Spørsmål & svar

Hvorfor bruker jeg mat som middel for å håndtere følelser? Og hva kan jeg gjøres i stedet for å spise når jeg er trist, glad, nervøs eller sint?
Spørsmål: 5.september 2023

Jente/kvinne, 

42 år
Hvorfor bruker jeg mat som middel for å håndtere følelser? Og hva kan jeg gjøres stedet for å spise når jeg er trist, glad, nervøs eller sint?

ROS svarer

Hei,   takk for et fint og viktig spørsmål som jeg tror mange lurer på. Det kan være flere årsaker til at mat blir en måte å regulere følelser på. Ettersom dette er et såpass stort felt, ønsker jeg å begrense svaret til noen av årsakene vi kjenner til. Videre ønsker jeg å si noe om hvilken funksjon følelser kan ha, for å bedre kunne gi råd om hvordan møte egne følelser på en annen måte enn med maten.   Jeg ønsker å ta utgangspunkt i en artikkel som tar for seg koblingen mellom mat og følelser: Å spise på følelser   En nyere studie forklarer hvorfor vi bruker mat som trøst når vi er sint eller lei oss, og hvorfor vi spiser når vi egentlig ikke er fysisk sultne. Dette kan kobles opp til måten vi har blitt møtt på av foreldre, og hvordan de har håndtert følelsene til barna. Som barn kan vi ha fått høre at vi fortjener en sjokolade fordi vi har vært flinke, eller at vi trenger en is som trøst når det har skjedd noe trist eller vondt, eks. skadet oss. Delvis handler dette om i hvor stor grad mat har blitt brukt som belønning og trøst, og i hvor stor grad man selv opplever at det har en regulerende effekt. Dersom maten blir eneste måten å regulere følelser på, kan man være ekstra utsatt for å utvikle et problematisk forhold til mat. Dette kan komme til uttrykk på forskjellige måter, men det er ofte de samme mekanismene bak.   Det som har vist seg å være til hjelp, er å lære seg å kunne skille mellom fysisk betinget sult og følelsesmessig sult. Videre vil det å etablere gode rutiner for regelmessige måltider og, ikke minst nok mat til hvert måltid være viktig for å kunne jobbe videre med følelser og mat.   Hvilken funksjon kan følelser ha?  Enkelte følelser kan være veldig ubehagelige å kjenne på. Derfor er det ikke så rart at vi forsøker å skyve dem bort eller undertrykke dem. Å spise kan oppleves som en måte å dempe eller få bort disse ubehagelige følelsene på, og får oss til å føle oss bedre her og nå. Dessverre er denne løsningen ofte lite hensiktsmessig med en kortvarig effekt, og hvor ubehaget ofte kommer tilbake. I kjølvannet av dette kommer det også ofte tilleggsproblemer som overvekt, helseutfordringer, skam og skyld.   Ved å lære mer om egne følelser og bli bevisste på hva man egentlig har behov for, kan man finne nye, mer hensiktsmessige løsninger for å få dekket disse behovene. Følelsene våre er viktige signaler til oss om behov, og et varsel om at et behov er berørt. På den måten kan det å lære mer om egne følelser være nyttig for å komme i kontakt med hva man egentlig har behov for. For å gi et eksempel, her tar jeg utgangspunkt i følelsen trist, som du nevner: Følelsen trist viser at vi kan ha behov for trøst. Den kan føles vond å kjenne på, men den kan også gi oss en drivkraft til å oppsøke noen/noe som kan gi oss trøst. Dersom man får trøst av noen andre, eller klarer etter hvert å gi seg selv trøst og godhet, kan det bli lettere å akseptere og romme denne følelsen, fremfor å skyve den bort. Ved å tillate at den er der, vil man også etter hvert merke at følelsen lindres og blir mindre vond å kjenne på.   Dette kan høres lett ut, når man forklarer det slik. Men vi har alle med oss en bagasje av ulike erfaringer og minner som kan gjøre det vanskelig å både kjenne på følelser, forstå hvilke følelser vi kjenner på og hva vi egentlig har behov for. Dette vil mange trenge hjelp til for å komme mer til bunns i. Dermed vil svaret være veldig individuelt om hva som vil være til hjelp for den enkelte. Samtaleterapi kan være til god hjelp til å for å bli seg bevisst og komme mer i kontakt med egne følelser, parallelt med å finne nye mestringsstrategier som kan erstatte de gamle. Det vil ta tid, og det vil innebære å øve. Her ønsker jeg å vise til en episode fra podcasten vår hvor de snakker om nye mestringsstrategier - Uforstyrra svarer - nye mestringsstrategier?   ROS har også et kurs innenfor Selfcompassioned Mindfullness med navnet "Hva trenger jeg i møte med meg selv?". Dette kurset kan være til hjelp for å komme mer i kontakt med egne behov. Noen har også hatt god nytte av kurset vårt "Bli venn med maten" som er et mindful eating-kurs. Mer om kurstilbudene kan du lese her.   Håper dette ga deg svar på noe av det du lurte på.   Med vennlig hilsen rådgiver i ROS
ROS

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.