Presse

Vi i ROS vil gjerne være en kilde til mer og bredere informasjon om spiseforstyrrelser og svarer gjerne på henvendelser fra media. Kontakt vår generalsekretær Irene Kingswick på telefon 950 80 140 eller e-post irene@nettros.no.

Pressebilder

Fakta om spiseforstyrrelser

 • Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser som defineres som «en overopptatthet av, og et problematisk forhold til mat, kropp, vekt og følelser».
 • Befolkningsundersøkelser viser at cirka 10 prosent har lettere spiseproblemer. For noen kan spiseproblemer være forstadier til en spiseforstyrrelse, mens hos andre kan disse gå over uten at man utvikler en spiseforstyrrelse.
 • Jo tidligere forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser blir identifisert, desto større sjanser er det for at man kan bli raskt frisk.
 • Spiseforstyrrelser rammer kvinner og menn i alle aldre, men kvinner mellom 15 og 35 år utgjør den største gruppen.
 • Forekomsten av spiseforstyrrelser i befolkningen er ca 3-5 %. 10-15 % av de som har en spiseforstyrrelse, er menn.
 • Anoreksi og bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. For overspisingslidelse er det derimot langt mindre kjønnsforskjell. Sannsynligvis er det mange menn som lider av en spiseforstyrrelse uten å ha blitt diagnostisert.
 • Basert på nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen 15-44  å være:
  • Anoreksi: 0,3 prosent
  • Bulimi: 2 prosent
  • Overspisingslidelse: 3 prosent
 • Anoreksi kjennetegnes blant annet av stort vekttap, restriktivt næringsinntak, et stort ønske om å bli tynnere og en intens frykt for å legge på seg.
 • Bulimi kjennetegnes av overspisingsepisoder med påfølgende renselse (oppkast, bruk av avførende og vanndrivende midler, og intens fysisk aktivitet).
 • Overspisingslidelse kjennetegnes av episoder med overspising uten den tilhørende kompenserende handlingen som er til stede ved bulimi. En overspisingsepisode kjennetegnes av at man mister kontrollen når man spiser. Man klarer ikke å stoppe før man har spist langt mer enn hva andre ville spist i samme situasjon. Man kan spise raskere enn vanlig, spise når man ikke er sulten, eller spise alene fordi man er flau over det store matinntaket. Ofte slutter man først når man er ubehagelig mett. Episodene etterfølges ofte av skam, vemmelse eller depressive tanker. En del personer med overspisingslidelse er overvektige.
 • Spiseforstyrrelser kan utvikle seg som en følge av, eller sammen med andre psykiske lidelser. Dette kalles komorbiditet (dobbelt-diagnoser).
 • Disponerende faktorer for utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelser kan være biologiske/genetiske (arv, BMI, osv.), psykologiske (lav selvfølelse, manglende følelse av kontroll, osv.), sosiokulturelle (påvirkning fra media, venner, osv.), utløsende (stress, pubertet, osv.), idrettsspesifikke (slanking, skader, osv,) og opprettholdende (positive tilbakemeldinger på endret form, uheldig interaksjon mellom barn og voksne, osv.)
 •  Spiseforstyrrelser kan føre til mange fysiologiske (håravfall, økt behåring, hypoglykemi, osv), psykologiske (depresjon, redusert hukommelse, søvnløshet, osv) og sosiale komplikasjoner (isolasjon og ensomhet).

Fakta om ROS

 • Landsdekkende interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende.
 • Opprettet 1983
 • Hovedkontor i Bergen.
 • Eier og driver lokale ROS-sentre i Hordaland, Trøndelag, Oslo/Akershus og Rogaland.
 • Tilbyr gratis råd, informasjon og veiledning både gjennom personlige samtaler, telefon og epost.
 • Er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning og ikke har ventetid.
 • Gir ut informasjonsblad og brosjyrer om spiseforstyrrelser.