ROS Senter Troms/Finnmark

Senteret i Troms og Finnmark eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i region Nord. Senteret startet opp høsten 2021 og er støttet av bevilgninger fra Helsedirektoratet, Tromsø kommune og Helse Nord. 

ROS Senteret skal være en møteplass for personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende/ nærstående. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for mennesker som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt ?

ROS Senter i Troms og Finnmark har lokaler både i Tromsø og i Alta.

Hovedkontoret i Tromsø ligger i Samuel Arnesens gate 10, 9008 Tromsø (Yonas-bygget på bryggen). Ring eller send oss en mail for å gjøre en avtale.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)
E-post: tromso@nettros.no

Lokalkontoret i Alta ligger i Sorenskriverveien 2, 9512 Alta (det gamle sykehjemmet i Alta). Ring eller send oss en mail for å gjøre en avtale.

Telefon: 457 29 360
E-post: alta@nettros.no

I kraft av å være et lavterskeltilbud kreves ingen henvisning fra lege. Tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning på chat, telefon og mail. Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet ved ROS Senteret.

Åpningstider

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler
Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Ved senteret tilbyr vi også veiledning gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Temakvelder
Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Samtalegrupper
Samtalegruppene er en selvhjelpsgruppe for personer med spiseforstyrrelser med faste deltakere. Gruppen møtes en gang i uken, totalt 12 ganger, og ledes av fagperson.

Kurs
Vi arrangerer ulike kurs som ledes av fagpersoner. Se aktiviteter Troms/Finnmark for aktuelle kurs.

Pårørendegruppe
Dette er likemannsgruppe for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

VELKOMMEN TIL OSS !

Støtt oss i kampen mot spiseforstyrrelser, bli medlem