Ansatte

De ansatte i ROS har en bred og variert bakgrunn som gir den unike kombinasjonen av sterk faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring. Hos ROS kan du snakke med noen som forstår.

ROS hovedkontor

Irene Kingswick

Stilling: Generalsekretær

Arbeidsoppgaver: Personal og budsjettansvar, presse og media, interessepolitisk arbeid, søknader og mindfulnessgrupper.

E-post: irene.kingswick@nettros.no
Telefon: 950 80 140

Nina Hvidsten

Stilling: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsoppgaver: Redaktør for ROSinfo og nettros.no. Jobber med sosiale medier, informasjonsmateriell, medlemsregister og diverse administrative oppgaver.

E post: nina@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)

Marianne Clementine Håheim

Stilling: Interessepolitisk koordinator

Arbeidsoppgaver: Arbeider for å styrke og utvikle all brukermedvirkning i ROS, og drive politisk påvirkningsarbeid på vegne av brukergruppen og organisasjonen.

E-post: marianne.clementine@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)

Marte Vigeland

Stilling: Prosjektutvikler.

Arbeidsoppgaver: Søknads- og rapporteringsarbeid. Prosjektutvikling.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)
E-post: marte@nettros.no

ROS Senter Vestland

Line Orvedal

Stilling: Senterleder ved ROS Vestland og faglig leder i ROS

Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledning

Senterleder ved ROS Senter Vestland med ansvar for den daglige driften av senteret. Rådgiver, fortrinnsvis for pårørende. Har i tillegg en veilederfunksjon for både ansatte og frivillige i organisasjonene. Medlem av redaksjonskomiteen for medlemsbladet ROSinfo.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E post: line@nettros.no

Jorunn Gjerken

Stilling: Rådgiver og nasjonal frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Individuelle samtale med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen, samt besvare telefon og e-post lokalt. Nasjonal frivillighetskoordinator.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: jorunn@nettros.no

Kristin Børresen

Stilling: Frivillighetskoordinator og foredragsholder

Arbeidsoppgaver: Jobber med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige som jobber ved vårt kontor i Bergen. Driver også med utadrettet virksomhet i form av foredrag.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: kristin@nettros.no

Rebekka Hamre Mæland

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber som rådgiver ved ROS – Senter for spiseforstyrrelser Vestland. Har individuelle samtaler med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen.

Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: rebekka@nettros.no

Špela Vidmar

Stilling: Rådgiver på chat

Arbeidsoppgaver: Jobber ved ROS Senter Vestland som rådgiver på den landsdekkende chattjenesten.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: spela.vidmar@nettros.no

 

 

 

Anette Kvalvik

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med rådgivning og mottar henvendelser på landsdekkende chat-tjeneste. Råd, veiledning og likeperson for henvendelser fra brukere, pårørende og andre med spiseproblematikk i hverdagen.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: anette.kvalvik@nettros.no

 

 

Daniel Spjeld

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber som rådgiver ved ROS – Senter for spiseforstyrrelser Vestland. Har individuelle samtaler med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen.

Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: daniel@nettros.no

ROS senter i Oslo

Mari Ourom

Stilling: Daglig leder senteret i Oslo (I permisjon)

Arbeidsoppgaver: Mari har ansvar for den daglige driften av senteret, men driver i tillegg med mer utadrettet virksomhet i form av kurs og foredrag.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: mari@nettros.no

Monica Lindberg

Stilling: Daglig leder senteret i Oslo

Arbeidsoppgaver: Monica har ansvar for den daglige driften av senteret. Hun er også kursholder for Mindfulness og Mindful Eating

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3)/ 969 46 118.
E-post: monica@nettros.no

Elin Heitmann

Stilling: Frivillighetskoordinator og rådgiver

Arbeidsoppgaver: Rekruttering og oppfølging av frivillige i Oslo, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere tilknyttet kontoret i Oslo.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3)/ 932 93 950
E-post: elin@nettros.no

Ingrid Marvin

Stilling: Organisasjonsutvikler (I permisjon)

Arbeidsoppgaver: Rådgiver, interessepolitisk arbeid i Oslo og prosjektleder for podcasten Uforstyrra.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: ingrid.marvin@nettros.no

Gunnhild Erstad Raudstein

Stilling: Rådgiver/frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Rekruttering og oppfølging av frivillige i Oslo, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere tilknyttet kontoret i Oslo.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: gunnhild@nettros.no

Maria Kalvatn

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Maria jobber som rådgiver ved ROS senter i Oslo. Hun er veileder i selvhjelpsprogrammet «få bukt med overspising» og er ansvarlig for frivillige tilknyttet programmet

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: maria.kalvatn@nettros.no

ROS Senter i Rogaland

Anne Lise K. Skogen

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Har foredrag og undervisning på skoler og helseforetak i distriktet. Anne Lise er også veileder i selvhjelpsprogrammmet «Få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: annelise@nettros.no

Marion Lende

Stilling: Senterleder Rogaland og frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Marion har ansvar for den daglige driften ved senteret i Rogaland. Jobber med oppfølging av frivillige, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere. Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: marion@nettros.no

Siri Otterdal

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Har foredrag og undervisning ulike steder i distriktet. Siri er også veileder i selvhjelpsprogrammmet «få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: siri@nettros.no

Heidi Solbjørg

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Heidi jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: heidi@nettros.no

ROS Senter i Trøndelag

Maren Kjeldstad

Stilling: Senterleder Trøndelag

Arbeidsoppgaver: Maren har ansvar for den daglige driften ved senteret i Trøndelag. Hun jobber med også med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige tilknyttet senteret.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)
Mail: maren@nettros.no

Anne Benschop Plathe

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator Trøndelag

Arbeidsoppgaver: Rekruttering og oppfølging av frivillige i Trøndelag, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere tilknyttet kontoret i Trøndelag.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)
Mail: anne.ruth.benschop@nettros.no