Spørsmål & svar

Hvordan unngå å sammenligne seg så mye med andre? Ikke på sosialemedier, men gjør det på ekte
Dato: 17.mars 2023

Jente/kvinne, 

20 år

Hvordan unngå å sammenligne seg så mye med andre? Følger ikke kontoer som gjør at jeg sammenligner meg på sosiale medier, men gjør det på ekte.

ROS svarer

Hei,

 

Og takk for at du skriver til oss. Det høres ut som du er bevisst hvem du følger på sosiale medier, og bare det kan redusere sammenligning som kan ha en negativ effekt. Men selv med denne bevisstgjøringen, kan vi likevel oppleve at vi fortsatt sammenligner oss med andre i vår omgangskrets. Å unngå all form for sammenligning er uunngåelig, og kanskje ikke hensiktsmessig. Sammenligning kan både hjelpe oss for å finne oss selv i et fellesskap, men dessverre også virke negativt på oss dersom den bryter ned selvfølelsen vår.

 

Så hvordan forholde seg til denne sammenligningen?

 

Ettersom du skriver til oss, tar jeg utgangspunkt i at noe av dette kan handle om sammenligning av egen kropp opp mot andres. Dersom man opplever at man har et vanskelig forhold til egen kropp, kan man ha mange tanker og formeninger om hvordan egen kropp burde sett ut. I slike tilfeller, har man en tendens til å sammenligne seg med andre som gjerne har mer av det man selv opplever man mangler ved egen kropp.

 

I slike situasjoner kan en sammenligning til et mer mangfold av kropper, være mer hensiktsmessig. Det å snu fokuset fra en spesifikk idealkropp, til et stort mangfold, kan for noen gi et større bilde på hva en normal kropp er, og kanskje større aksept for den kroppen man selv har. Noen kan da ha nytte av å oppsøke dette aktivt, og da utvide sammenligningsgrunnlaget sitt.

 

Kanskje man også merker at man ser på seg selv med veldig kritiske øyne, og er mye rausere med andre når man sammenligner. Dette kan føre til at sammenligningen fort blir litt urettferdig. Prøv å vær like raus med deg selv, som med de du sammenligner deg med.

 

Videre til hvordan minke denne sammenligningen:

 

Jeg vil også presisere at vi i ROS ønsker at kropp ikke skal være noe som tar så stor plass. Kroppen har så mange andre viktige funksjoner, enn bare hvordan den ser ut, og vi alle er så mye mer enn bare kroppen vår.

For å redusere selve sammenligningen, kan det være lurt å forsøke å skifte fokus, idèt man merker at dette skjer.

  • Legg merke til når det skjer
  • Hva gjør det med meg? Hvordan føler jeg meg?
  • Går jeg glipp av noe, pga sammenligning?
  • Hvilke verdier har jeg, og hvordan leve mer i tråd med verdiene i slike situasjoner?
  • Forsøk å sett fokus på andre aspekter av en situasjon hvor sammenligningen finner sted, og øv deg på å holde det fokuset.
  • Hva setter jeg pris på ved de jeg sammenligner meg med? Kan det være andre kan sette pris på det samme hos deg?Dette kan ta tid. Men ved å være bevisst, og øve seg, kan man merke endring over tid.

 

Dersom man merker at dette tar veldig stor plass, og at all sammenligning virkelig har preget selvbildet, kan det være nyttig å prate med noen om dette. Kanskje det sitter litt dypere, og det er behov for å jobbe mer konkret med selvfølelsen.

 

Selvmedfølelse er ofte en motvekt til den indre kritikeren vår, som ofte snakker oss selv ned, i møte med alle inntrykk og opplevde forventninger i møte med andre. Ved å øve på selvmedfølelse, kan man på sikt styrke selvfølelsen. Da kan man oppleve at man er rausere med seg selv, og mer i kontakt med egne behov. Dette har vist seg å ha en god effekt på hvordan man tenker om seg selv og møter seg selv.

 

ROS tilbyr kurs i selvmedfølelse ved navnet :"Hva trenger jeg i møte med meg selv. Her kan du lese mer om dette.

 

Håper dette kan hjelpe deg litt med dette.

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

 

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.