Frivillig i ROS?

Din erfaring er verdifull!

ROS hadde ikke vært ROS om det ikke var for våre dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere. På grunn av frivilligheten kan vi tilby et rådgivningstilbud både på dag- og ettermiddag, vi kan holde enda flere foredrag, stå på flere stands, skrive flere artikler, kort sagt: hjelpe enda flere.

Hvem er de frivillige i ROS?

Våre frivillige har enten en helsefaglig, relevant bakgrunn og/eller egenerfaring med spiseforstyrrelser – enten som selv berørt eller som pårørende. I ROS får du mulighet til å bruke deg selv og dine erfaringer i møte med et annet menneske.

Fordi ROS stadig blir større, trenger vi også stadig flere frivillige. Kunne dette være noe for deg?

Alle som ønsker å bidra som frivillig må gjennom en obligatorisk ROSskole. ROS skolen går over 10 timer i tillegg til en digital del. Som frivillig medarbeider tegner man vanligvis kontrakt for ett år av gangen. Hvor mye man arbeider hver måned avhenger litt av hva man skal bidra med. Skal man bidra til våre rådgivningstjenester ønsker vi i utgangspunktet at du forplikter deg til ni timer per måned.

Når frivilligengasjementet er avsluttet vil du få utlevert attest. Alle frivillige følges opp av sin lokale frivillighetskoordinator.

I teksten som følger står litt om de ulike mulighetene og hvilke kriterier som må oppfylles av deg som potensiell frivillig.

Rådgivning                

Aldersgrense for å være frivillig rådgiver i ROS:

  • Chat, epost og telefon – 21 år.
  • Individuelle samtaler – 25 år.

Personer som skal jobbe med rådgivning må ha bearbeidet sin egen eventuelle spiseforstyrrelse/problematikk. Det vil si at personen skal ha vært frisk fra tanker og følelser knytte til mat, vekt, kropp og trening i minst et år. Også andre psykiske lidelser må være bearbeidet og behandling avsluttet. 

Les mer om vårt rådgivningstilbud.

Pårørendegruppe

For å lede pårørendegruppe må man ha bearbeidet egne erfaringer som pårørende. Leder av pårørendegruppen bør helst være en som er godt voksen.  Man må kunne arbeide en kveld i måneden, pluss noe tid til forberedelser. 

Brukerutvalg

I kommuner og helseforetak er brukerrepresentasjon betegnelsen på et samarbeid med interesseorganisasjoner. De ulike foretakenes brukerutvalg skal sikre at brukererfaringen og brukerstemmen blir vektlagt i utvikling av tjenestetilbudet. ROS blir jevnlig kontaktet av ulike brukerutvalg som ønsker nye representanter som kan fremme saker og uttale seg i saker som tas opp i utvalget. Å være brukerrepresentant gir deg en unik mulighet til å få innflytelse og å kunne påvirke tilbudet i behandlingssystemet. Her er det krav om egenerfaring, enten som selv berørt eller som pårørende. Man må også ha god kjennskap til ROS.

Utadrettet virksomhet

Dersom du ønsker å bruke din egenerfaring til utadrettet virksomhet, eks. i foredrag, medieoppdrag og synliggjøring av både ROS og spiseforstyrrelser, eller du ønsker å være med å holde undervisning rettet mot ulike målgrupper. Dersom du har egenerfaring må dette være bearbeidet og avklart. Aktuelle frivillige vil få opplæring av kurs- og foredragsholder i ROS. Arbeidsoppgavens omfang og tid er etter avtale og behov.

Lede likepersonskurs/grupper

Man må ha bearbeidet og avklart egenerfaring samt få opplæring av kursansvarlig. Se kriterier beskrevet for individuell rådgivning. Arbeidsoppgavens omfang/tid er som regel en gang hver 14. dag, 8- 12 ganger.

ROSinfo

ROS utgir medlemsbladet ROSInfo fire ganger i året. I den forbindelse søker vi frivillige som kan bidra med ulike typer redaksjonelt arbeid; tekstskriving, gjøre intervjuer, fotografering, tips/ideer. Vi søker også frivillige som kan bidra med å fortelle sin historie og erfaringer i bladet (enten ved å bli intervjuet eller skrive historien selv).

Arrangere temakvelder/hjelpe til ved tilstelninger/stå på stand

ROS holder temakveld fire ganger per semester samt andre seminarer og fagdager. Her kan man som frivillig bidra som ressursperson. ROS står også på stand med jevne mellomrom og ønsker flere frivillige som kan bidra her.

 

Ønsker du å jobbe som frivillig i ROS? Ta kontakt:

Frivillig arbeid ved vårt nasjonale rådgivningstilbud (chat, telefon, e-post) med base i Bergen: spela.vidmar@nettros.no

Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Oslo: oslo@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Bergen: bergen@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Stavanger: rogaland@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Trondheim: trondheim@nettros.no
Frivillig arbeid fra vårt lokale senter i Tromsø: troms@nettros.no

Ønsker du å støtte ROS sitt arbeid? Bli medlem her