Læringsressurser

ROS har utviklet en rekke læringsressurser, rettet mot ulike grupper.

Når trening blir tvang

E-læring for ansatte i treningssenterbransjen

Med støtte fra Stiftelsen Dam har ROS utviklet et E-læringsprogram rettet mot ansatte i treningsbransjen. E-læringsprogrammet skal sikre grunnkunnskap om spiseforstyrrelser, og gi en innføring i identifisering og håndtering av personer en er bekymret for å kunne ha en spiseforstyrrelse.

Programmet finner du på Når trening blir tvang

Kom nærmere

Videobasert læringsprogram for pårørende

I dette læringsprogrammet for pårørende møter du 10 personer som deler sine erfaringer, enten direkte med spiseforstyrrelser, eller sin erfaring som pårørende. Programmet er delt opp i seks hovedtemaer, der vi ønsker å gi en dypere forståelse av hva spiseforstyrrelser er og hvordan pårørenderollen kan være. Læringsprogrammet er også relevant for fagpersoner og personer som selv har en spiseforstyrrelse.

Programmet finner du på Kom nærmere

Mann nok

Videoserie om menn og spiseforstyrrelser

Videoserien «Mann nok», handler om menn og spiseforstyrrelser. Vårt viktigste budskap er at spiseforstyrrelser og relatert problematikk ikke er «kvinnelidelser», men også en lidelse som rammer menn. I samarbeid med The Human Aspect har vi laget seks dybdeintervjuer med gutter og menn som har egenerfaring med spise- og treningsforstyrrelser. Ved å dele sine historier vil de bidra til økt åpenhet om og forståelse for problematikken. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Videoserien finner du på Mann nok

Grunnkurs om spiseforstyrrelser

E-læring for helsepersonell

Fagpersoner fra regionale kompetansesentre for spiseforstyrrelser i Norge har i samråd med ROS utarbeidet et e-læringskurs som skal gi helsepersonell en grunnleggende innføring i tematikken.


Sammen håper vi dette kan bidra til helhetlige og individuelt tilpassede pasientforløp.


Uforstyrra

Podcast om spiseforstyrrelser

I samarbeid med Stiftelsen Dam og produksjonsbyrået Både Og, har ROS laget sin egen podcast med erfaringshistorier om spiseforstyrrelser.

Med denne podcasten ønsker vi å spre informasjon, bryte myter og ikke minst spre håp. Du vil møte ulike stemmer med ulik bakgrunn og ulik spiseproblematikk.

Podcasten finner du i din podcast-app eller i Spotify som Uforstyrra

Den nye sjelen

Sofasamtaler som podcast

«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Mange år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS  blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?

Dette er blant spørsmålene ROS ønsket utforske med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder inviterte vi fag- og ressurspersoner til sofasamtaler om mat, kropp og kultur. Samtaler som nå er tilgjengelige via podcast:

Hva vet vi om spiseforstyrrelser?  

Kroppspress og kroppspositivisme

Det vanskelige regnestykket – hvordan møter vi mennesker med overvekt og fedme?

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.