Webinar om overspising

Aktuelt

10.05.2024


Med ønske om å spre kunnskap og kunne hjelpe personer som ikke har mulighet til å besøke våre lokale sentre fysisk, har ROS satt i gang et digitaliseringsprosjekt, støttet av Stiftelsen Dam.

En viktig del av dette prosjektet er utvikling av webinarer, der vi vil spre både kunnskap og egenerfaringshistorier. I første omgang er målet å kunne tilby to webinarer i måneden. Disse kan følges live, men opptak vil også bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

Først ute var Sunniva Mollandsøy som er utdannet psykolog, og som jobber som rådgiver og prosjektleder i ROS. Tema for webinaret er: «Hva er overspising og hvorfor er det så vanskelig å stoppe?»

Overspisingslidelse er den vanligste spiseforstyrrelsen, men også den det snakkes minst om. Dette fører til feilantakelser og lite forståelse. Til tross for utbredte holdninger i samfunnet om at det handler om viljestyrke, latskap eller manglende kunnskap om ernæring, er grunnene til overspising varierte og komplekse. I dette webinaret tar Sunniva for seg hva overspising er, hva som kan gjøre en utsatt og hvordan en kan forstå mekanismene bak.

Flere nyheter

Barn og unge med godt selvbilde har mindre sjanse for å utvikle spiseproblematikk. Her kommer forebyggingsprosjektet “Speilvenn” inn i bildet!
Er du mellom 15 og 22 år? Bor du i Bergensområdet?
ROS har fått støtte til sitt første utenlandske prosjekt gjennom stiftelsen «En bedre verden».
Nå kan du stemme på din favoritt til årets Helsepris!

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.