Sunnhet

Rådgivers hjørne

Mer enn kosthold og trening

Tekst: Monica Lindberg

Mange assosierer sunnhet med kosthold og fysisk trening, og det er ofte tema når det kommer til anbefalinger om sunne vaner. Dette er naturlig nok en vesentlig del av det å ivareta god helse.

Men, er det bare det vi spiser eller hvordan vi trener som avgjør hvor sunne vi er? Og hva eller hvem er det som avgjør om noe er sunt eller usunt?

I ROS møter vi mange som sier at selv om de spiser en viss type mat som de betrakter som sunn og/eller trener så og så mye, kan de likevel føle seg nedstemte, tom for energi, isolerte og ensomme. Det sier noe om at sunnhet og helse ikke bare er knyttet til kosthold og den fysiske kroppen. Det kan også si noe om at fokuset har blitt for ensidig.

Målet med sunnhet er for de fleste å ha det bra, føle seg vel, være frisk, energisk og oppleve god livskvalitet, uansett hvilke forutsetninger en har.

Vi vet at tanker, følelser og det vi tror på også påvirker helsen vår og hvordan vi har det med oss selv og andre. For uansett hvor sunt en spiser eller hvilke treningsrutiner en har, er det ingen garanti for å føle seg bra eller oppleve god livskvalitet. Dersom en samtidig overøser seg selv med kritikk, negativt selvsnakk og fordømmelse – reagerer kropp og sinn, bevisst og ubevisst.

Når vi betrakter sunnhet og helse i et helhetlig perspektiv, kan vi si at sann næring handler om å ivareta alle aspekter av oss selv; fysisk, psykisk og sosialt.

Sunnhet er også koblet til hvordan vi opplever oss selv, hvem vi føler at vi er. Uansett hva vi vil oppnå gjennom å leve «sunt», er det til syvende og sist en eller flere følelser vi ønsker å sitte igjen med.

Vi trenger å gi næring til de hele menneskene vi er – ta oss selv, behovene og følelsene våre på alvor. Det er å våge å forholde seg til ulike følelser i stedet for å regulere følelsesmessige tilstander med for eksempel kontroll på kosthold, kropp, vekt og trening. Alle mennesker erfarer at opplevelsen en har av seg selv, ikke er konstant. Men, hvis misnøyen tar overhånd, da kan sunnhetsjakten bli en evig ond sirkel der man aldri blir tilfreds.

Mat og kroppsfokus kan være et psykisk forsvar mot å kjenne på følelser som savn, nærhet, sårbarhet, tristhet med mer. Det som i utgangspunktet handler om en indre tilstand, blir overført til å handle om det ytre slik at det blir mer konkret og dermed noe en kan gjøre noe med eller fikse med aktiv handling. For mange kan det hjelpe, i alle fall for en stund. Men hvis en ikke får kontakt med hva misnøyen egentlig handler om, blir det en kortvarig løsning og en dårlig mestringsstrategi.

I jakten på sunnhet kan en være tilbøyelig til å lete for mye utenfor seg selv. En blir opptatt og påvirket av hva andre mener er sunt. Noen ganger kan det en finner stemme med egne behov. Noen ganger kan det bli helt feil. Konseptet sunnhet sniker seg inn nesten overalt hvor vi ferdes. Informasjonen er lett tilgjengelig for alle, men det er langt fra alle som trenger samme type informasjon.

Hvis du ønsker å bli bedre kjent med hva som er viktig for deg i forhold til sunnhet, kan du for eksempel tenke over følgende:

1. Hva betyr sunnhet for meg?

2. Hva er det det gir meg? (som du kom frem til punkt 1)

3. Hva er det som er viktig med akkurat det? (punkt 2)

4. Hva ellers er det som er viktig for meg?

Ved å reflektere over disse spørsmålene kan du få et mer bevisst forhold til dine egne overbevisninger og det som er viktig for deg, knyttet til sunnhet. Det kan også gi deg mer oversikt over hva du ønsker og ikke ønsker å prioritere.

Sunnhet handler også om å forstå egne behov og hvordan vi prøver å dekke dem. Hvis vi ikke klarer å identifisere et behov, kan vi tro at det handler om noe annet, for eksempel kosthold, kropp eller trening. Vi kjenner kanskje på et savn som vi prøver å tilfredsstille gjennom å perfeksjonere deler av kroppen, men blir likevel aldri helt fornøyd og savnet vedvarer. For kanskje savnet handler om noe helt annet, kanskje det egentlig ikke handler om å få en perfekt kropp, men om noe mer grunnleggende som f.eks. anerkjennelse?

Alt vi gjør starter utfra en følelse, og alt vi gjør er i bunn og grunn et forsøk på å tilfredsstille noen grunnleggende behov som vi alle mennesker har. Det kan være behovet for trygghet, anerkjennelse, kjærlighet, selvrealisering med mer.

Men sunnhet betyr ikke bare å ha det bra og oppnå positive følelser og tilstander. Det handler også om å kunne mestre det som kommer av motgang og ubehagelige opplevelser. Det er å tillate seg selv å være menneske på godt og vondt. Kunne si ja til det en har lyst til, og nei til det man ikke har lyst til. Gi rom for å hvile når en kjenner seg sliten. Gi seg lov til å være den en er både alene og sammen med andre, uten rigide regler og rammer for utfoldelse.Få hjelp av ROS

Hva er egentlig den riktige måten å spise på?
Hvordan kan jeg fortelle til mine nærmeste at jeg strever med mat og kropp?
En spiseforstyrrelse bringer ofte med seg tankekaos rundt mat, kropp og vekt, men også andre bekymringer og grubling som er vanlig for oss alle.
For meg er tegning et verktøy for å ufarliggjøre vonde og vanskelige følelser, og alt det rare og usikre som man kan kjenne på innsiden.

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.