ROS Oslo holder til i Storgata 10A

ROS Oslo

ROS senter i Oslo eies og drives av ROS, og er et lokalt tiltak for befolkningen i Oslo og omegn. Senteret åpnet dørene i 2014, og har i dag 5 ansatte og nærmere 30 aktive frivillige

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp, vekt og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende og andre nærstående, lærere, helsepersonell, trenere – og andre som er berørt av problematikken er også velkommen til å ta kontakt med oss.

ROS senter i Oslo er et «brukerorientert lavterskeltilbud». Du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som enten har egenerfaring/pårørendeerfaring med spiseforstyrrelser, og/eller faglig relevant bakgrunn. Hos oss kan du snakke med noen som forstår. En viktig del av vårt arbeid er nettopp å spre håp om at det er fullt mulig å bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Rådgiver i ROS Oslo

Hvordan ta kontakt?

Senteret ligger i Storgata 10b (8. etg), helt sentralt i Oslo sentrum. Send gjerne en epost for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning eller diagnose, og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning per telefon og epost.

Tlf: 948 17 818, innvalg 3
E-post: oslo@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager, både på dagtid og på enkelte kvelder. Hver samtale varer i ca. 45 minutter og tilbys som regel annenhver uke dersom du ønsker flere samtaler. Du forholder deg til samme rådgiver under hele prosessen. Alle rådgivere hos oss har taushetsplikt.

Innholdet i samtalen vil variere ut fra ditt behov. Likevel er det noen overordnede tema vi ofte kommer innom, som eksempelvis;

  • Å bli kjent med deg og dine problemområder
  • Bevisstgjøring av egen situasjon
  • Hjelp til selvhjelpsøvelser
  • Fokus på egne ressurser og veien videre
  • Hvis aktuelt: Informasjon om behandlingsmuligheter

Veiledning knyttet til selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Dette tilbudet rettes mot brukere som strever med utfordringer knyttet til overspising. Du følges opp av en rådgiver som veileder og støtter deg gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising». Dette programmet kan også tilbys i gruppe.

Prosessen starter med en kartleggingssamtale der du vil få informasjon om programmet, og der du og din rådgiver sammen finner ut om dette kan passe for deg. I starten følges du opp ukentlig, deretter reduseres hyppigheten til annenhver uke eller sjeldnere. NB! Vi anbefaler at du skaffer og leser første del av boken «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn innen oppstart. Denne boken brukes under hele programmet.

Foredrag/undervisning

Vi tilbyr foredrag/undervisning basert på ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser. Dette er en viktig del av vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Vi har gode pakker som kan tilpasses etter ønske og behov. Hvert foredrag varer som regel i 1-1,5 time (med mindre annet er avtalt) og koster 3000 kr. Foredrag for skolevesenet er gratis. Send oss gjerne en forespørsel på e-post, så finner vi sammen ut av et opplegg som kan passe for målgruppen.

Temakvelder

Vi arrangerer temakvelder flere ganger i året der ulike temaer knyttet til spiseforstyrrelser belyses. Vi har ofte eksterne foredragsholdere på besøk. Temakveldene er gratis og åpen for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som kan være aktuelle. Se oversikt over kommende temakvelder i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Pårørendegrupper

Vi arrangerer pårørendegrupper for alle som står nær noen som har utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt. Gruppen møtes første mandag i måneden. Dette er en mulighet for nærstående å møte andre i samme situasjon. Se oversikt over datoer for pårørendegruppen i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Kurs/foredrag

Vi arrangerer ulike kurs som i hovedsak ledes av eksterne og kvalifiserte fagpersoner. Se oversikt i aktivitetskalenderen tilknyttet senteret.

Meld deg på nyhetsbrev

Følg oss gjerne også på vår lokale Facebook-side; ROS Oslo.Aktiviteter Oslo

5. juni 2023
Oslo

Pårørendegruppe

28. august 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

30. oktober 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

NESTE AKTIVITETER

5. juni 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. juni 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling
7. juni 2023
Trondheim
Pårørendeseminar og matgledekurs
8. juni 2023
Stavanger
40-årsjubileumsfeiring hos ROS Rogaland

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.