ROS Senter i Rogaland

Senteret i Rogaland eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i Rogaland. Senteret har tidligere vært en selvstendig stiftelse, men ble en del av ROS fra 01.01.17.

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende, skoler, helse- og idrettsfaglig personell er også hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss.

ROS Senter i Rogaland er et «brukerorientert lavterskeltilbud» hvor du vil bli møtt av rådgivere som har helse/sosial faglig bakgrunn, eller egenerfaring med problematikken (selv eller som pårørende).

Hvordan ta kontakt?

ROS Senter ligger i Breigaten 13. Du kan ringe eller sende mail for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning fra lege og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning pr. telefon og mail.
 Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet til ROS.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: rogaland@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler 

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist, men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Ved senteret tilbyr vi også veiledning gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Temakvelder

Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag som varer fra kl. 18.00 – 19.30. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Kurs/foredrag

Vi arrangerer ulike kurs og foredrag som ledes av fagpersoner.
– Bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser
– VeienVidere-kurs

Pårørendegrupper
Dette er likepersonsgrupper for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

Samtalegrupper
Samtalegruppene er en veiledet selvhjelpsgruppe for personer med spiseforstyrrelser med faste deltakere. Gruppen møtes en gang i uken, totalt 8 ganger, og ledes av en psykolog.

VELKOMMEN TIL OSS!

Aktiviteter Rogaland

Pårørendegruppe

Pårørendegruppe

Velkommen til åpen pårørendegruppe for alle som står nær noen
Read More
Mindful Eating - Online

Mindful Eating – Online

Forandre ditt forhold til mat for alltid, gjennom Mindful Eating.
Read More
Mindful Eating - Online

Mindful Eating – Online

Forandre ditt forhold til mat for alltid, gjennom Mindful Eating.
Read More