Spørsmål & svar

Jeg tror jeg sliter med overspising. Hva kan jeg gjøre?
Dato: 11.september 2023

Jente/kvinne, 

25 år

Hei. Jeg tror jeg sliter med overspising. En stor trigger er å komme hjem fra jobb, komme hjem etter å ha vært med venner, etter å ha vært ute og spist. Det er som om jeg gjør det for å regulere etter inntrykk, eller så er det bare en vane jeg har lagd for hjernen min. Hva kan jeg gjøre?

ROS svarer

Hei, takk for at du tar kontakt.

 

Så fint at du søker råd når du lurer på det. Og så fint at du møter deg selv med nysgjerrighet rundt dette. Det vil i grunn være mitt første råd til deg - å forsøke å både se og forstå ditt eget mønster litt bedre. For å gjøre det kan det være fint å snakke med noen andre om det. Ofte kan problemene våre oppleves større og mer uoversiktlige når vi går med de alene. Det kan være lurt å snakke med noen du er trygg på, en venn eller noen i familien, eller en rådgiver i ROS, f.eks. gjennom vår anonyme chat, telefon eller individuelle samtaler.

 

Jeg blir nysgjerrig på hva som gjør at du tror at du sliter med overspising. Jeg skal forsøke å si litt om overspising, da dette kan oppleves så ulikt. Legger ved en link som beskriver overspisingsproblematikk/-lidelse, hvor de beskriver ulike kjennetegn ved overspisingsepisoder, og der finner du også andre artikler som tar for seg denne tematikken. Som de beskriver i denne teksten er felles for de fleste som plages med overspising at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, men overspisingen for mange skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som er vanskelige. Du lurer selv på om det kan være for å regulere etter inntrykk. Kanskje du kan utforske litt mer hva du kjenner på når du er sammen med mange folk, eller gjennom en arbeidsdag. Mange kan kjenne seg både overveldet, og kanskje også innimellom utilstrekkelig i en hektisk hverdag med mange forventninger og krav. Du undrer deg også over om det kan være en vane. Og en del mønstre eller atferd handler gjerne om vaner man har tillært seg, kanskje fordi det har en gang gitt en funksjon . F.eks. at man spiser når man kjenner seg sliten, lei, kjeder seg, eller vil "belønne" seg med noe eller kose seg. I utgangspunktet er slik atferd uproblematisk, men det handler om balanse - hvor ofte skjer det, og hvordan preger det deg, og har du andre måter å møte følelsene sine på.

 

Mange som overspiser har gjerne også et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt. Mange kan også oppleve det vi kaller subjektiv overspising. Det vil si at en har en opplevelse av å ha spist for mye, uten at det nødvendigvis var det. Dette henger gjerne litt sammen med strenge regler rundt mat. Subjektiv overspising kan oppleves like vanskelig som objektiv overspising, med gjerne en påfølgende skyldfølelse/skam i etterkant. Hvorvidt noe er problematisk avhenger aller mest av hvordan dette plager deg, hvor stor plass tanker omkring mat, kropp og vekt tar, og hvordan du har det.

 

For å få gjort noe med et problem er det helt avgjørende å forstå problemet bedre. Som f.eks. hva er det som gjør at du overspiser, og hva er det som opprettholder det. For mange kan det å prøve å gå ned i vekt, og spise for lite gjennom dagen skape et fysisk og psykisk behov for å overspise. Det å spise regelmessig og nok mat er ofte en god ting å starte med, og hjelper mange til å overspise mindre. Strenge regler om hva en kan og ikke kan spise er også noe som påvirker mange negativt, og kan trigge overspising. Så det er viktig å jobbe med aksept for alle matvarer, og at ingen mat er farlig.

 

Håper dette kan kan være til hjelp.

 

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.