Den vanskelige samtalen

Rådgivers hjørne

05.01.2023


Hvordan kan jeg fortelle til mine nærmeste at jeg strever med mat og kropp?

Det å skulle fortelle noen som står en nær at en strever eller har et problem kan være vanskelig. Gjerne fordi en er redd for å ikke bli forstått eller lyttet til, men også fordi en er redd for å skape unødvendig bekymring og engstelse hos dem man er glad i. Samtidig kan det være vanskelig for pårørende å fullt ut forstå hvordan en spiseproblematikk fungerer og hva den er et uttrykk for. Av den grunn har vi satt opp noen punkter som kan være fine å ha med seg inn i en slik samtale.

Forbered deg på forhånd

Dersom det er mulig kan det være lurt og forberede seg på samtalen ved å tenke gjennom hva du ønsker å formidle og hvordan du ønsker å gjøre det. For noen kan det å skrive ned hva en vil si være en god strategi, mens for andre kan en skriftlig tekst eller et brev være en god innfallsvinkel til videre dialog senere om problemet.

Dersom det er en muntlig samtale en ønsker, bør en sette av nok tid og forsikre seg om at motparten også har tid til å lytte og være til stede i samtalen. Tenk over tidspunktet på dagen som kan passe og finn et rolig sted hvor andre ikke kan avbryte eller forstyrre samtalen.

Ofte vil pårørende trenge kunnskap og informasjon om tematikken for å kunne forstå, men også for å kunne hjelpe. Det kan være hensiktsmessig å ha skriftlig informasjon for pårørende tilgjengelig eller henvise til nettsider om tematikken eks. ROS sin nettside

Tenk gjennom: Hva trenger jeg?

Det kan være viktig å ha tenkt gjennom hva målet ditt med samtaler er. Kanskje handler det i første omgang om å få fortalt det til noen uten behov for å bli møtt med mange spørsmål i etterkant? Kanskje ønsker du noe spesielt fra dine nærmeste, eks. hjelp og støtte til å oppsøke hjelpeapparatet? Kanskje ønsker du forståelse for at det kan være vanskelig å fungere optimalt i hverdagen når du strever?

Det kan også være hensiktsmessig å sette ord på det som bekymrer deg ved å dele og være åpen om problemet ditt med dine nærmeste. Mange forteller om en frykt for å skulle bli behandlet på en annen måte enn før problemet ble kjent. Fortell i så fall om din frykt for å bli behandlet som en sykdom og ikke som den personen du er. Si gjerne noe om ditt behov for å få være deg selv på tross av å ha et problem.

Andre forteller om en frykt for å bli presset til å bli frisk og fri fra spiseproblemene før de selv er klar for det og er redd for at ulike tiltak skal settes i verk uten at du selv får være med. Dette er det også viktig å sette ord på under samtalen.

Ved stor frykt for å være en belastning eller til bry for dine nærmeste kan det være hjelpsomt å flytte fokus over på dem. De vil trolig være glad og lettet over at du bringer problemet på bordet og vil tenke på det som en tillitserklæring at du våger å snakke om det med dem. I de fleste tilfeller ønsker vedkommende å hjelpe/lytte til deg.

Vær bevisst følelsesmessige reaksjoner

Det kan komme følelsesmessige reaksjoner hos pårørende som gråt, fortvilelse og/eller  sinne som et uttrykk for frykt og bekymring. For noen kan bagatellisering av problemet være en måte å beskytte seg selv på, fordi det er for vanskelig å ta inn over seg at noen en er glad i har det vondt. Uansett hvilken reaksjon en får er det greit å vite at dette er helt naturlige reaksjoner på en situasjon som er vanskelig.Om skrittet med å fortelle din nære om hvordan du har det blir stort, kan ROS, fastlege eller helsesykepleier/rådgiver på skolen være gode steder å starte for å bli litt «vant» til å si ting høyt. Her kan man også få både støtte og veiledning i hvordan formidle budskapet, og hva man kan forvente av reaksjoner fra pårørende.Hva er egentlig den riktige måten å spise på?
En spiseforstyrrelse bringer ofte med seg tankekaos rundt mat, kropp og vekt, men også andre bekymringer og grubling som er vanlig for oss alle.
For meg er tegning et verktøy for å ufarliggjøre vonde og vanskelige følelser, og alt det rare og usikre som man kan kjenne på innsiden.
Av og til kommer det en følelse av at noe med meg er feil, noe med meg må fikses. Kjenner du den følelsen av at

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon (utsatt til høsten 2024)
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.