Relasjoner

Rådgivers hjørne

Vi har alle mange ulike relasjoner. Om vi bruker ordet i vid forstand, vil jeg påstå at det meste vi gjør har en relasjonell kobling: Til de som er nær oss, de perifere og tilfeldige, til fortiden og nåtiden, og ikke minst til oss selv.

Med jevne mellomrom tegner jeg mine relasjonskart. Noen ganger av ren nysgjerrighet og andre ganger av nødvendighet.

Av nysgjerrighet fordi relasjoner sjelden er statiske. De er kontinuerlig i bevegelse. På samme måte som at vi mennesker er i stadig utvikling, henger relasjonene våre med på lasset. Noen mennesker vokser vi fra og andre kommer vi nærere. Og noen relasjoner lever på en måte i seg selv, det kan gå lang tid mellom hvert møte, likevel er det omtrent som å slå på en bryter, så fortsetter man der man slapp sist.

I tillegg til å være i indre bevegelse (utvikling), lever vi et svært mobilt samfunn. I løpet av livet, fra vi er barn til vi selv etablerer våre voksne liv, er det mange som flytter bosted opptil flere ganger. Videre er det også vanlig å bytte både arbeidsted og karriere. Alle slike endringer i våre omstendigheter påvirker også våre relasjoner. Blant annet av disse grunnene er det spennende og nyttig med jevne mellomrom å sjekke status på relasjonene – hvordan ser kartet ut i dag. Når jeg vet hvordan kartet mitt ser ut, kan jeg lettere vite hvordan jeg skal bevege meg i terrenget mitt.

Av nødvendighet på grunn av ensomhet, en ubalanse i det sosiale. En høst for en stund siden følte jeg meg svært ensom og bar på en følelse av å ikke ha noen som kunne lette denne tomme ensomheten. Ensomheten kan ha mange ansikt, den kan like gjerne være tilstede i et rom fult av mennesker, som i et tomt rom. Uansett hvilket ansikt den har, er den tung å bære og over tid kan den stjele livsgnisten vår.

Den høsten hvor min ensomhet ble tung å bære, bestemte jeg meg for gjøre noe med det. Det var sikkert mange grunner til at jeg havnet inn i ensomheten, men det var ingen god grunn til å skulle bli værende der. I denne prosessen, kom jeg over en øvelse jeg hadde gjort en gang tidligere. Et kart over alle mine relasjoner. Kartet jeg nå tegnet hadde med seg mange av menneskene fra kartet jeg hadde laget tidligere, men det hadde nye mennesker i seg også.

Det som var den største forskjellen var en ny geografisk spredning av de tidligere nære relasjoner. Men i og med at relasjoner ikke er statiske (heldigvis), har vi mulighet til å påvirke dem. Dermed startet jeg å gå igjennom de relasjonene jeg hadde der jeg bodde – hvem var der som jeg egentlig kunne tenke meg å ha mer nær? Her fant jeg flere personer som jeg har hatt kjær, men som med tidens løp hadde sklidd fra meg. Jeg satte en grønn ring rundt et par navn og inviterte til middag.

Relasjonene våre er alle unike. De har ulik tyngde, ulikt innhold og ulik betydning. Når du tegner ditt kart vil jeg anbefale deg å tegne inn dette i kartet. Til høyre finner du et eksempel på hvordan du kan gjøre dette, og hvilken karakteristikker jeg har erfart som nyttige å tegne inn.

Lykke til!

Hva er egentlig den riktige måten å spise på?
Hvordan kan jeg fortelle til mine nærmeste at jeg strever med mat og kropp?
En spiseforstyrrelse bringer ofte med seg tankekaos rundt mat, kropp og vekt, men også andre bekymringer og grubling som er vanlig for oss alle.
For meg er tegning et verktøy for å ufarliggjøre vonde og vanskelige følelser, og alt det rare og usikre som man kan kjenne på innsiden.

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.