Delta i studier

Ønsker du å bruke din erfaring til å øke kunnskap knyttet til spiseforstyrrelser og psykisk helse? På denne siden deler vi relevante studier som søker deltagere/informanter.Vil du bli med i en behandlingsstudie for ungdommer med spiseforstyrrelser?

CogFam-studien skal sammenligne resultatene av kognitiv atferdsterapi (Cog) og familiebasert terapi (Fam) for ungdommer med spiseforstyrrelser.

Dette er to anerkjente terapiformer der den familiebaserte terapien har vært førstevalget ved behandling av ungdommer i Norge. Studien kan bidra med viktig ny kunnskap om behandling av spiseforstyrrelser hos ungdommer.

Ungdommen og foreldrene får strukturert oppfølging i løpet av studien og behandlere blir veiledet av internasjonale eksperter.

Studien foregår ved noen BUP poliklinikker i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø i tidsrommet 2024-2026.

Mer informasjon om studien
«Familiebasert terapi – foreldres erfaringer fra behandling av
spiseforstyrrelser hos barn og unge»

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å undersøke hvordan foreldre til barn og unge med spiseforstyrrelser har erfart familiebasert terapi (FBT). Prosjektet vil undersøke hvordan dere som foreldre ble involvert i FBT, om noe hadde innvirkning på deres involvering. Prosjektet vil også undersøker hva dere erfarte som helsefremmende og helsehemmende for familien og barnet under behandlingsforløpet.

Prosjektet er en del av min masteroppgave i klinisk sykepleie ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Prosjektet inviterer foreldre til barn og unge i alderen 6 til 18 år, som mottok FBT i perioden 2017 til 2022.

Deltagelse i studien innebærer å møte til et intervju og dele dine erfaringer med familiebasert terapi. Intervjuet vil vare i 45 – 60 minutter. Det blir gjort lydopptak av intervjuet.

Har du mulighet til å stille til intervju eller ønsker å vite mer om prosjektet? Kontakt Marte Flønes, telefon 922 33 549, e-post [email protected].
Helse- og treningspersonells observasjoner av symptomer på megareksi/muskeldysmorfi

Er du lege, PT, fysioterapeut eller har annen trening- eller helsefaglig yrkesbakgrunn? Da trenger vi deg til et nytt forskningsprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Norges Idrettshøgskole, Antidoping Norge og Universitetet i Sør-Øst Norge. Formålet er å kartlegge helse- og treningspersonells observasjoner av, og erfaringer med, symptomer på megareksi/muskeldysmorfi.

Megareksi er en lidelse som gjør at jakten på muskler blir sykelig, og personen aldri føler seg god eller sterk nok.

Alle personer med trenings- og/eller helsefaglig yrkesbakgrunn (eks, rådgiver, PT , lege, fysioterapeut) er velkomne til å delta.

Deltakelse innebærer å svare på et anonymt, elektronisk spørreskjema som tar ca. 15 minutt å gjennomføre.

Spørreskjema finner du her

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder og førsteamanuensis Sebastian Sandgren ved Universitet i Stavanger: [email protected]
Faktorer som påvirker behandling og frafall fra spiseforstyrrelsesbehandling i spesialisthelsetjenesten

Har du fått tilbud om behandling for spiseforstyrrelser og valgt å takke nei til tilbudet, eller har du valgt å avslutte behandlingen før tiden?

Vi søker deltakere som av ulike grunner ikke har ønsket å benytte seg av eller avsluttet sitt behandlingstilbud for å lære av deres erfaringer. Forskningsprosjektet gjennomføres i regi av Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ROS Bergen, Avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus, Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NORCE og DPS-er i bergensområdet.

Formålet med forskningsprosjektet er å bedre forstå hva som bidrar til at pasienter som har fått et tilbud om behandling for spiseforstyrrelser velger å takke nei til behandlingen, eller avslutter behandlingen før tiden. Vi ønsker derfor å invitere deg til å fylle ut et kort, helt anonymt spørreskjema på nett.

Spørreundersøkelsen varer ca. 5 minutter, og du deltar her.

Dersom du har mulighet til å stille til intervju i Bergen søker vi også personer som kunne tenke seg å bli med på et forskningsintervju der du får fortelle mer i detalj om grunnene til at du ikke ønsket å benytte deg av behandlingstilbudet. Svarene du gir vil bli anonymisert og ingen informasjon om deg vil kunne knyttes tilbake til deg i publikasjoner fra prosjektet.

Resultater fra forskningsprosjektet kan bidra til økt forståelse for hvordan personer med spiseforstyrrelser opplever møtet med tilgjengelig behandlingstilbud. Vi håper at økt kunnskap om temaet vil kunne gi et bedre behandlingstilbud.

Har du mulighet til å stille til intervju eller ønsker å vite mer om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Yngvild Sørebø Danielsen på tlf. 48117634 / e-post [email protected] eller Phd. Kandidat Oda Dybvik Dahlsveen / e-post [email protected]
Spiseforstyrrelser og tvangspreget trening hos menn

Spiseforstyrrelser hos menn har med tiden fått økt oppmerksomhet i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening er viktig og bra for helsen vår, men det kan for noen utvikle seg til et problem. Tvangspreget trening kan være et symptom for mange som har spiseforstyrrelser, sier spesialist i psykomotorisk fysioterapi i Helse NordTrøndelag HF, Marit Danielsen.

Forskning og klinisk erfaring viser at det kan arte seg ulikt for menn og kvinner. – Tvangspreget trening kan ha mange ulike former. For noen handler det om å bygge muskler. For andre kan det handle om hvor hardt en presser seg under løpeturer eller annen aktivitet. For å kunne bidra til en mer effektiv og spisset behandling for menn med spiseforstyrrelser, gjennomfører Danielsen og kolleger ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) et prosjekt som kun inkluderer menn.

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om hvordan utfordringer med trening oppleves av menn med spiseforstyrrelser, og tar utgangspunkt i selvrapporteringsskjemaet Exercise and Eating Disorder (EED).

– EED-skjemaet er testet og validert i forskning, og brukes av helsepersonell for å kartlegge problematisk fysisk aktivitet og trening. Det er behov for mer kunnskap om menn med spiseforstyrrelser og trening, og denne forskningsstudien vil bidra til det, sier Danielsen. Det er Helse Nord-Trøndelag HF som er ansvarlig for studien, og som deltaker vil alle opplysningene om deg vil bli anonymisert. Etter endt prosjekt vil all data slettes. Det er frivillig å delta i studien. Å fylle ut skjema betraktes som samtykke til deltagelse.

For påmelding eller spørsmål om studien kan du ta kontakt med: Marit Danielsen, tlf: 74098667, e-post: [email protected]
Har du gjennomgått fedmekirurgi?

Har du gjennomgått fedmekirurgi for 2 til 10 år siden? Hjelp oss med ny kunnskap!

Til et større samarbeidsprosjekt mellom Universitet i Bergen, ROS og Landsforeningen for overvektige søker vi informanter med mål om å forbedre helsetilbudet til personer med overvekt.

Kunne du tenke deg å stille opp til intervju om erfaringer du har hatt i møte med helsevesenet?

Vi trenger deg først til et individuelt intervju med fokus på din historie og din situasjon, deretter til gruppe-intervju om hvordan et best mulig helsetilbud skulle vært, og hvordan helsetilbudet faktisk var i forbindelse med at du gjennomgikk fedmekirurgi.Vi setter stor pris på om du vil dele dine erfaringer, som vil bli behandlet profesjonelt etter reglene for personvern.

Ved interesse eller ønske om mer informasjon, kontakt Marit N Albertsen, Ph.d. kandidat ved Universitetet i Bergen. Tlf: 47268815, e-post: [email protected]


NORMA-studien: Norwegian Microbiota-study in Anorexia Nervosa

Har du anoreksi og skal legges inn på en spesialisert døgnpost for spiseforstyrrelser?

NORMA-studien er et nytt, spennende prosjekt der vi skal studere betydningen av tarmflora (mikrobiota) hos pasienter med alvorlig anoreksi, spesielt i sammenheng med kosthold og mage-tarmplager. Vi ønsker svar på om tarmfloraen hos pasienter med anoreksi skiller seg fra friske kontrolldeltakere og om tarmfloraen endrer seg i en mer gunstig retning i løpet av behandlingsperioden.

Studien vil pågå frem til høsten 2025, og er et stort samarbeid mellom alle de regionale enhetene for spiseforstyrrelser i Norge (Oslo, Bergen, Levanger, Bodø), Modum Bad, Gjøvik DPS og NMBU. I studien ønsker vi å rekruttere totalt 90 pasienter med anoreksi som henvises til en døgninnleggelse på et av de ovennevnte sykehusene. Alle pasienter over 16 år med en anoreksidiagnose og som ellers innfrir inklusjonskriteriene, vil bli spurt om å delta i studien. De som deltar vil bli bedt om å besvare ulike digitale spørreskjema, ta en blodprøve og avføringsprøver ved tre tidspunkt.

Målet med studien er å få økt kunnskap om hvilke betydning tarmflora har hos pasienter med anoreksi og forhåpentligvis kunne utvikle et eller flere prebiotika-tilskudd (mat for tarmbakteriene) og/eller skreddersydde kostholdsråd som vil være gunstige for pasienter med anoreksi. Dette vil kunne bidra til at flere blir bedre av sin anoreksi og bl.a. opplever mindre mage-tarmplager.  På sikt håper vi at denne kunnskapen vil komme alle personer med anoreksi til gode!

Hvis du ønsker å vite mer om studien, kan du lese mer om studien her: Norma | NMBU

Ved andre spørsmål, kan du kontakte studiekoordinator/stipendiat Ida Heir Hovland på e-post: [email protected].

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.