Ansatte

De ansatte i ROS har en bred og variert bakgrunn som gir den unike kombinasjonen av sterk faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring. Hos ROS kan du snakke med noen som forstår.

ROS hovedkontor

Irene Kingswick

Stilling: Generalsekretær

Arbeidsoppgaver: Personal og budsjettansvar, presse og media, interessepolitisk arbeid, søknader og mindfulnessgrupper.

E-post: irene.kingswick@nettros.no
Telefon: 950 80 140

Nina Hvidsten

Stilling: Organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver.

Arbeidsoppgaver: Redaktør for ROSinfo og nettros.no. Jobber med sosiale medier, informasjonsmateriell, medlemsregister og diverse administrative oppgaver.

E post: nina@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 5).

Marianne Clementine Håheim

Stilling: Interessepolitisk koordinator

Arbeidsoppgaver: Arbeider for å styrke og utvikle all brukermedvirkning i ROS, og drive politisk påvirkningsarbeid på vegne av brukergruppen og organisasjonen.

E-post: marianne.clementine@nettros.no
Telefon: 948 17 818 (innvalg 5)

Cathrine Nitter

Stilling: Kurs- og foredragsholder.

Arbeidsoppgaver:  Kurs- og foredragsholder innen tematikken spiseforstyrrelser, selvfølelse og kroppsbilde, samt opplæring av nye frivillige. Utover dette sitter Cathrine i redaksjonsrådet samt skriver for vårt medlemsblad ROSinfo.

E-post: cathrine@nettros.no.

Ingrid Marvin

Stilling: Økonomiansvarlig

Arbeidsoppgaver: Administrative oppgaver relatert til regnskap og økonomi.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 3).
E-post: ingrid.marvin@nettros.no

Marte Vigeland

Stilling: Prosjektutvikler.

Arbeidsoppgaver: Søknads- og rapporteringsarbeid. Prosjektutvikling.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 5).
E-post: marte@nettros.no

ROS Senter Vestland

Line Orvedal

Stilling: Rådgiver/faglig ansvarlig i ROS, tillitsvalgt.

Arbeidsoppgaver: Jobber som rådgiver/veileder ved ROS – Senter for spiseforstyrrelser Vestland. Fortrinnsvis individuelle samtaler med brukere og pårørende samt besvarer henvendelser på e-post og telefon lokalt. Har i tillegg en veilederfunksjon for ansatte i ROS og er medlem i redaksjonskomiteen for ROSinfo.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2).
E post: line@nettros.no

Jorunn Gjerken

Stilling: Rådgiver og nasjonal frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Individuelle samtale med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen, samt besvare telefon og e-post lokalt. Nasjonal frivillighetskoordinator.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2).
E-post: jorunn@nettros.no

Gunnhild Erstad Raudstein

Stilling: Frivillighetskoordinator 

Arbeidsoppgaver: Jobber med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige som jobber ved vårt kontor i Bergen. Ansvarlig for daglig drift av ROS’ sin chattetjeneste.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2).
E-post: gunnhild@nettros.no

Rebekka Hamre Mæland

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber som rådgiver ved ROS – Senter for spiseforstyrrelser Vestland. Har individuelle samtaler med brukere, pårørende og andre nærstående som møter spiseproblematikk i hverdagen.

Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising»

Telefon: 948 17 818 (innvalg 2).
E-post: rebekka@nettros.no

ROS senter i Oslo/Akershus

Mari Ourom

Stilling: Daglig leder senteret i Oslo/Akershus

Arbeidsoppgaver: Mari har ansvar for den daglige driften av senteret, men driver i tillegg med mer utadrettet virksomhet i form av kurs og foredrag.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3).
E-post: mari@nettros.no

Monica Lindberg

Stilling: Rådgiver/veileder og kursholder

Arbeidsoppgaver: Rådgiver/veileder ved ROS – senter for spiseforstyrrelser i Oslo/Akerhus. Individuelle samtaler for brukere, pårørende og andre nærstående.  Veileder i selvhjelpsprogram for overspising. Kursholder for Mindfulness og Mindful Eating grupper høst/vår ved senteret.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3)/ 969 46 118. E-post: monica@nettros.no

Elin Heitmann

Stilling: Frivillighetskoordinator og rådgiver

Arbeidsoppgaver: Rekruttering og oppfølging av frivillige i Oslo, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere tilknyttet kontoret i Oslo/Akershus.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 3)/ 932 93 950
E-post: elin@nettros.no

ROS Senter i Rogaland

Anne Lise K. Skogen

Stilling: Rådgiver (I permisjon)

Arbeidsoppgaver: Jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Har foredrag og undervisning på skoler og helseforetak i distriktet. Anne Lise er også veileder i selvhjelpsprogrammmet «få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4). E-post: annelise@nettros.no

Marion Lende

Stilling: Senterleder Rogaland og frivillighetskoordinator

Arbeidsoppgaver: Marion har ansvar for den daglige driften ved senteret i Rogaland. Jobber med oppfølging av frivillige, samt rådgiving/veiledning i individuelle samtaler med brukere. Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Telefon: 948 17 818 (innvalg 4). E-post: marion@nettros.no

Tuyet Kim Thi Vo

Stilling: Frivillighetskoordinator og rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med veiledning i individuelle samtaler med brukere. Er også veileder i selvhjelpsprogrammet for overspising. Rekruttering og oppfølging av frivillige som jobber ved vårt kontor i Stavanger.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: tuyet@nettros.no

Heidi Solbjørg

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Heidi jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Er også veileder i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)
E-post: heidi@nettros.no

Siri Otterdal

Stilling: Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Jobber med veiledning i individuelle samtaler ved senteret i Rogaland. Har foredrag og undervisning ulike steder i distriktet. Siri er også veileder i selvhjelpsprogrammmet «få bukt med overspisning» av Christopher G. Fairburn.

Tlf: 948 17 818 (innvalg 4). E-post: siri@nettros.no

ROS Senter i Trøndelag

Maren Kjeldstad

Stilling: Senterleder og frivillighetskoordinator Trøndelag

Arbeidsoppgaver: Maren har ansvar for den daglige driften ved senteret i Trøndelag. Hun jobber med også med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige tilknyttet senteret.

Mail: maren@nettros.no