ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Hva gjør vi?

ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss. Vår rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

Ved våre lokale sentre i Vestland, Rogaland, Trøndelag, Oslo og Troms og Finnmark er det også mulig å komme til individuelle samtaler hvor du kan bli fulgt opp av rådgiver over lengre tid. Du trenger ingen henvisning.

Les mer om vårt rådgivningstilbud.

ROS arrangerer også en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag, og i en tilfriskningsprosess som ofte kan være langvarig.

I tillegg arbeider vi for å
•    spre informasjon om spiseforstyrrelser
•    fremme brukerstemmen
•    ha fokus på forebyggende virksomhet blant ungdom
•    påvirke holdninger til kropp og utseende

ROS retter seg mot alle miljøer: Treningssenterbransjen, idretten, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte.

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er essensielt i forebyggingsarbeid, opplysningsarbeid og tilfriskningsarbeid. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjør ROS sin unike kompetanse.

Årsmelding 2020

Vedtekter

Personvernserklæring

ROS visjon

ROS sin visjon er: ROS gir sårbarhet styrke.

ROS verdier

MODIG OG DIREKTE
ROS skal våge å være tydelig og ærlig i møte med det enkelte menneske og med samfunnet for øvrig. Vår oppgave er å å løfte frem håpet for den enkelte og å løfte brukerstemmen i det offentlige.

TILSTEDE OG INKLUDERENDE
ROS skal være tilstede for alle, der de er. I øyeblikket, men også fysisk gjennom tilpassede åpningstider og geografisk nærhet. Vi inkluderer alle som er berørt av problematikk knyttet til mat, kropp, trening og følelser, også dem som er nærstående/pårørende. Terskelen for å kontakte ROS skal være lav.

EKTE OG RAUS
Hos ROS kan alle være seg selv, uten masker. Vi møter deg med likeverdighet, åpenhet, nysgjerrighet, ydmykhet og empati. Vi gir deg den tiden du trenger for å bli frisk og står ved din side. Hos ROS møter du medmennesker med en spisskompetanse.

Støtt vårt arbeid

ROS mottar midler fra det offentlige som i stor grad baserer seg på medlemstall. Derfor er vi svært takknemlig for om du som støtter saken vår, velger å bli medlem. Bli medlem her.