Ros Senter i Vestland

Senteret i Vestland eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i Vestland. Senteret startet opp i 2000 som et prosjekt med midler fra Hordaland fylkeskommune. Senteret drives nå hovedsakelig gjennom driftsmidler fra Bergen Kommune og Helse Vest. 

ROS Senteret skal være en møteplass for personer med spiseforstyrrelser og deres pårørende/ nærstående. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for mennesker som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt ?

ROS Senter ligger i Strandgaten 6, 6. etasje (samme bygning som Svaneapoteket, inngang ved siden av Norrøna). Send oss gjerne en mail eller ta kontakt på telefon for å gjøre en avtale. I kraft av å være et lavterskeltilbud kreves ingen henvisning fra lege. Tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning på chat, telefon og mail.
 Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet ved ROS Senteret, som ledes av en sykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid.

Tlf: 948 17 818, innvalg 2
E-post: bergen@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler
Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Ved senteret tilbyr vi også veiledning gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Temakvelder
Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Samtalegrupper
Samtalegruppene er en selvhjelpsgruppe for personer med spiseforstyrrelser med faste deltakere. Gruppen møtes en gang i uken, totalt 12 ganger, og ledes av fagperson.

Kurs
Vi arrangerer ulike kurs som ledes av fagpersoner. Se aktiviteter Vestland for aktuelle kurs.

Pårørendeseminar
Pårørendeseminar arrangeres to ganger i året (juni – november) og er et mangeårig samarbeid mellom ROS Senteret og Seksjon for spiseforstyrrelser på Haukeland Universitetssykehus.

Pårørendegruppe
Dette er likemannsgruppe for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

VELKOMMEN TIL OSS !

Støtt oss i kampen mot spiseforstyrrelser, bli medlem

Aktiviteter Vestland

Pårørendegruppe

Pårørendegruppe

Velkommen til åpen pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse – om du er søster, bror, kjæreste, ...
Read More