ROS Senter i Oslo/Akershus

Senteret i Oslo eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i region øst. Senteret startet opp i 2014 og har et spesielt fokus rettet mot menn og kvinner med et utfordrende forhold til kropp, mat, følelser og trening. Vi har spisskompetanse innen fysisk aktivitet i tilfriskningsprosessen og individuelle samtaler.  

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende, skoler, helse- og idrettsfaglig personell er også hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud hvor du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt?

Du kan komme innom ROS Senter i Storgata 10A, ringe eller sende mail for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning fra lege og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning pr. telefon og mail.
 Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet til ROS.

Tlf: 948 17 818, innvalg 3
E-post: oslo@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Doktorgradsprosjekt

Vi ønsker å få økt forståelse for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra BUP (psykisk helsevern for barn og unge) til VOP (psykisk helsevern for voksne) i Osloregionen. På bakgrunn av dette søker vi informanter. Les mer her.

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler 

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist, men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Gratis coachingtimer
– Hvem er du uten spiseforstyrrelsen? 

Er du ferdig i behandling og vil bli kjent med den DU er uten spiseforstyrrelsen? Eller ønsker du å komme i kontakt med dine naturlige impulser og det som «deg»? Da er du velkommen til å benytte deg av vårt helt unike tilbud ved vårt senter.

Tony Risvoll er student ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og vil i forbindelse med sin praksisperiode tilby gratis coachingtimer for medlemmer av ROS. Coachingen vil være basert på gestaltterapeutisk tankegang.

«Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.»

Fra nettsidene NGI – les mer om gestalt her: https://gestalt.no/om-gestalt/

Tony kan tilby både mer intensive forløp med doble timer og hyppige avtaler, samt lengre forløp med enkle timer over flere måneder.

Nysgjerrig på mer informasjon eller ønsker du å bestille time?
Send en epost til epost til oslo@nettros.no. 

Tony har kun et begrenset antall timer, så her gjelder prinsippet førstemann til mølla.

Temakvelder

Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag som varer fra kl. 18.00 – 19.30. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Kurs/foredrag

Vi arrangerer ulike kurs og foredrag som ledes av fagpersoner.
– Mindfulness
– Bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser
– VeienVidere-kurs

Pårørendegrupper
Dette er likemannsgrupper for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

VELKOMMEN TIL OSS !Aktiviteter Oslo/Akershus

Åpen pårørendegruppe

Åpen pårørendegruppe

Står du nær en som strever med en spiseforstyrrelse? Da er du hjertelig velkommen til å dele opplevelser, tanker og ...
Read More
Utdannelse i mindful eating

Utdannelse i mindful eating

MINDFUL EATING UTDANNELSE TIL NORGE FRA USA! For English information click here Hold av datoene 25.08 – 30.08. 2018. Pionerne ...
Read More
Åpen pårørendegruppe

Åpen pårørendegruppe

Står du nær en som strever med en spiseforstyrrelse? Da er du hjertelig velkommen til å dele opplevelser, tanker og ...
Read More
Temakveld: En reise i eget liv

Temakveld: En reise i eget liv

Velkommen til gratis temakveld, "En reise i eget liv". Temakvelden vil holdes av Elin Heitmann fra ROS, som vil snakke ...
Read More