Søk Stiftelsen DAM via ROS

Hvert år deler Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen) ut over 250 millioner til realisering av helse-, utvikling- og forskningsprosjekter. For å søke om midler må du samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Ønsker du å søke støtte til et prosjekt som omhandler spiseforstyrrelser eller relatert problematikk, kan du søke via ROS.

Søk støtte til Helseprosjekter

Stiftelsen DAM støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. ROS sine interne søknadsfrister for å søke Helseprosjekter er 15. februar og 15. august. For å få innspill og veiledning ved utarbeidelse av søknaden, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før fristen.

Fremgangsmåte:

 1. For å skrive en god søknad er det viktig å kjenne til utlysningen for ordningen. Sett deg derfor godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Helseprosjekter.
 2. Kontakt prosjektutvikler Marte Vigeland i god tid før den interne søknadsfristen. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet slik at det kan avklares om det egner seg som en søknad til Stiftelsen Dam. Dersom prosjektet er aktuelt vil du få tilgang til Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal.
 3. ROS kan bistå med rådgivning og praktisk veiledning i søknadsprosessen. Siste frist for innsending av ferdigstilt søknad til ROS er 15. februar/15. august.
 4. ROS sender søknaden inn til behandling hos Stiftelsen Dam innen fristen 15. mars/15. september.
 5. Offentliggjøring av tildelingen skjer 15. juni/15. desember.

Søk støtte til Forskningsprosjekter

Stiftelsen Dam støtter forskning innen helse som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Fra 2020 er det nye rutiner for søknadsprosessen som består av to trinn. Første trinn er en skissesøknad, og på bakgrunn av disse blir ca. 25 % invitert til å sende inn fullstendig søknad. ROS sin interne søknadsfrist for skissesøknader er 10. februar. For å få innspill og praktisk veiledning i søknadsprosessen, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før fristen.

Fremgangsmåte:

 1. For å skrive en god skissesøknad er det viktig å kjenne til regelverket for ordningen. Sett deg derfor godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Forskning.
 2. Kontakt prosjektutvikler Marte Vigeland i god tid før den interne søknadsfristen. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet slik at det kan avklares om det egner seg som en søknad til Stiftelsen Dam. Dersom prosjektet er aktuelt vil du få tilgang til Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal. Skjema for skissesøknaden er tilgjengelig fra 2. januar. Intern frist for å sende ferdigstilt skisse og vedlegg til ROS er 10. februar.
 3. ROS sender den fullstendige skissesøknaden til Stiftelsen Dam innen fristen 17. februar.
 4. april offentliggjør Stiftelsen Dam hvem som blir invitert til å sende inn fullstendig søknad.
 5. Intern frist for å sende inn fullstendig søknad til ROS er 1. juni. ROS sender søknaden til Stiftelsen Dam innen fristen 10. juni.
 6. Offentliggjøring av tildelingen er medio oktober.

Søk midler til Utviklingsprosjekter

Stiftelsen Dam lanserte i 2019 en ny ordning, Utvikling, som støtter forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Søknadsprosessen gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad. Intern frist for å sende inn skisse til ROS er 1. september. For å få innspill og praktisk veiledning i søknadsprosessen, er det viktig at du tar kontakt med oss i god tid før fristen.

Fremgangsmåte:

 1. For å skrive en god skissesøknad er det viktig å kjenne til regelverket for ordningen. Sett deg derfor godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Utvikling.
 2. Kontakt prosjektutvikler Marte Vigeland i god tid før den interne søknadsfristen. Skriv en kort beskrivelse av prosjektet slik at det kan avklares om det egner seg som en søknad til Stiftelsen Dam. Dersom prosjektet er aktuelt vil du få tilgang til søknadsportalen. Skjema for skissesøknaden er tilgjengelig fra 2. juni. Intern frist for å sende ferdigstilt skisse og vedlegg til ROS er 1. september.
 3. ROS sender inn den fullstendige skissesøknaden innen fristen 15. september.
 4. oktober offentliggjør Stiftelsen Dam hvem som blir invitert til å sende inn fullstendig søknad.
 5. Intern frist for å sende inn fullstendig søknad til ROS er 1. desember. ROS sender søknaden til Stiftelsen Dam innen fristen 15. desember.
 6. Offentliggjøring av tildelingen skjer 15. februar.

Til deg som har mottatt prosjektmidler fra Stiftelsen Dam:

Det forventes at prosjektleder gjør seg kjent med retningslinjer og frister som har betydning for gjennomføring prosjektet. Her kan du lese Stiftelsen Dams retningslinjer dersom prosjektet ditt har fått støtte, samt finne maler for rapportering og regnskap.

 

^

NESTE AKTIVITETER

16. august 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe
24. august 2022
Stavanger
Temakveld: Stress, traumer og spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.