Styret

ROS ledes av landsstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyret består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter.

Øivind Enger

Styreleder

Styreleder i ROS siden 2017. Ph.D. i biolog med tilleggsutdanning i samfunnspolitikk. Mange års erfaring med prosjektledelse og innen forskning og kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Arbeider med investeringer i forskningsbaserte bedrifter. Styreverv i 9 aksjeselskap og styreleder i én frivillig organisasjon i tillegg til ROS.

 

Lars Halse Kneppe

Nestleder

Utdannet psykolog og journalist. Har skrevet hovedoppgave om menn med spiseforstyrrelser og kom i den sammenheng i kontakt med ROS. Har sittet i styret siden 2014, nå som nestleder. Arbeider til daglig i Oslo kommune.

 

 

Liv Sand

Styremedlem

PhD/Psykologspesialist. Styremedlem i ROS siden 2015. Har skrevet en doktorgrad om kroppsbilde og spiseforstyrrelser, og arbeider nå med et forskningsprosjekt om perfeksjonisme, spisevansker og bruk av helsetjenester blant ungdommer. Leder poliklinikk for barn og ungdommer ved Helse Stavanger, og har gjennom arbeidet ved BUP fått bred klinisk erfaring med behandling av spiseforstyrrelser.

Mina Finstad Berg

Styremedlem

Styremedlem i ROS siden 2017. Utdannet språkviter og jobber for tiden på et forskningssenter på Universitetet i Oslo. Har også lang erfaring med politisk arbeid, blant annet som helsepolitisk rådgiver på Stortinget.

 

Benedicte Blytt

Styremedlem

Styremedlem i ROS siden 2014. Lang arbeidserfaring med unge med psykiske helseutfordringer og utdanning – tilrettelagt undervisning i videregående skoler. Tidligere prosjektleder for “Go Campus” i Rådet for psykisk helse. Arbeider nå i Studier med Støtte som følger studenter med psykiske vansker gjennom studieløpet og ut i arbeid.

Lillian Fjeld

Varamedlem

Varamedlem i ROS sitt styre siden 2015. Har faglig bakgrunn som kognitiv terapeut, og psykoterapeut innen spiseforstyrrelser. Har også egenerfaring med spiseforstyrrelsen overspisingslidelse. Jobber i egen virksomhet med behandling av overvektige, og i Ecura helse og omsorg med blant annet avhengighet.

Olga Lehmann

Varamedlem

Varamedlem i ROS siden 2017. Studerte klinisk- og helsepsykologi i Colombia og Italia og forsvarte sin PhD i psykologi ved NTNU. Jobber som postdoc på Institutt for Psykisk Helse – det medisinske fakultet – på NTNU og som konsulent i helse og omsorg på Pracademy – en innovasjonsbedrift. Utdannet som instruktør i Mindful Eating – Conscious Living og holder kurs ved ROS Trøndelag.