Spørsmål & svar

Jeg går i behandling, men har behov for noe mer hjelp. Finnes det andre behandlingsmetoder man kan få i tillegg?
Dato: 6.oktober 2023

Jente/kvinne, 

26 år

Hei. Jeg lurer på en ting angående behandling. Jeg har atypisk anoreksi og er nå i min 10 månede med samtaleterapi hos psykolog, men jeg føler at jeg trenger mer hjelp. Finnes det andre behandlingsmetoder som man kan få i tillegg?

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du tar kontakt. Så fint at du kjenner at du har behov for noe mer. Det sier kanskje noe om ønsket ditt for å få det bedre, og behovet ditt for mer støtte. Tilfriskning kan ta lang tid og er for mange en lang prosess. Jeg ønsker å kommentere det du skriver, og si litt om hva som kan være fint å gjøre i dette tilfellet.

Som nevnt, vil tilfriskning være en prosess, som vil innebære både frem- og tilbakesteg. Her ønsker jeg å dele en tekst og podcastepisode med deg, som tar for seg nettopp dette. Håper det kan være fint å høre litt om hvordan dette kan være for mange, og kanskje du kan kjenne deg igjen i noe av det som blir tatt opp.

I tillegg til dette, er det ofte viktig å oppleve at man har støtte rundt seg. Man kan fortsatt kjenne på ambivalens og motstand, selv om man gjerne har vært i behandling en stund. Og i perioder hvor man gjerne har hatt noen tilbakesteg eller kjenner at man har det ekstra tøft, vil de fleste ha større behov for støtte. Det er selvsagt ulike forutsetninger for hvor god støtte man kan få fra sine nærmeste. Men kanskje det å kjenne at man har behov for noe mer, kan være et tegn på at man trenger mer støtte i det man står i. Og kanskje det kan være fint å anerkjenne og akseptere at man kan ha slike behov, selv om man selv kanskje føler at det kan være vanskelig å ta imot over lengre tid.

Du spør konkret om det er mulig å få noe mer behandling i tillegg til psykolog som du går til. Det er vanskelig for meg å vite hvordan mulighetene for dette er der du bor. Jeg vil oppmuntre deg til å uttrykke dette for enten psykologen du går til, eller fastlegen din. Og dersom det ikke finnes noe mer i det offentlige, er det godt mulig at det finnes private tilbud, men da vil det koste mer.

Det å oppsøke områder i livet som vil bidra til å styrke det friske i en selv, kan også bidra til at man kjenner bedring. Det vil være individuelt, hva man selv kjenner vil være godt for den psykiske helsen generelt. Det å styrke eller etablere relasjoner, oppsøke aktiviteter som kan bidra til glede og mestring, kan være eksempler på slike arenaer.

ROS tilbyr individuelle samtaler, som kan fungere som noe mer, som et tillegg til behandling. Dette er ikke behandling, men kan fungere mer som råd, støtte og veiledning. I enkelte tilfeller er det også hjelp til selvhjelps-øvelser som kan være hensiktsmessig. Hva individuelle samtaler kan innebære, kan du lese mer om her. Vi tilbyr også kurs i Mindfull self compassion, som kan bidra til å styrke selvfølelsen og gi økt medfølelse for seg selv i det man står i. Hvorvidt dette kan la seg kombinere med det du allerede jobber med i behandling, er alltid lurt å ta opp med psykologen du går til. Kanskje det går an å finne ut av noe sammen der. I enkelte tilfeller er det kanskje også fint å ikke ta for mye på seg, da behandling kan være krevende nok i seg selv.

Om du ønsker å vite mer om hva vi kan bidra med, er det ofte fint å ta kontakt for en prat for å få vite enda litt mer om situasjonen din og hva som kan være hensiktsmessig. Håper dette svaret kan være litt til hjelp for deg.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.