ROS senter Trøndelag

ROS Trøndelag

Senteret eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i Trøndelag. ROS har i lengre tid hatt lokal aktivitet basert på frivillighet i Trondheimsområdet, men kunne i 2018 endelig offisielt åpne et senter i landsdelen.

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp, vekt og trening har blitt en belastning i hverdagen. Nærstående, skoler, lærere, helsepersonell, trenere – og andre som er berørt av problematikken er også velkommen til å ta kontakt med oss.

ROS senter i Trøndelag er et «brukerorientert lavterskeltilbud». Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som enten har egenerfaring/pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, og/eller faglig relevant bakgrunn. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. En viktig del av vårt arbeid er nettopp å spre håp om at det er fullt mulig å bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Hvordan ta kontakt?

Senteret ligger i Kjøpmannsgata 23 (2. etg), nært sentrum i Trondheim. Send gjerne en epost for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning eller diagnose, og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning per telefon og epost.

E- post: trondheim@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)

Senter for spiseforstyrrelser Trøndelag

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager, både på dagtid og på enkelte kvelder. Hver samtale varer i ca 45 minutter og tilbys som regel annenhver uke dersom du ønsker flere samtaler. Du forholder deg til samme rådgiver under hele prosessen. Alle rådgivere hos oss har taushetsplikt.

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine problemområder
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheterVeiledning knyttet til selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Dette tilbudet rettes mot brukere som strever med utfordringer knyttet til overspising. Du følges opp av en rådgiver som veileder og støtter deg gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Denne prosessen starter med en kartleggingssamtale der du vil få informasjon om programmet, og der du og din rådgiver sammen finner ut om dette kan passe for deg. I starten følges du opp ukentlig, deretter reduseres hyppigheten til annenhver uke eller sjeldnere.

NB! Vi anbefaler at du skaffer og leser første del av boken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn innen oppstart. Denne boken brukes under hele programmet.

Drop-in samtaler

Vi tilbyr drop-in samtaler onsdager i oddetallsuker mellom kl 12.00 og 14.00 (samtalen må avsluttes innen kl 14), samt torsdager i partallsuker mellom kl 19.00 og 20.00 (samtalen må avsluttes innen kl 20). NB! Noen unntak, se datoer for når drop-in tilbys nedenfor. Du trenger ingen avtale på forhånd. Tilbudet gjelder dersom du bare ønsker å bli litt kjent med oss og våre tilbud, eller om du har behov for spesifikk rådgivning. Tilbudet er åpen for selvberørte så vel som nærstående, helsepersonell, lærere, trenere og andre. Dersom du ønsker å fortsette med samtaler, kan vi sette opp en avtale med en av våre rådgivere som følger deg opp videre. I 2023 er drop-in tilbudet åpent på følgende dager:

Dagtid (kl. 12-14):
Uke 9: 01.03
Uke 11: 15.03
Uke 13: 29.03
Uke 15: 12.04
Uke 17: 26.04
Uke 19: 10.05
Uke 21: 24.05
Uke 23: 07.06
Uke 35: 21.06

Kveldstid (kl. 19-20):
Uke 8: 23.02
Uke 12: 23.03
Uke 14: Utgår grunnet påskeferie
Uke 16: 20.04
Uke 18: 04.05
Uke 20: Utgår grunnet Kristi Himmelfartsdag
Uke 22: 01.06

Foredrag/undervisning

Vi tilbyr foredrag/undervisning basert på ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser. Dette er en viktig del av vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vi har gode pakker som kan tilpasses etter ønske og behov. Hvert foredrag varer som regel i 1-1,5 time (med mindre annet er avtalt) og koster 3000 kr. Foredrag for skolevesenet er gratis. Send oss gjerne en forespørsel på e-post, så finner vi sammen ut av et opplegg som kan passe for målgruppen.

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder ca 6 ganger i løpet av året der ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser belyses. Vi har ofte eksterne foredragsholdere på besøk. Temakveldene er gratis og åpen for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som kan være aktuelle. Se oversikt over kommende temakvelder i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Pårørendegrupper og pårørendeseminar

Vi arrangerer pårørendegrupper for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt, én gang hver måned. Dette er en mulighet for nærstående å møte andre i samme situasjon. Vi avslutter rekken med pårørendegrupper med et pårørendeseminar i samarbeid med spesialisthelsetjenesten to ganger per år. Se oversikt over datoer for grupper og seminar i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Kurs

Vi arrangerer ulike kurs som i hovedsak ledes av eksterne og kvalifiserte fagpersoner. Se oversikt i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Meld deg på nyhetsbrev

Følg oss gjerne også på vår lokale Facebook-side; ROS Trøndelag.

VELKOMMEN TIL OSS!

Aktiviteter

29. mars 2023
Trondheim

Åpen pårørendegruppe

26. april 2023
Trondheim

Åpen pårørendegruppe

NESTE AKTIVITETER

26. mars 2023
Digitalt
Endags stilleretreat (via ZOOM)
28. mars 2023
Tromsø
Åpen pårørendegruppe
28. mars 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling
29. mars 2023
Trondheim
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.