Delta i studier

Ønsker du å bruke din erfaring til å øke kunnskap knyttet til spiseforstyrrelser? På denne siden deler vi relevante studier som søker deltagere/informanter.

Har du gjennomgått fedmekirurgi?

Har du gjennomgått fedmekirurgi for 2 til 10 år siden? Hjelp oss med ny kunnskap!

Til et større samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Bergen, ROS og Landsforeningen for overvektige søker vi informanter med mål om å forbedre helsetilbudet til personer med overvekt.

Kunne du tenke deg å stille opp til intervju om erfaringer du har hatt i møte med helsevesenet?

Vi trenger deg først til et individuelt intervju med fokus på din historie og din situasjon, deretter til gruppe-intervju om hvordan et best mulig helsetilbud skulle vært, og hvordan helsetilbudet faktisk var i forbindelse med at du gjennomgikk fedmekirurgi.Vi setter stor pris på om du vil dele dine erfaringer, som vil bli behandlet profesjonelt etter reglene for personvern.

Ved interesse eller ønske om mer informasjon, kontakt Marit N Albertsen, Ph.d. kandidat ved Universitetet i Bergen. Tlf: 47268815, e-post: albertsen@ipr.no


Å leve med anoreksi

Våren 2022 skal jeg skrive en masteroppgave i klinisk psykologi om psykologiske mekanismer bak hvordan det er å leve med anoreksi.

Jeg ønsker å fokusere på svingninger i oppfattelsen av eget kroppsbilde og dets sammenheng med følelser og atferd.

Intervjuet vil vare 1 til 1,5 time og jeg ønsker gjerne informanter i alderen 15-35 som enten har hatt eller har anoreksi. Intervjuet vil foregå digitalt. Deltakelse er frivillig, og all data vil bli anonymisert og behandlet konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg. Er dette noe du kunne tenke deg?

Vennlig hilsen Hanna Elise Andersen, student på masterprogrammet i psykologi ved Københavns Universitet. E-post: tzf733@alumni.ku.dk

 

^

NESTE AKTIVITETER

16. august 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe
24. august 2022
Stavanger
Temakveld: Stress, traumer og spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.