Delta i studier

Ønsker du å bruke din erfaring til å øke kunnskap knyttet til spiseforstyrrelser og psykisk helse? På denne siden deler vi relevante studier som søker deltagere/informanter.

Helse- og treningspersonells observasjoner av symptomer på megareksi/muskeldysmorfi

Er du lege, PT, fysioterapeut eller har annen trening- eller helsefaglig yrkesbakgrunn? Da trenger vi deg til et nytt forskningsprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Norges Idrettshøgskole, Antidoping Norge og Universitetet i Sør-Øst Norge. Formålet er å kartlegge helse- og treningspersonells observasjoner av, og erfaringer med, symptomer på megareksi/muskeldysmorfi.

Megareksi er en lidelse som gjør at jakten på muskler blir sykelig, og personen aldri føler seg god eller sterk nok.

Alle personer med trenings- og/eller helsefaglig yrkesbakgrunn (eks, rådgiver, PT , lege, fysioterapeut) er velkomne til å delta.

Deltakelse innebærer å svare på et anonymt, elektronisk spørreskjema som tar ca. 15 minutt å gjennomføre.

Spørreskjema finner du her

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder og førsteamanuensis Sebastian Sandgren ved Universitet i Stavanger: sebastian.s.sandgren@uis.no


Spiseforstyrrelser og sosiale medier

Vi er to studenter som skal skrive bacheloroppgave om spiseforstyrrelser koblet opp mot sosiale medier. Vi skal gjennomføre intervjuer, og trenger en informant til. Intervjuet gjennomføres slik som informanten selv ønsker.

Om du er mellom 18-30 år og har eller har hatt spiseforstyrrelser (trenger ikke være diagnostisert) og ønsker å delta som informant, ta kontakt på e-post: 343562@student.nord.no eller 343550@student.nord.no


Faktorer som påvirker behandling og frafall fra spiseforstyrrelsesbehandling i spesialisthelsetjenesten

Har du fått tilbud om behandling for spiseforstyrrelser og valgt å takke nei til tilbudet, eller har du valgt å avslutte behandlingen før tiden?

Vi søker deltakere som av ulike grunner ikke har ønsket å benytte seg av eller avsluttet sitt behandlingstilbud for å lære av deres erfaringer. Forskningsprosjektet gjennomføres i regi av Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ROS Bergen, Avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus, Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NORCE og DPS-er i bergensområdet.

Formålet med forskningsprosjektet er å bedre forstå hva som bidrar til at pasienter som har fått et tilbud om behandling for spiseforstyrrelser velger å takke nei til behandlingen, eller avslutter behandlingen før tiden. Vi ønsker derfor å invitere deg til å fylle ut et kort, helt anonymt spørreskjema på nett.

Spørreundersøkelsen varer ca. 5 minutter, og du deltar her.

Dersom du har mulighet til å stille til intervju i Bergen søker vi også personer som kunne tenke seg å bli med på et forskningsintervju der du får fortelle mer i detalj om grunnene til at du ikke ønsket å benytte deg av behandlingstilbudet. Svarene du gir vil bli anonymisert og ingen informasjon om deg vil kunne knyttes tilbake til deg i publikasjoner fra prosjektet.

Resultater fra forskningsprosjektet kan bidra til økt forståelse for hvordan personer med spiseforstyrrelser opplever møtet med tilgjengelig behandlingstilbud. Vi håper at økt kunnskap om temaet vil kunne gi et bedre behandlingstilbud.

Har du mulighet til å stille til intervju eller ønsker å vite mer om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Yngvild Sørebø Danielsen på tlf. 48117634 / e-post yngvild.danielsen@uib.no eller Phd. Kandidat Oda Dybvik Dahlsveen / e-post oda.dahlsveen@uib.no


Spiseforstyrrelser og tvangspreget trening hos menn

Spiseforstyrrelser hos menn har med tiden fått økt oppmerksomhet i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening er viktig og bra for helsen vår, men det kan for noen utvikle seg til et problem. Tvangspreget trening kan være et symptom for mange som har spiseforstyrrelser, sier spesialist i psykomotorisk fysioterapi i Helse NordTrøndelag HF, Marit Danielsen.

Forskning og klinisk erfaring viser at det kan arte seg ulikt for menn og kvinner. – Tvangspreget trening kan ha mange ulike former. For noen handler det om å bygge muskler. For andre kan det handle om hvor hardt en presser seg under løpeturer eller annen aktivitet. For å kunne bidra til en mer effektiv og spisset behandling for menn med spiseforstyrrelser, gjennomfører Danielsen og kolleger ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) et prosjekt som kun inkluderer menn.

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om hvordan utfordringer med trening oppleves av menn med spiseforstyrrelser, og tar utgangspunkt i selvrapporteringsskjemaet Exercise and Eating Disorder (EED).

– EED-skjemaet er testet og validert i forskning, og brukes av helsepersonell for å kartlegge problematisk fysisk aktivitet og trening. Det er behov for mer kunnskap om menn med spiseforstyrrelser og trening, og denne forskningsstudien vil bidra til det, sier Danielsen. Det er Helse Nord-Trøndelag HF som er ansvarlig for studien, og som deltaker vil alle opplysningene om deg vil bli anonymisert. Etter endt prosjekt vil all data slettes. Det er frivillig å delta i studien. Å fylle ut skjema betraktes som samtykke til deltagelse.

For påmelding eller spørsmål om studien kan du ta kontakt med: Marit Danielsen, tlf: 74098667, e-post: marit.danielsen@hnt.no


Kjæledyr og spiseforstyrrelser

Har du erfaring med at kjæledyr har vært en hjelp i din tilfriskning av en spiseforstyrrelse?

Mitt navn er Mette K. Petersen og jeg er masterstudent på Universitet i Sørøst-Norge. Som en del av masterprosjektet mitt, skal jeg utføre en kvalitativ undersøkelse av kjæledyrs betydning for hverdagen hos personer som lider av en spiseforstyrrelse.

Forskning viser at relasjonen med et kjæledyr har en positiv effekt på eierens mentale helse. Mennesker med spiseforstyrrelse strever ofte med mellommenneskelige relasjoner, og relasjoner til dyr synes å virke mere trygt. I dette prosjektet ønsker vi at undersøke om kjæledyr kan være en støttespiller til å mestre hverdagen med en spiseforstyrrelse, og hjelpe i prosessen med at finne veien tilbake til et liv som frisk.

Jeg søker deltakere som oppfyller følgene kriterier: Er mellom 16-35 år; er diagnostisert med en spiseforstyrrelse; identifisere deg som en kvinne; har en relasjon til et kjæledyr

Hvis du har spørsmål til studiet eller ønsker å delta, ta kontakt med: Mette K. Petersen – student ved Universitetet i Sørøst-Norge på tlf. +4794135612 eller e-post: mettekpetersen@hotmail.com


Har du gjennomgått fedmekirurgi?

Har du gjennomgått fedmekirurgi for 2 til 10 år siden? Hjelp oss med ny kunnskap!

Til et større samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Bergen, ROS og Landsforeningen for overvektige søker vi informanter med mål om å forbedre helsetilbudet til personer med overvekt.

Kunne du tenke deg å stille opp til intervju om erfaringer du har hatt i møte med helsevesenet?

Vi trenger deg først til et individuelt intervju med fokus på din historie og din situasjon, deretter til gruppe-intervju om hvordan et best mulig helsetilbud skulle vært, og hvordan helsetilbudet faktisk var i forbindelse med at du gjennomgikk fedmekirurgi.Vi setter stor pris på om du vil dele dine erfaringer, som vil bli behandlet profesjonelt etter reglene for personvern.

Ved interesse eller ønske om mer informasjon, kontakt Marit N Albertsen, Ph.d. kandidat ved Universitetet i Bergen. Tlf: 47268815, e-post: albertsen@ipr.no

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.