ROS Nasjonalt

Vårt nasjonale senter er et digitalt rådgivningstilbud for dem som ikke bor i nærheten av våre lokale sentre. 

Senteret er et «brukerorientert lavterskeltilbud». Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som enten har egenerfaring/pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, og/eller faglig relevant bakgrunn. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. En viktig del av vårt arbeid er nettopp å spre håp om at det er fullt mulig å bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Hvordan ta kontakt ?

Ved ønske om digital rådgivning (for pårørende, selv berørte og fagpersoner), ta kontakt via mail.

E-post: [email protected]

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Digitale individuelle samtaler

En digital individuell samtale er en planlagt samtale som foregår over eks. teams eller telefon.

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager, både på dagtid og på enkelte kvelder. Hver samtale varer i ca 45 minutter og tilbys som regel annenhver uke dersom du ønsker flere samtaler. Du forholder deg til samme rådgiver under hele prosessen. Alle rådgivere hos oss har taushetsplikt.

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine problemområder
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheter

Digital veiledning knyttet til selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Dette tilbudet rettes mot brukere som strever med utfordringer knyttet til overspising. Du følges opp av en rådgiver som veileder og støtter deg gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Denne prosessen starter med en kartleggingssamtale der du vil få informasjon om programmet, og der du og din rådgiver sammen finner ut om dette kan passe for deg. I starten følges du opp ukentlig, deretter reduseres hyppigheten til annenhver uke eller sjeldnere.

NB! Vi anbefaler at du skaffer og leser første del av boken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn innen oppstart. Denne boken brukes under hele programmet.

Chat

På chatten er ingen problemer for små og ingen spørsmål for dumme. Du kan snakke med oss om du synes mat, kropp og/eller trening har blitt vanskelig, om du har en spiseforstyrrelse, eller om du er bekymret for noen du står nær. Vi kan blant annet hjelpe deg med å finne ord på det du synes er vanskelig, være en åpen og lyttende samtalepartner og gi støtte og råd om din vei videre.

Chatten bemannes av frivillige og ansatte som har bred og variert erfaring, med kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring/pårørendeerfaring. Chatten er et støttende supplement til annen hjelp, og er ikke erstatning for behandling. Les mer om vår chat. 

Lukket pårørendegruppe

Vi arrangerer lukket digital pårørendegruppe for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt. Enten om du er nærstående, foresatt, venn, søsken eller partner. Pårørendegruppe gir deg mulighet til å møte andre pårørende/nærstående som befinner seg i en lignende situasjon. Her gis det rom for å dele og drøfte dine opplevelser og erfaringer som pårørende, samt diskutere ulike problemstillinger som preger hverdagen. Gruppen har oppstart to ganger i året. Se oversikt over datoer for pårørendegruppen i aktivitetskalenderen under «Digitalt».

Kurs

Vi arrangerer ulike digitale kurs som ledes av interne og eksterne, kvalifiserte fagpersoner. Se oversikt i aktivitetskalenderen under «Digitalt».NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.