Spørsmål & svar

Er overspising en spiseforstyrrelse?
Dato: 19.juni 2023

Jente/kvinne, 

19 år
Er overspising en spiseforstyrrelse?

ROS svarer

Hei, og takk for at du skriver til oss. Du lurer på om overspising er en spiseforstyrrelse. Det korte svaret er at overspisingslidelse er en spiseforstyrrelse. Det er den formen for spiseforstyrrelse som er minst omtalt, men likevel mest utbredt. Om vi kun begrenser det til det å overspise, blir svaret noe annerledes. Jeg ønsker å si litt om overspising generelt og når det kategoriseres som en overspisingslidelse. Overspisingslidelse kommer til uttrykk på ulike måter. For noen kan lidelsen være preget av at man småspiser gjennom hele dagen, for andre kan det innebære sjeldnere episoder med store matinntak. Felles er at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, men overspisingen skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som er vanskelige. Her kan du lese mer utfyllende om hva som kjennetegner overspisingslidelse. Vi møter mange som ikke kjenner seg igjen i hele diagnosebeskrivelsen, men som likevel opplever at det går utover livskvaliteten. Mange kan dermed bli usikker på om det er alvorlig nok til å få hjelp med det.Begrepet overspisingsproblematikk rommer dermed flere, og gir også større rom for individuelle forskjeller. Det er individuelle forskjeller på hvor ofte det skjer, hvilken mat man tyr til og hvor mye man spiser til hver episode. En overspisningsepisode kan være subjektiv og objektiv. Subjektiv i den forstand at man ikke reelt sett har spist «for mye», eller objektivt ved at man har spist mer enn hva som er normalt under de samme omstendighetene. Både subjektiv og objektiv overspising forekommer også i andre former for spiseforstyrrelser. Men felles for begge, er at man ofte sitter igjen med den samme opplevelsen av kontrolltap, skyld og skam i etterkant. Uavhengig av hvordan og hvor ofte det kommer til uttrykk, er ofte fellesnevneren at maten har fått en funksjon for å regulere følelser, i en slik grad at man merker at det begynner å begrense livsutfoldelse og livskvalitet. Det kan føre en inn i noen mønstre som ikke er lett å bryte ut av på egenhånd. Vi i ROS ønsker at alle som har et problematisk forhold til mat, skal ha et tilbud og få noen å prate med. Man skal ikke måtte vente til det har blitt verre, for å kunne oppsøke hjelp. Vi tilbyr gratis rådgivning ved individuelle samtaler, telefon og chat. Mer om hva det innebærer kan du lese mer om her. Med vennlig hilsen rådgiver i ROS
ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.