Styret

ROS ledes av landsstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyret består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter.

Øivind Enger

Styreleder

Styreleder i ROS siden 2017. Ph.D. i biolog med tilleggsutdanning i samfunnspolitikk. Mange års erfaring med prosjektledelse og innen forskning og kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Arbeider med investeringer i forskningsbaserte bedrifter. Styreverv i 9 aksjeselskap og styreleder i én frivillig organisasjon i tillegg til ROS.

 

Liv Sand

Nestleder

PhD/Psykologspesialist. Styremedlem i ROS siden 2015. Har skrevet en doktorgrad om kroppsbilde og spiseforstyrrelser, og arbeider nå med et forskningsprosjekt om perfeksjonisme, spisevansker og bruk av helsetjenester blant ungdommer. Leder poliklinikk for barn og ungdommer ved Helse Stavanger, og har gjennom arbeidet ved BUP fått bred klinisk erfaring med behandling av spiseforstyrrelser.

Didrik Heggdal

Styremedlem

Psykologspesialist. Ansatt ved Avd. Blakstad, Klinikk for Psykisk Helse og Rus, Vestre Viken HF. Hovedaktør i utvikling og implementering av behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). Medforfatter av boken «Inn i katastrofelandskapet – Erfaringer fra Basal Eksponeringsterapi».

 

Monica Hannestad

Styremedlem

Partner Demos Norge. Biolog og strategisk ledelse. Styremedlem i ROS siden 2021. Har arbeidet med tjenesteinnovasjon og Design Thinking i en årrekke, og har lang styreerfaring fra ulike verv over de siste 20 år. Pårørende til barn med spiseforstyrrelse. Ønsker at kunnskap om psykiske lidelser skal løftes opp i samfunnsdebatten slik at skam og stigmatisering skal forsvinne og at vi som samfunn får nye verktøy, spesielt i tidligfase.

Benedicte Blytt

Styremedlem

Styremedlem i ROS siden 2014. Lang arbeidserfaring med unge med psykiske helseutfordringer og utdanning – tilrettelagt undervisning i videregående skoler. Tidligere prosjektleder for “Go Campus” i Rådet for psykisk helse. Arbeider nå i Studier med Støtte som følger studenter med psykiske vansker gjennom studieløpet og ut i arbeid.

Lillian Fjeld

Varamedlem

Varamedlem i ROS sitt styre siden 2015. Har faglig bakgrunn som kognitiv terapeut, og psykoterapeut innen spiseforstyrrelser. Har også egenerfaring med spiseforstyrrelsen overspisingslidelse. Jobber i egen virksomhet med behandling av overvektige, og i Ecura helse og omsorg med blant annet avhengighet.

Olga Lehmann

Varamedlem

Varamedlem i ROS siden 2017. Studerte klinisk- og helsepsykologi i Colombia og Italia og forsvarte sin PhD i psykologi ved NTNU. Jobber som postdoc på Institutt for Psykisk Helse – det medisinske fakultet – på NTNU og som konsulent i helse og omsorg på Pracademy – en innovasjonsbedrift. Utdannet som instruktør i Mindful Eating – Conscious Living og holder kurs ved ROS Trøndelag.