ROS CHAT

Synes du forholdet til kropp, mat, følelser og/eller trening har blitt vanskelig? Eller står du nær noen med en spiseproblematikk? Da er du hjertelig velkommen til å chatte med oss. Chatten finner du nederst i høyre hjørne her på nettros.no.

Hva kan jeg spørre om?

På chatten er ingen problemer for små og ingen spørsmål for dumme. Du kan snakke med oss om du synes mat, kropp og/eller trening har blitt vanskelig, om du har en spiseforstyrrelse, eller om du er bekymret for noen du står nær. Vi kan blant annet hjelpe deg med å finne ord på det du synes er vanskelig, være en åpen og lyttende samtalepartner og gi støtte og råd om din vei videre. Ikke nøl med å ta kontakt!

Chatten bemannes av ansatte og frivillige som har bred og variert erfaring, med kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring/pårørendeerfaring. Chatten er et støttende supplement til annen hjelp, og er ikke erstatning for behandling.

Chatten er åpen:

  • Mandag: 09-15 og 17-21
  • Tirsdag: 09-15 og 17-21
  • Onsdag: 11-15 og 17-21
  • Torsdag: 09-15
  • Fredag: 09-15

 

Når du åpner en chat vil du få spørsmål om alder, kjønn og hvilket fylke du bor i. Dette er kun for bruk i ROS sine interne statistikker. Chatten er anonym og kryptert. 

Samtale med deg lagres hos oss i 72 timer, før den blir helt slettet. Denne informasjonen brukes kun til kvalitetssikring og til våre statistikker. Vi lagrer ikke andre personlige opplysninger om deg, og vi kan ikke spore opp din IP-adresse*. Ved fare for liv og helse må vi imidlertid tilkalle hjelp.

Taushetsplikt/avvergingsplikt

Alle du snakker med på chatten hos ROS har taushetsplikt. Å ha taushetsplikt betyr at vi ikke har lov å fortelle videre det du forteller til oss til noen andre. Som rådgiver i ROS har vi samtidig avvergingsplikt. Avvergingsplikten er viktigere og går foran taushetsplikten dersom vi i løpet av samtalen med deg får inn spørsmål eller kommentarer som gjør at vi mistenker at ditt liv eller din helse er i fare. Da må vi følge avvergingsplikten ved å melde fra til politiet slik at de kan få mulighet til å hjelpe deg.

ROS er også pliktig til å avverge straffbare forhold dersom det kommer frem i samtalen med deg at du utsettes for eller at det planlegges straffbare handlinger. Dette gjelder kun straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap.

Samtykke
Norsk lov stiller krav om det må innhentes spesiell tillatelse (samtykke) for å lagre personopplysninger. Før du begynner å chatte med oss vil vi derfor be om din tillatelse til å lagre chatsamtalen. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å sende en melding i chatten.

Her finner du mer informasjon om hvordan vår chatleverandør behandler opplysninger om deg: Puzzel Privacy Policy

 

*IP-adresse er internettadressen som kan brukes til å identifisere mobilen eller PC-en din, og kan derfor brukes til å identifisere deg. Dette kalles derfor en personopplysning.

^

NESTE AKTIVITETER

30. mai 2022
Oslo
Live podcast med Uforstyrra
2. juni 2022
Tromsø
Lavterskel gateløp
2. juni 2022
Bergen
Pårørendegruppe
2. juni 2022
Bergen
Lavterskel gateløp

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.