Spørsmål & svar

Jeg har mange tegn på spiseforstyrrelse, men BUP mener jeg ikke har det. Kan de ta feil?
Dato: 3.oktober 2023

Jente/kvinne, 

16 år

Hei Jeg har slitt mye med mat, kropp og trening i en god stund og skulle ønske jeg var tynnere. Jeg er ikke undervektig og kaster ikke opp mat. Jeg har flere andre tegn på spiseforstyrrelse, men bup mener jeg ikke har det. kan de ta feil?

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du tar kontakt. Jeg forstår at det ikke kan være så lett å vite om det kan være en spiseforstyrrelse i en slik situasjon. Slik jeg forstår det, har du fortalt om alle tegnene du har på at dette med mat, kropp og trening er vanskelig for deg til noen i BUP, og de har vurdert at det ikke er en spiseforstyrrelse. Likevel oppleves dette så vanskelig, og du lurer nå på om deres vurdering kan være feil. Jeg ønsker å kommentere det du skriver, og si litt om hva som kan være lurt å gjøre dersom man ønsker en ny vurdering.

 

Det å skille mellom det å ha et anstrengt forhold til mat, kropp og trening, og det å ha en spiseforstyrrelse, er ikke alltid så lett i alle tilfeller. Det er ofte en uklar grense, og i tidlig fase er det ikke så lett å avgjøre dette. De som skal stille en diagnose, har også noen retningslinjer for hvordan gjøre dette. Det betyr likevel ikke at man ikke har behov for hjelp. I noen tilfeller, er det slik at man kanskje har andre diagnoser eller utfordringer som vil være lurt å få hjelp med først, før man kan jobbe med spiseproblematikken. Dersom man kjenner seg igjen i at man har andre utfordringer man skal få hjelp med hos BUP, vil det alltid være lurt å fortelle hvordan forholdet til mat er, slik at de som skal hjelpe, forstår hele bildet og på den måten kan ta hensyn til dette.

 

Dersom man har kommet til BUP utelukkende for å utrede for spiseforstyrrelse, og får høre at det ikke er alvorlig nok, eller at symptomene ikke tilsvarer en spiseforstyrrelse, kan det være lurt å be om en ny vurdering. Det å ha en spiseforstyrrelse, handler i bunn og grunn om at forholdet til mat, kropp og vekt tar så stor plass i tankene og handlinger at det påvirker hvordan man har det i hverdagen. Det kan etter hvert gå utover livskvaliteten og begrense en på mange ulike områder. Derfor er det viktig å få tidlig hjelp, slik at det ikke utvikler seg til å bli verre. Vi sier ofte at dersom man får tidlig, riktig og nok hjelp, er det lettere å snu dette og komme seg raskere ut av det. Derfor vil det være hensiktsmessig å oppdage dette tidlig, før det utvikler seg til å bli mer alvorlig.

Du forteller at du ikke kaster opp eller har en undervekt, men det betyr nødvendigvis ikke at det ikke er en spiseforstyrrelse av den grunn. Det kan komme til uttrykk på veldig mange ulike måter. Diagnoser vil blant annet være til hjelp, for å kartlegge hvilken behandlingsform som vil være mest egnet. Likevel kan mange falle utenfor de rene diagnosene, og komme mer i kategorien uspesifiserte former for spiseforstyrrelser. Det kan oppleves like alvorlig, og vil være like viktig å få hjelp med.

 

Ut ifra det jeg har kommentert, har du kanskje gjort deg opp noen tanker for hva som kan gjelde deg. Det er ikke så lett for meg å gi et klart svar på om hvorvidt BUP kan ta feil i dette tilfellet. Men jeg tenker at det å ha et vanskelig forhold til mat, kropp og trening er god nok grunn til å oppsøke mer hjelp med dette, og at det bør bli tatt på alvor. Om du ønsker å snakke mer med noen i ROS om hva du kan gjøre, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat.

 

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.