Ansatte

De ansatte i ROS har en bred og variert bakgrunn som gir den unike kombinasjonen av sterk faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring. Hos ROS kan du snakke med noen som forstår.

ROS hovedkontor

Irene Kingswick

Stilling: Generalsekretær

Faglig bakgrunn: Master i psykisk helse, kunstterapeut, Bachelor i ledelse, Utdannet instruktør innenfor Mindful eating, MBSR – Mindfulness based stress reduction og MSC – Mindful Self Compassion

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

E-post: irene.kingswick@nettros.no
Telefon: 950 80 140

Nina Hvidsten

Stilling: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver

Faglig bakgrunn: Markedsfører med videreutdanning innen multimediedesign

E post: nina@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)

Marianne Clementine Håheim

Stilling: Interessepolitisk rådgiver

Faglig bakgrunn: Litteraturviter og tekstforfatter. Har praktisk-pedagogisk utdannelse

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

E-post: marianne.clementine@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)

Marte Vigeland

Stilling: Prosjekt- og kommunikasjonsrådgiver

Faglig bakgrunn: Bachelorgrad i medievitenskap og mastergrad i teatervitenskap

Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)
E-post: marte@nettros.no

Elin Johanne Wiik

Stilling: Regnskapfører- og HR/Lønnsansvarlig

Faglig bakgrunn: Utdannet Regnskapsmedarbeider

Telefon: 975 89 774
E-post: elin.johanne@nettros.no

Line Orvedal

Stilling: Driftsleder/Faglig leder

Faglig bakgrunn: Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledning

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E post: line@nettros.no

ROS Senter Nasjonalt

Gro Helen Dyrdal Løvik

Stilling: Senterleder Nasjonalt senter og HR-ansvarlig

Faglig bakgrunn: Sykepleier med videreutdanning i endring, e-helse, ledelse, mindfulness og veiledning

Telefon: 948 17 818
E-post: gro.lovik@nettros.no

Anette Kvalvik

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Utdannet kokk. Bachelor i spesialpedagogikk

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: anette.kvalvik@nettros.no

Špela Vidmar

Stilling: Frivillighetskoordinator

Faglig bakgrunn: Master i filosofi, studerer bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: spela.vidmar@nettros.no

Ada Christine Thorsheim Munoz

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Lærer/adjunkt

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818
E-post: ada@nettros.no

Tonja Ystås

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Master i klinisk ernæring

Telefon: 948 17 818
E-post: tonja.ystas@nettros.no

Mette-Maja Irgens

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Master i farmasi, og master i klinisk farmasi. Videreutdanning emosjonell intelligens EQ institutt, mindfulness/yogasomatics

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818
E-post: mette-maja@nettros.no

ROS Senter Vestland

Jorunn Gjerken-Gran

Stilling: Senterleder Vestland

Faglig bakgrunn: Bachelor i ernæringsfysiologi

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: jorunn@nettros.no

Beate Lid Skodje

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Lektor i psykologi, Master i samfunnsøkonomi, Utdannet instruktør innenfor Mindful Eating. Yogalærer.

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: beate@nettros.no

Kristin Børresen

Stilling: Frivillighetskoordinator og foredragsholder

Faglig bakgrunn: Master i klinisk ernæring

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: kristin@nettros.no

Rebekka Hamre Mæland

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Master i klinisk ernæring

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: rebekka@nettros.no

Daniel Spjeld

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: MB-programmet, medarbeider med brukererfaring

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2)
E-post: daniel@nettros.no

Linn Kanestrøm

Stilling: Administrasjonssekretær

Telefon: 948 17 818 (innvalg 6)
E-post: linn@nettros.no

ROS senter i Oslo

Mari Ourom

Stilling: Senterleder ved ROS Oslo

Faglig bakgrunn: Mastergrad i fysisk aktivitet og helse med spesialisering i spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-postmari@nettros.no

Monica Lindberg

Stilling: Rådgiver og kursholder Mindful Eating

Faglig bakgrunn: Sykepleier, Helse- og frisklivscoach

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)/ 969 46 118.
E-post: monica@nettros.no

Elin Heitmann

Stilling: Frivillighetskoordinator og rådgiver

Faglig bakgrunn: Sosionom

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)/ 932 93 950
E-post: elin@nettros.no

Ingrid Marvin

Stilling: Organisasjonsutvikler

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: ingrid.marvin@nettros.no

Gunnhild Erstad Raudstein

Stilling: Rådgiver og pårørendeansvarlig (i permisjon)

Faglig bakgrunn: Sykepleier. Under utdanning for å bli familieterapeut.

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: gunnhild@nettros.no

Maria Tvergrov Kalvatn

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator

Faglig bakgrunn: Sosionom

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: maria.kalvatn@nettros.no

Stian Toft

Stilling: Rådgiver og interessepolitikk/utadrettet virksomhet

Faglig bakgrunn: Master i teater, samt mye erfaring innen kunst og tekstarbeid.

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3)
E-post: stian@nettros.no

ROS Senter i Rogaland

Anne Lise K. Skogen

Stilling: Rådgiver, foredragsholder og interessepolitisk talsperson Rogaland

Faglig bakgrunn: Sykepleier, adjukt, mediyoga instruktør, kunstner (KIR)

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: annelise@nettros.no

Marion Lende

Stilling: Senterleder ved ROS Rogaland og frivillighetskoordinator

Faglig bakgrunn:Barnevernspedagog med videreutdanning innen psykologi og pedagogikk

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: marion@nettros.no

Siri Otterdal

Stilling: Rådgiver og foredragsholder

Faglig bakgrunn: Sosionom med videreutdanning i sexologi, yogalærer

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: siri@nettros.no

Randi Yrke

Stilling: Rådgiver med ansvar for nasjonal pårørendetelefon

Faglig bakgrunn: Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, Familieterapeut

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: randi.yrke@nettros.no

Kristine Berg

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Sosionom. Videreutdanningskurs i kropp – og selvfølelse og Villa Sult utdannelsen

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: kristine.berg@nettros.no

ROS Senter i Trøndelag

Maren Kjeldstad

Stilling: Senterleder ved ROS Trøndelag

Faglig bakgrunn:Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid, tar master i psykisk helsearbeid

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)
E-post: maren@nettros.no

Anne Benschop Plathe

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator

Faglig bakgrunn: Medisinsk sekretær

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)
E-post: anne.plathe@nettros.no

Vilde Tyrhaug

Stilling: Rådgiver

Faglig bakgrunn: Bachelor i sosialantropologi

Har egenerfaring med spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)

E-post: vilde@nettros.no

ROS Troms og Finnmark

June-Anita Rognmo Wiesener

Stilling: Senterleder ved ROS Troms og Finnmark

Faglig bakgrunn: Fagbrev som Barne -og ungdomsarbeider, sosionom og tar videreutdanning i Rus og psykisk helse.

Telefon: 457 22 751
E-post: June.Wiesener@nettros.no

Marie Krogstad

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator

Faglig bakgrunn: Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

Telefon: 457 22 751
E-post: Marie.krogstad@nettros.no

Ina Isabella Høiland

Stilling: Foredragsholder idrett

Faglig bakgrunn: Phd i biomedisin fra UiT, trenerutdannelse fra UiA

Telefon: 457 22 751
E-post: ina.hoiland@nettros.no

Marthe Kingswick

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator

Telefon: 457 22 751
E-post: Marthe.kingswick@nettros.no

Cia Johansson

Stilling: Rådgiver og frivillighetskoordinator i Alta

Faglig bakgrunn: Sosionom med vidareutdanning innenfor rus. Studerer for å ta en master i sosial arbeid

Har pårørendeerfaring og egenerfaring med spiseforstyrrelser 

E-post: Cia.Johansson@nettros.no