Spørsmål & svar

Er ganske sikker på at jeg har fått et tilbakefall, men vet ikke hvordan ta det opp med noen
Dato: 10.november 2023

Annet, 

19 år

Hei jeg er ganske sikker på at jeg har fått tilbakefall på anoreksi/atypisk anoreksi eller spiseforstyrrelser, men jeg vet ikke hvordan jeg skal ta det opp med noen og jeg er ikke interessert i behandling for det. (Går til psykolog i habiliteringstjenesten pga utredning for andre ting og terapaut i kommunen). Selv om andre har sagt jeg børr snakke om det, så har jeg ikke lyst på hjelp og mtp skole har jeg ikke lyst på fritak i gym når dette er siste året. Har veldig mange av symptomene på det men bare orker ikke å snakke om det. (Jeg bare vil ikke at fokuset skal rettes mot det og jeg føler ikke det er ett seriøst problem)

ROS svarer

Hei,

og takk for at du skriver til oss. Så fint at du setter ord på dette, selv om du er i tvil på om du ønsker å gjøre noe med dette nå. Jeg forstår at det kan være tungt å kjenne på det du opplever som et tilbakefall. Jeg ønsker å kommentere det du skriver og håper at svaret mitt kan føles som støtte og hjelp til hva som kan være lurt å gjøre.

Det kan være ganske tung å oppleve tilbakesteg og/eller tilbakefall. Her ønsker jeg å dele en tekst og en podcastepisode med deg som tar opp nettopp dette, og kan belyse litt hvordan tilfrisking ofte ser ut med både frem og tilbakesteg som en del av det.

To steg frem, ett tilbake

Tilbakefall og tilbakesteg?
Jeg får et inntrykk av at du har fått noe hjelp med spiseforstyrrelser tidligere, ettersom du nå tenker at du er i en fase hvor det har gått tilbake. Kanskje du kan kjenne deg igjen i noe av det. Mange kan bli veldig redd for at man er helt tilbake, når man merker at det har blitt verre. Ettersom du ikke oppgir hvordan du merker dette, med de symptomene du har, er det ikke så lett for meg å vite hvor lang tilbake du er i prosessen. Men samtidig kan det også være fint å høre at tilbakesteg ikke nødvendigvis betyr at man er helt tilbake til start eller at det man har jobbet med tidligere har vært forgjeves. Mange ganger har man med seg erfaring som kan gjøre det lettere å komme tilbake til bedring. Men man har gjerne behov for støtte og hjelp til å se det, og til å kjenne på motivasjon til å jobbe videre der man er. Du uttrykker at du ikke er interessert i behandling, men kanskje det er mindre som skal til, om man tar det på et tidlig tidspunkt.

Ettersom du går til psykolog for utredning av andre ting, tenker jeg at det likevel er relevant å fortelle om hvordan du opplever tilbakegang med spiseforstyrrelsen for tiden. De kan på den måten få et klarere bilde av din situasjon, og kan dermed hjelpe deg enda bedre. Selv om det kan være både krevende og lite motiverende å skulle fortelle om dette der, da du kjenner på mye motstand, tenker jeg at det vil kunne bidra til at du får det bedre på sikt.

Jeg forstår at du ikke vil at fokuset skal rettes så mye mot spiseforstyrrelsen, kanskje spesielt siden du har vært gjennom behandling tidligere. Men kanskje fokuset kan rettes på andre ting som kan styrke tilfriskningen også? Hva var det som hjalp deg tidligere? Er det noe du kjenner at du finner mestring og glede i å gjøre? Det å ha fokus på det friske i en, og det som er med på å styrke de sidene ved seg selv, kan i stor grad bidra til at man får det bedre. Men jeg tror at det å åpne litt opp om hvor du står akkurat nå, vil være viktig for å få den riktige støtten og hjelpen jeg tror du trenger akkurat nå.

Du uttrykker også en del ting du ikke ønsker at dette skal gå utover, det tenker jeg kan være fint å fortelle om også. Kanskje det er mulig å tilrettelegge for det slik at det ikke må bli helt slik du frykter, når du gjerne ser for deg hva som kan skje.

Om du ønsker å snakke mer med en rådgiver i ROS, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med telefon eller vår anonyme chat. Der kan du få en mulighet til å snakke mer om alt dette, og få enda mer konkret hjelp til hva som kan være lurt å gjøre.

Håper at svaret mitt kan være til hjelp, og at du vet litt mer om egne behov for støtte og hvor du kan få det.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
7. juni 2024
Bergen
Pårørendeseminar

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.