Få bukt med overspising

I denne boken beskriver den anerkjente forskeren og klinikeren Christopher G. Fairburn overspisingsproblematikk og hvordan du får bukt med dem. Bokens første del gir et bilde av hva vi vet om overspising. Den andre delen er et trinnvis selvhjelpsprogram basert på anerkjente metoder, som viser hvordan du kan

  • vinne over trangen til å overspise
  • få kontroll over hva og når du kan spise
  • etablere stabile og sunne spisevaner
  • bli mer fornøyd med egen kropp og redusere risikoen for tilbakefall

Du kan gjerne følge boken i samarbeid med veileder i ROS.