Ortoreksi

De senere årene har fokus på sunnhet og trening økt. I lys av dette snakkes det stadig mer om sunnhets- og treningsmaniske lidelser som ortoreksi og megareksi. Disse tilstandene har ikke egne diagnoser, men vil komme innunder uspesifiserte spiseforstyrrelser

Begrepet ortoreksi nevrosa ble beskrevet for første gang i 1996, av Steven Bratman, MD, og beskriver en overdreven besettelse av sunnhet. Termen er hentet fra greske «orthos», som betyr «riktig» eller «korrekt», og har mange av de samme karaktertrekkene som anoreksi nevrosa. Bratman definerer ortoreksi som «en usunn besettelse av å spise sunn mat». Ortoreksi er i dag ikke en egen diagnose, men har de senere årene vært et mye omtalt tema. Det eksisterer lite tilgjengelig dokumentasjon, noe som tenkelig kan skyldes at begrepet er relativt nytt og at det ikke finnes noe universell akseptert definisjon eller valide diagnostiske kriterier.

Når blir ønske om å leve rent og sunt destruktiv?

Mange i dagens samfunn er opptatt av sunnhet, og mange investerer mye tid og energi i helsegunstig mat og regelmessig fysisk aktivitet. Dette trenger på ingen måte å være problematisk – men hvor går egentlig grensen? Når fokuset på sunnhet er blitt altoppslukende og når tanker rundt sunnhet og renhet blir styrende for valg du tar i livet, har det bikket en problematisk grense. Ortoreksi er et negativt, følelsesmessig og selvskadende forhold til mat som involverer et gradvis krympende univers av matvarer man selv ser på som lovlig å spise. Andre dimensjoner eller arenaer i livet får gradvis mindre plass, og tanker rundt sunn og ren mat blir et sentralt tema gjennom hele dagen – en måte å håndtere vanskelige tanker og følelser, og den primære kilden til selvtillit, egenverdi og følelse av mening.

Hva skiller ortoreksi fra anoreksi?

For en utenforstående kan ortoreksi ha mye til felles med anoreksi. Det finnes også en del mennesker med anoreksi som har ortorektiske trekk og omvendt. Det er likevel vesentlige ulikheter. Den primære «drivkraften» i anoreksi er overfokus på vekt, hvor vekt i seg selv blir styrende for tanker, følelser og atferd, mens «drivkreftene» i ortoreksi er renhet. Mennesker med ortoreksi kjemper en konstant kamp mot følelser som å være uren eller forurenset av de som de har spist, uavhengig av hvor nøye de har målt maten. Mennesker med anoreksi styres av et vedvarende ønske om å gå ned i vekt, mens mennesker med ortoreksi styres av et vedvarende ønske om å nå nye høyder innen kostperfeksjon; mot fullstendig renhet. Både for de med anoreksi og ortoreksi er ønske om kontroll sterkt.

Den forskingen vi i dag har indikerer at forekomsten av ortoreksi er større blant menn enn kvinner, men det gjenstår en del dokumentasjon før vi kan si noe sikkert om dette.

For mer lesning om ortoreksiNESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.