Spørsmål & svar

Hvordan balansere det å ville være sunn og frisk, uten at det tar for stor plass?
Dato: 24.oktober 2023

Jente/kvinne, 

23 år

Har dere råd til hvordan man kan balansere det å ville være sunn og frisk, uten at det tar for stor plass? Føler fort at det kan bli litt enten eller. I det siste har jeg ikke greid å fullføre øktene mine, eller blitt i dårlig humør på/etter trening på grunn av slitsomme tanker rundt kropp og mat. Jeg sammenligner meg også med andre, så synst det er best å trene når det ikke er noen der.. hva kan jeg gjøre for å føle meg trygg og vel i kroppen min, og samtidig ta vare på den? Mye av min problematikk går nok på at jeg altfor lenge har brukt mat for å regulere følelser, og dermed overspiser når ting er vanskelig. Jeg synst også det er svært vanskelig å slutte å telle kalorier, men prøver å slutte. Skjønner jo at det er overspisingen som fører til vektoppgang, og at det ikke trenger å føre til vektoppgang å unngå å telle kalorier.

ROS svarer

Hei,

takk for at du tar kontakt, og for at du vil dele hvordan du har det med oss. Det høres ut som at disse tankene rundt kropp og mat tar mye plass, og påvirker mye hvordan du har det. Det kan være slitsomt å ha det slik. Du stiller mange gode spørsmål, som jeg tenker er viktig å være nysgjerrig på for at dette skal bli bedre for deg. Det finnes nok ikke et enkelt svar på det du spør om, og jeg oppfordrer deg til å snakke mer om dette sammen med noen.

 

Hvordan balansere det å ville være sunn og frisk, uten at det tar for stor plass?

Det å holde seg sunn og frisk, og ta vare på helsen vår er i utgangspunktet er en god ting å ha fokus på. Det er jo en måte å ta vare på seg selv og egne behov. Mange kobler kanskje helse tett opp mot sunn mat og trening. Men helse er mye mer enn mat og trening. Jeg ønsker å legge til en interessant tekst som diskuterer helsebegrepet: Et helsefarlig syn på helse.  Altså god helse handler også om å møte livet slik det er, og å rette fokus innover for å bedre kunne møte livets vanskeligheter og krav. Videre noen mer konkrete råd fra meg rundt hvordan man kan jobbe med å finne denne balansen du søker.

  • Rett gjerne mer fokus mot hva du har behov for, heller enn hva du "burde".
    • Eks: I dag har jeg behov for å hvile/få litt frisk luft/snakke med en venn/gjøre noe gøy/bare ligge på sofaen.. I stedet for i dag burde jeg trene/spise sunt.
  • Hva du vil ha mer av, heller enn mindre av.
    • Eks: Jeg ønsker å spise mer regelmessig.. i stedet for jeg må overspise mindre.
  • Fokuser mer på hva som gjør deg bra, heller enn hva som ikke gjør deg bra.

Det kan hende at dine behov vil variere over tid. For meg høres det ut som at du allerede har mye fokus på mat og trening, så kanskje det kan være fint å jobbe med at andre ting skal få ta større plass. Hvilke andre ting er viktig for at du skal ha det godt? Relasjoner? Hobbyer? Hvile? Når vi har mer fokus på hva som gjør oss godt, og hva vi trenger, så er det også lettere å ta gode valg for oss selv. Samtidig kan det være nyttig å være nysgjerrig på disse tankene som tar stor plass. Å forsøke å møte det med nysgjerrighet og undring. Vær gjerne kritisk til hvorvidt disse tankene er sanne.

 

Hva kan jeg gjøre for å føle meg trygg og vel i kroppen min, og samtidig ta vare på den?

Jeg får inntrykk av at du kan oppleve at det å ta vare på kroppen er vanskelig å kombinere med å være trygg og føle seg bra i kroppen. Slik er det vertfall for mange som tar kontakt med ROS. Trening og kosthold blir nok for mange et naturlig fokus for å ta vare på seg selv, noe som er forståelig da dette er et stort fokus i samfunnet. Men når dette fokuset overskygger andre behov blir det som skulle bidra til noe positivt, i stedet noe veldig negativt for en. Og slik skal det ikke trenge å være.

For meg henger egentlig det å føle seg vel og trygg i kroppen tett sammen med å ta vare på kroppen. Det å gi kroppen det den trenger vil kunne styrke selvfølelse og kroppsbilde, og omvendt, det å jobbe med å styrke selvfølelse og kroppsbilde gjør det lettere å ta vare på kroppen.

 

Det høres ut som at du har kommet et godt stykke i å forstå dine egne mønstre, hvordan ting henger sammen, og hva som kan være viktig for deg å jobbe med. Det er veldig positivt. Du skriver bl.a. dette med at du ser at du har brukt mat for å regulere følelser. Det å faktisk bli mer kjent med egne følelser og behov kan være viktig å se nøyere på, for at dette med maten skal kunne ta mindre plass og for å finne andre måter å håndtere følelser på. Dette kan være vanskelig å gjøre helt på egenhånd, og kan være lettere å få til sammen med noen andre, gjerne noen som kan litt om dette. F.eks. en psykolog, eller annen samtalepartner (terapeut, nær venn, rådgiver). Du er velkommen til å snakke mer med en rådgiver i ROS om dette, enten via vår anonyme chat, rådgivningstelefon eller i individuelle samtaler.

 

Du nevner også at du opplever å sammenligne deg en del med andre. Får lyst å også legge til et tidligere spørsmål og svar som snakker mer rundt dette.

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS.

ROS

NESTE AKTIVITETER

29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
7. juni 2024
Bergen
Pårørendeseminar

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.