Spørsmål & svar

Tips til hvordan man kan avlede tankene?
Dato: 19.oktober 2023

Jente/kvinne, 

17 år

Noen tips til hvordan man kan avlede tankene?

ROS svarer

Hei, takk for at du tar kontakt.

Så fint at du spør om dette. Tanker som går i sirkler, der man ikke finner svar eller gode løsninger, og/eller tanker man ikke trives med å ha, kan oppleves som svært utmattende. Mange kan også oppleve seg fanget i tankene. Det finnes nok mange måter man kan jobbe med slike tanker på. Jeg ønsker å dele noen råd, og håper disse kan være nyttig for deg.

 

  • Snakk med noen. Det å dele sine plagsomme tanker med andre kan i seg selv virke lettende, bidra til å ufarliggjøre og dempe en del ubehagelige tanker.
  • Vær nysgjerrig på tankene. Er det noen vanskelige følelser som ligger bak kanskje? Det å være nysgjerrige på følelsene er viktig, da de prøver å gi beskjed om et behov eller noe som berører deg.
  • Å akseptere tankene, og se på dem som noe som kommer og går i deg. Tankene er ikke deg.
  • Skap avstand til tankene. La dem passere som skyer på himmelen, eller som busser på perrongen. Du kan velge om du vil bli igjen på perrongen og se dem komme og gå, eller å bli med tankene.
  • Øv på mindfullness/tilstedeværelse. Det kan handle om å øve seg på å flytte oppmerksomheten bort fra tankene over til noe annet som pusten, lyder eller andre ting.  Bruk sansene. Det finnes mange lydfiler som kan være fin å bruke. Eller å gjøre aktiviteter som gir deg en opplevelse av tilstedeværelse, som f.eks. tegning, maling, håndarbeid, kortspill, yoga mm.

Jeg ønsker videre å dele en tekst som gir mer utfyllende råd om hvordan jobbe med slitsomme tanker: Fanget i egne tanker? 

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS.

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.