Behandling

De aller fleste som har en spiseforstyrrelse blir friske, men ikke uten kyndig hjelp og/eller behandling. Både erfaring og forskning tyder på at relasjonen mellom pasient og behandler kan ha betydning for hvordan, og hvor raskt behandlingen når målet.

Behandlingsløpet

I Nasjonale retningslinger for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser fra Helsedirektoratet, kan du lese mer om anbefalinger rundt behandling.

Helsesykepleier

Helsesykepleier tilknyttet skolen kan være et naturlig sted å starte for den unge som strever med et vanskelig forhold til mat, kropp, tanker og følelser. Helsesykepleier kan bistå med å finne ut hva som trenges av hjelp eller videre behandling.

Ved spiseforstyrrelser kan helsesykepleier også være en god samtalepartner og en viktig ressurs både for den det gjelder, og for pårørende.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et sted der unge kan henvende seg med ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til mat, kropp og trening, seksualitet, mobbing, konflikter eller når livet føles vanskelig. Ved behov kan man få henvisning til andre instanser innenfor behandlingsapparatet.

Fastlege

Fastlegen er knutepunktet for all behandling, enten ved at fastlegen behandler selv eller henviser videre. Fastlegen kan ved behov henvise pasienten videre til psykolog, BUP eller DPS. Fastlegen har også som hovedregel ansvar for den medisinske oppfølgingen, for eksempel blodprøver.  Ved henvisning videre i behandlingsapparatet anbefales oppfølging eller samtale med fastlegen inntil behandling har startet.

Psykolog/Psykiater

Mange blir henvist til psykolog for terapeutisk behandling. Det finnes ulike terapeutiske retninger i behandling av spiseforstyrrelser. Eks. kognitiv terapi, adferdsdialektisk terapi, uttrykksterapi m.fl. På siden Finn en psykolog kan du søke etter psykologer ut i fra tema og arbeidsform.

Psykolog med refusjonsrett krever henvisning fra fastlege.

BUP – Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Behandling innenfor spesialisthelsetjenesten for barn og unge under 18 år. Krever også henvisning fra fastlege eller helsesøster. Her tilbys utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging. Behandlingen er tverrfaglig.  Påbegynt behandling kan fortsette til fylte 21 år.

DPS – Distriktspsykiatriske sentre

Behandling innenfor spesialisthelsetjenesten for voksne over 18 år. DPS tilbyr både poliklinisk behandling og døgnbehandling. Krever henvisning fra fastlege. Her tilbys utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging. Behandlingen er tverrfaglig.

Spesialenheter for spiseforstyrrelser

Dette er spesialisthelsetjenesten på sykehusnivå. Det finnes i dag enheter for behandling av spiseforstyrrelser i alle helseregionene. Disse driver behandling og har ansvar for videreføring av kompetanse og veiledning til andre enheter samt andre behandlingsinstitusjoner i Norge.

Spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad

RASP – Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Ullevål Universitetssykehus

Senter for spiseforstyrrelser (barn og unge) ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset (voksne)

Avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad

Enhet for spiseforstyrrelser i Tønsberg

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Levanger
(Helse Midt-Norges regionale tilbud som tilbyr behandling (både døgn og poliklinikk) på Stjørdal og i Levanger.)

Enhet for spiseforstyrrelser i Stavanger

Fagenhet for spiseforstyrrelser – Nordlandssykehuset HF
(poliklinisk utredning og behandling for spiseforstyrrelser, til barn og unge under 18 år)

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.