ROS Senter i Oslo/Akershus

Senteret i Oslo eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i region øst. Senteret startet opp i 2014 og har et spesielt fokus rettet mot menn og kvinner med et utfordrende forhold til kropp, mat, følelser og trening. Vi har spisskompetanse innen fysisk aktivitet i tilfriskningsprosessen og individuelle samtaler.  

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende, skoler, helse- og idrettsfaglig personell er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud hvor du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt?

ROS Senter ligger i Storgata 10B. Du kan ringe eller sende mail for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning fra lege og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning pr. telefon og mail.
 Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet til ROS.

Tlf: 948 17 818, innvalg 3
E-post: oslo@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Doktorgradsprosjekt

Vi ønsker å få økt forståelse for hvilke erfaringer brukere med anoreksi, pårørende og behandlere har med overganger fra BUP (psykisk helsevern for barn og unge) til VOP (psykisk helsevern for voksne) i Osloregionen. På bakgrunn av dette søker vi informanter. Les mer her.

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler 

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

  • informasjon om behandlingsmuligheter
  • bevisstgjøring av egen situasjon
  • hjelp til selvhjelpsøvelser
  • fokus på egne ressurser og veien videre

Sist, men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Ved senteret tilbyr vi også veiledning gjennom selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising».

Temakvelder

Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag som varer fra kl. 18.00 – 19.30. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Kurs/foredrag

Vi arrangerer ulike kurs og foredrag som ledes av fagpersoner.
– Mindfulness
– Bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser
– VeienVidere-kurs

Pårørendegrupper
Dette er likemannsgrupper for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

VELKOMMEN TIL OSS!

Aktiviteter Oslo/Akershus

Pårørendegruppe

Pårørendegruppe

Velkommen til åpen pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse – om du er søster, bror, kjæreste, ...
Read More
Mindful Eating - Online

Mindful Eating – Online

Forandre ditt forhold til mat for alltid, gjennom Mindful Eating. ROS tilbyr nå kurset «Bli venn med maten» rettet mot ...
Read More
Gruppe - Få bukt med overspising

Gruppe – Få bukt med overspising

Ved ROS Senter i Oslo starter vi opp en pilotgruppe for Fairburn-programmet «Få bukt med overspising». Da vil man følge ...
Read More
Pårørendegruppe

Pårørendegruppe

Velkommen til åpen pårørendegruppe for alle som står nær noen med en spiseforstyrrelse – om du er søster, bror, kjæreste, ...
Read More