Søk Stiftelsen DAM via ROS

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. For å søke om midler må du samarbeide med en av stiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Har du en prosjektide som omhandler spiseforstyrrelser eller relatert problematikk? Send oss en e-post, så kan vi vurdere om du kan søke via ROS.

Fra høsten 2022 er midlene delt inn i tre ulike program; Helse, Utvikling og Forskning.

Helsemidler

 • Søknadssum 40.000 – 400.000
 • Prosjekter med varighet inntil 24 måneder
 • Ingen søknadsfrist
 • Søknadene behandles forløpende og svar kommer innen 45 dagerFremgangsmåte:

 1. Sett deg godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Helseprosjekter.
 2. Send en kortfattet beskrivelse av prosjektet til prosjektutvikler Marte Vigeland.
 3. Prosjektideen vurderes internt i ROS.
 4. Dersom det er aktuelt å søke via oss, vil du få tilgang til Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal.
 5. Prosjektutvikler bistår med rådgivning og praktisk veiledning i utvikling og ferdigstillelse av søknad.

Utviklingsmidler

 • Søknadssum 400.000 – 1,5 mill.
 • Prosjekter med varighet inntil 48 måneder.
 • Søknadsprosessen er delt inn i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.
 • Frist for innsending av skissesøknad er 15. november hvert år. ROS må kontaktes i god tid før denne fristen.
 • Svar på skissesøknad kommer 6. februar.
 • Frist for innsending av full søknad er 31. mars.
 • Svar på full søknad kommer 15. juni.Fremgangsmåte:

 1. Sett deg godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Utvikling.
 2. Send en kortfattet beskrivelse av prosjektet til prosjektutvikler Marte Vigeland.
 3. Prosjektideen vurderes internt i ROS.
 4. Dersom det er aktuelt å søke via oss, vil du få tilgang til Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal.
 5. Prosjektutvikler bistår med rådgivning og praktisk veiledning i utvikling og ferdigstillelse av søknad.

Forskningsmidler

 • Det kan søkes om 1.5 – 3 mill. kroner.
 • Todelt søknadsprosess. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.
 • Søknadsfrist for skissesøknad er 15. februar.
 • Svar på skissesøknad kommer 14. april.
 • Søknadsfrist for full søknad er 10. juni.
 • Svar på full søknad kommer 15. oktober.Fremgangsmåte:

 1. For å skrive en god skissesøknad er det viktig å kjenne til regelverket for ordningen. Sett deg derfor godt inn i Stiftelsen Dams utlysning for Forskning.
 2. Send en kortfattet beskrivelse av prosjektet til prosjektutvikler Marte Vigeland. Beskriv gjerne hvilken rolle dere ser for dere at ROS vil ha i prosjektet.
 3. Prosjektet vurderes internt i ROS.
 4. Dersom prosjektet er aktuelt, vil du få tilgang til Stiftelsen Dams elektroniske søknadsportal.
 5. Prosjektutvikler bistår med rådgivning og praktisk veiledning i utvikling og ferdigstillelse av skissesøknad og eventuell full søknad.

Viktig info til deg som søker midler via ROS

Det forventes at prosjektleder gjør seg godt kjent med retningslinjer, regelverk og frister som har betydning for søknad, gjennomføring og rapportering av prosjektet. Under finner du viktig info dersom du har mottatt midler til ditt prosjekt, samt maler og skjema knyttet til kreditering og rapportering.

Til deg som har mottatt helsemidler (kommer)

Til deg som har mottatt Utviklingsmidler (kommer)

Til deg som har mottatt forskningsmidlerTidligere prosjekter

Her finner du en oversikt over tidligere og pågående prosjekter i ROS.NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.