ROS Vestland

ROS senter Vestland eies og drives av ROS, og er et lokalt tiltak for befolkningen i Vestland. Senteret startet opp i år 2000 som et prosjekt med midler fra Hordaland fylkeskommune. Senteret drives nå hovedsakelig  gjennom driftsmidler fra Bergen kommune og Helse Vest. I dag er det ansatt 5.2 årsverk ved senter Vestland. Senteret har også frivillige rådgivere som tilbyr samtaler.

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp, vekt og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende og andre nærstående, lærere, helsepersonell, trenere – og andre som er berørt av problematikken er også velkommen til å ta kontakt med oss.

ROS senter Vestland er et «brukerorientert lavterskeltilbud». Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som enten har egenerfaring/pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, og/eller faglig relevant bakgrunn. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. En viktig del av vårt arbeid er nettopp å spre håp om at det er fullt mulig å bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Hvordan ta kontakt ?

Senteret ligger i Strandgaten 6 (6. etg), helt sentralt i Bergen sentrum ( samme bygning som Svaneapoteket, inngangen ved siden av Norrøna). Send gjerne en e-post for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning eller diagnose, og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning per telefon og e-post.

Tlf: 948 17 818, innvalg 2
E-post: bergen@nettros.no

Åpningstider og telefontider

 

ROS Vestland - rådgiver

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager, både på dagtid og på enkelte kvelder. Hver samtale varer i ca. 45 minutter og tilbys som regel annenhver uke dersom du ønsker flere samtaler. Du forholder deg til samme rådgiver under hele prosessen. Alle rådgivere hos oss har taushetsplikt.

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine problemområder
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheter

Veiledning knyttet til selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Dette tilbudet rettes mot brukere som strever med utfordringer knyttet til overspising. Du følges opp av en rådgiver som veileder og støtter deg gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising». Dette programmet kan også tilbys i gruppe.

Prosessen starter med en kartleggingssamtale der du vil få informasjon om programmet, og der du og din rådgiver sammen finner ut om dette kan passe for deg. I starten følges du opp ukentlig, deretter reduseres hyppigheten til annenhver uke eller sjeldnere.

​NB! Vi anbefaler at du skaffer og leser første del av boken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn innen oppstart. Denne boken brukes under hele programmet.

Drop-in

Senteret tilbyr drop-in samtaler hver fredag kl. 12-14 og tirsdager i oddetallsuker kl. 17-19 (med unntak av uke 51 og 52). Du trenger ingen avtale på forhånd. Tilbudet gjelder dersom du bare ønsker å bli litt kjent med oss og våre tilbud eller om du har behov for spesifikk rådgivning. Tilbudet er åpen for selv berørte så vel som nærstående, helsepersonell, lærere, trenere og andre. Dersom du ønsker å fortsette med samtaler, kan vi sette opp en avtale med en av våre rådgivere som følger deg opp videre.

Foredrag/undervisning

Vi tilbyr foredrag/undervisning basert på ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser. Dette er en viktig del av vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vi har gode pakker som kan tilpasses etter ønske og behov. Hvert foredrag varer som regel i 1-1,5 time (med mindre annet er avtalt) og koster 1500 kr. Foredrag til skolevesenet innenfor Bergen kommune er gratis.

Send oss gjerne en forespørsel på epost, så finner vi sammen ut av et opplegg som kan passe for målgruppen.

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder flere ganger i året der ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser belyses. Vi har ofte eksterne foredragsholdere på besøk. Temakveldene er gratis og åpen for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som kan være aktuelle. Se oversikt over kommende temakvelder i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Åpen pårørendegruppe

Vi arrangerer pårørendegrupper for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt. Gruppen møtes første torsdag i måneden. Dette er en mulighet for nærstående å møte andre i samme situasjon. Se oversikt over datoer for pårørendegruppen i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Lukket pårørendegruppe

Vi arrangerer lukket pårørendegruppe for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt. Gruppen har oppstart to ganger i året. Se oversikt over datoer for pårørendegruppen i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Pårørendeseminar

Pårørendeseminar arrangeres to ganger i året ( juni og november) og er et mangeårig samarbeid mellom ROS senteret og seksjon for spiseforstyrrelser på Haukeland universitetssykehus.

Kurs

Vi arrangerer ulike kurs som i hovedsak ledes av eksterne og kvalifiserte fagpersoner. Se oversikt i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Meld deg på nyhetsbrev

 

Aktiviteter Vestland

14. februar 2023
Bergen

Lukket pårørendegruppe

15. februar 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

21. februar 2023
Bergen

Temakveld: Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

22. februar 2023
Bergen

Boksamtale: Vår vei ut

28. februar 2023
Digitalt

Kurs i selvmedfølelse

2. mars 2023
Bergen

Pårørendegruppe

15. mars 2023
Bergen

Temakveld: Mindful Eating – Bli venn med maten

6. april 2023
Bergen

Pårørendegruppe

4. mai 2023
Bergen

Pårørendegruppe

^

NESTE AKTIVITETER

6. februar 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. februar 2023
Oslo
Gruppetilbud - overspising (fulltegnet)
7. februar 2023
Tromsø
Temakveld: Vanskelige følelser
14. februar 2023
Bergen
Lukket pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.