ROS Nasjonalt, digitalt senter

Vårt nasjonale senter er et digitalt rådgivningstilbud for dem som ikke bor i nærheten av våre lokale sentre. 

ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for mennesker som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt ?

Ved ønske om digital rådgivning, ta kontakt via telefon eller mail.

Tlf: 948 17 818, innvalg 1
E-post: nasjonalt@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Digitale individuelle samtaler
En digital individuell samtale er en planlagt samtale som foregår over eks. teams eller telefon. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Ved senteret tilbyr vi også digital veiledning gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Chat
På chatten er ingen problemer for små og ingen spørsmål for dumme. Du kan snakke med oss om du synes mat, kropp og/eller trening har blitt vanskelig, om du har en spiseforstyrrelse, eller om du er bekymret for noen du står nær. Vi kan blant annet hjelpe deg med å finne ord på det du synes er vanskelig, være en åpen og lyttende samtalepartner og gi støtte og råd om din vei videre.

Chatten bemannes av frivillige som har bred og variert erfaring, med kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring/pårørendeerfaring. Chatten er et støttende supplement til annen hjelp, og er ikke erstatning for behandling.

Pårørendelinje
ROS har en egen pårørendelinje for deg som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Gjennom pårørendelinjen kan du treffe våre rådgivere via telefon eller Teams. For avtale, ta kontakt på telefon: 47 48 40 82 eller e-post: parorende@nettros.no 

 

Støtt oss i kampen mot spiseforstyrrelser, bli medlem