Alle aktiviteter

ROS arrangerer en rekke ulike temakvelder, kurs, grupper og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag. Aktivitetene retter seg både mot dem som selv har en spiseforstyrrelse, dem som står nær, og for fagpersoner.

13. desember 2022
Stavanger

Pårørendegruppe

13. desember 2022
Trondheim

Meditasjonskurs: Pusterom

5. januar 2023
Bergen

Pårørendegruppe

9. januar 2023
Oslo

Pårørendegruppe

19. januar 2023
Bergen

Yogagruppe

30. januar 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

31. januar 2023
Oslo

Kurs: Mindful Eating

2. februar 2023
Bergen

Pårørendegruppe

6. februar 2023
Oslo

Pårørendegruppe

14. februar 2023
Bergen

Lukket pårørendegruppe

15. februar 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

21. februar 2023
Bergen

Temakveld: Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

2. mars 2023
Bergen

Pårørendegruppe

6. mars 2023
Oslo

Pårørendegruppe

15. mars 2023
Bergen

Temakveld: Mindful Eating – Bli venn med maten

6. april 2023
Bergen

Pårørendegruppe