ROS Troms og Finnmark

ROS Troms og Finnmark

Senteret i Troms og Finnmark eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i region Nord. Senteret startet opp høsten 2021 og er støttet av bevilgninger fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Helsedirektoratet, Tromsø kommune og Helse Nord. 

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp, vekt og trening har blitt en belastning i hverdagen. Nærstående, skoler, lærere, helsepersonell, trenere – og andre som er berørt av problematikken er også velkommen til å ta kontakt med oss.

ROS senter i Troms og Finnmark er et «brukerorientert lavterskeltilbud». Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som enten har egenerfaring/pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, og/eller faglig relevant bakgrunn. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. En viktig del av vårt arbeid er nettopp å spre håp om at det er fullt mulig å bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Hvordan ta kontakt ?

Hovedkontoret i Tromsø ligger i Samuel Arnesens gate 10, 9008 Tromsø (Yonas-bygget på bryggen). Ring eller send oss en mail for å gjøre en avtale.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)
E-post: [email protected]

ROS Troms og Finnmark

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager, både på dagtid og på enkelte kvelder. Hver samtale varer i ca 45 minutter og tilbys som regel annenhver uke dersom du ønsker flere samtaler. Du forholder deg til samme rådgiver under hele prosessen. Alle rådgivere hos oss har taushetsplikt.

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine problemområder
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheter

Veiledning knyttet til selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Dette tilbudet rettes mot brukere som strever med utfordringer knyttet til overspising. Du følges opp av en rådgiver som veileder og støtter deg gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Denne prosessen starter med en kartleggingssamtale der du vil få informasjon om programmet, og der du og din rådgiver sammen finner ut om dette kan passe for deg. I starten følges du opp ukentlig, deretter reduseres hyppigheten til annenhver uke eller sjeldnere.

NB! Vi anbefaler at du skaffer og leser første del av boken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn innen oppstart. Denne boken brukes under hele programmet.

Foredrag/undervisning

Vi tilbyr foredrag/undervisning basert på ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser. Dette er en viktig del av vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vi har gode pakker som kan tilpasses etter ønske og behov. Hvert foredrag varer som regel i 1-1,5 time (med mindre annet er avtalt) og koster 3000 kr. Foredrag for skolevesenet er gratis. Send oss gjerne en forespørsel på epost, så finner vi sammen ut av et opplegg som kan passe for målgruppen.

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder ca 6 ganger i løpet av året der ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser belyses. Vi har ofte eksterne foredragsholdere på besøk. Temakveldene er gratis og åpen for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som kan være aktuelle. Se oversikt over kommende temakvelder i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Pårørendegrupper og pårørendeseminar

Vi arrangerer pårørendegrupper for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt, én gang hver måned. Dette er en mulighet for nærstående å møte andre i samme situasjon. Vi avslutter rekken med pårørendegrupper med et pårørendeseminar i samarbeid med spesialisthelsetjenesten to ganger per år. Se oversikt over datoer for grupper og seminar i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Kurs

Vi arrangerer ulike kurs som i hovedsak ledes av eksterne og kvalifiserte fagpersoner. Se oversikt i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Meld deg på nyhetsbrev


Følg oss gjerne også på vår lokale Facebook-side; ROS Troms og Finnmark.VELKOMMEN TIL OSS!Aktiviteter

2. september 24
Digitalt
10. september 24
Tromsø

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.