Spørsmål & svar

Klarer ikke kjenne når jeg er sulten, eller mett. Er det normalt?
Dato: 14.november 2023

Jente/kvinne, 

28 år

Klarer ikke kjenne når jeg er sulten lenger, klarer heller ikke egentlig kjenne at jeg blir mett, slitt med mat og overspising lenge, er det normalt at det blir sånn? har liksom aldri klart å kjenne på det igjen på mange år nå.

ROS svarer

Hei,

og takk for at du skrive til oss. Du forteller at du har slitt med forholdet til mat og overspising lenge. Du lurer nå på om det kan være grunnen til at du ikke kjenner når du er sulten eller mett. Jeg ønsker å si litt generelt om hvorfor det kan bli slik og hva man kan gjøre for å komme mer i kontakt med sult og metthetsfølelse.

De fleste som strever med overspising, kjenner seg igjen i at det å overspise har en funksjon. Det kan bidra til å regulere følelser, og lindre en uro eller et ubehag, om bare for en liten stund. Mange sitter ofte igjen med en følelse av skyld og skam i ettertid. Det er ikke alltid så lett å koble at det kan handler om et ønske om å unngå følelser som kan være vanskelig å kjenne på. Det kan være fordi det skjer så fort at man kanskje ikke rekker å registrere at man har noen følelser der som man ikke ønsker å kjenne på.

Når man da overspiser, spiser man som oftest mer mat enn det man har behov for og gjerne til man blir så mett at man kan bli fysisk dårlig. Mange skulle gjerne ønske at de klarte å stoppe når kroppen hadde fått nok, men denne metthetsfølelsen kommer man ikke alltid helt i kontakt med.

Jeg ønsker å dele en tekst med deg som handler om dette med hvorfor man spiser på følelser, som kanskje kan forklare litt hvorfor man kan komme i slike mønstre: Hvorfor bruker jeg mat som middel for å håndtere følelser? Og hva kan jeg gjøre i stedenfor?

Når man over lengre tid gjerne har vekslet mellom å overspise og underspise, kan man ende opp med et veldig uregelmessig spisemønster. Dersom man eksempelvis hopper over frokost, for å "gjøre opp" for en kveld med overspising, overkjører man sultfølelsen. Og dersom man overspiser for å regulere følelser, kan man også fort ende opp med å overkjøre metthetsfølelsen.

Det å bli bevisst at det kan handle om at maten har fått en funksjon for å regulere følelser, kan bidra til å forstå mer av egne mønstre. Og først da blir det lettere å se hva man kan gjøre, for å komme bedre i kontakt med kroppens signaler igjen. Da kan man også finne andre måter å regulere følelser på, slik at maten ikke blir den eneste måten å gjøre dette på.

Det å jobbe med regelmessige måltider, og det å spise seg mett til hvert måltid gjennom hele dagen, kan bidra til at kroppen etter hvert klarer å komme bedre i kontakt med sult og metthetsfølelse. Det mange også erfarer, er at trangen til overspising også etter hvert avtar. Dette kan ta tid, dersom man har hatt et veldig kaotisk spisemønster over lenger tid. Mange kan bli redd for at regelmessige måltider, i tillegg til eventuelle overspisingsepisoder, totalt sett vil bli for mye. Det er ikke rart at man kan kjenne på en slik frykt, dersom tanker om vektoppgang også tar stor plass. Det er derfor lurt å få veiledning og støtte i en slik endringsprosess, for å klare å stå i ubehaget av å endre på spisemønstre man har hatt over lengre tid.

Det med å kjenne etter egne behov, kan ofte gjenspeile seg i andre områder i livet også. Kanskje man kan begynne å legge merke til hvilke behov man har i hverdagen, og se om det er noe der man også med fordel kan begynne å komme mer i kontakt med. "Hva trenger jeg i dag", kan være et spørsmål man kan begynne å stille seg.

ROS har et kurs i selvmedfølelse - "Mindfull self-compassion", som kan bidra til å komme mer i kontakt med egne behov. Det å bli mer medfølende ovenfor seg selv, kan også ha positive ringvirkninger på overspisingsproblematikk.

Mange som kommer til oss, har også utfordringer med å klare å skille på sult og emosjonell sult. Dette kan man lære mer om i kurset vi har innen Mindful eating. mer om det kan du lese her.

Vi tilbyr også gratis individuelle samtaler i ROS, hvor man kan utforske egne mønstre og få veiledning i dette. Mer om det kan du lese her.

Det er ikke sikkert du kjenner deg igjen i alt det jeg har beskrevet her, da en spiseforstyrrelse/spiseproblematikk ofte kommer ulikt til uttrykk for den enkelte. Men om du tenker at det ville vært fint å pratet mer om dette med noen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.