Ortoreksi

Ortoreksi refererer til en overdreven besettelse av sunn mat og kosthold. Denne tilstanden skiller seg fra andre spiseforstyrrelser da den fokuserer på kvaliteten av maten fremfor kvantiteten. 

Begrepet ortoreksi nevrosa ble beskrevet av Steven Bratman, MD, og beskriver en overdreven besettelse av sunnhet. Termen er hentet fra greske «orthos», som betyr «riktig» eller «korrekt», og har mange av de samme karaktertrekkene som anoreksi nevrosa. Bratman definerer ortoreksi som «en usunn besettelse av å spise sunn mat».

Når blir ønsket om å leve rent og sunt destruktiv?

Når fokuset på sunnhet er blitt altoppslukende og når tanker rundt sunnhet og renhet blir styrende for valg du tar i livet, har det bikket en problematisk grense. Ortoreksi er et negativt, følelsesmessig og selvskadende forhold til mat som involverer et gradvis krympende univers av matvarer man selv ser på som lovlig å spise. Andre dimensjoner eller arenaer i livet får gradvis mindre plass, og tanker rundt sunn og ren mat blir et sentralt tema gjennom hele dagen – en måte å håndtere vanskelige tanker og følelser, og den primære kilden til selvtillit, egenverdi og følelse av mening.

Er ortoreksi en spiseforstyrrelse?

Ortoreksi er i dag ikke en egen diagnose, men har de senere årene vært et mye omtalt tema. Det eksisterer lite tilgjengelig dokumentasjon, noe som tenkelig kan skyldes at begrepet er relativt nytt og at det ikke finnes noe universell akseptert definisjon eller valide diagnostiske kriterier.

I ROS er vi imidlertid klar på at dersom tanker om mat og kropp tar stor plass i livet, er det lurt å snakke med noen. Hos ROS kan du søke støtte uavhengig av diagnose.

Hva skiller ortoreksi fra anoreksi?

For en utenforstående kan ortoreksi ha mye til felles med anoreksi. Det finnes også en del mennesker med anoreksi som har ortorektiske trekk og omvendt. Det er likevel vesentlige ulikheter. Den primære «drivkraften» i anoreksi er overfokus på vekt, hvor vekt i seg selv blir styrende for tanker, følelser og atferd, mens «drivkreftene» i ortoreksi er renhet. Mennesker med ortoreksi kjemper en konstant kamp mot følelser som å være uren eller forurenset av det som de har spist, uavhengig av hvor nøye de har målt maten. Mennesker med anoreksi styres av et vedvarende ønske om å gå ned i vekt, mens mennesker med ortoreksi styres av et vedvarende ønske om å nå nye høyder innen kostperfeksjon; mot fullstendig renhet. Både for de med anoreksi og ortoreksi er ønske om kontroll sterkt.

NESTE AKTIVITETER

20. april 2024
Tyrkia
Sterkere sammen (fulltegnet)
22. april 2024
Tromsø
Introduksjon i mindfulness: Finn roen med ROS
2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.