Spørsmål & svar

Enten klarer jeg ikke stoppe å spise og er sulten hele tiden, eller så kan jeg gå flere dager uten å spise
Spørsmål: 7.november 2023

Jente/kvinne, 

17 år

Jeg har ett tilfelle hvor jeg enten ikke klarer og stoppe å spise og føler på sult hele tiden eller så kan jeg gå flere dager uten å spise, kan dette være en form for spiseforstyrrelse?

ROS svarer

Hei,

og takk for at du skrivet til oss. Du forteller om veksling mellom å ikke klare å slutte å spise og kjenne på sult hele tiden, til det å gå flere dager uten å spise. Det du lurer på, er om dette kan være en form for spiseforstyrrelse. Om jeg forstår det riktig, er dette noe som gjentar seg som et slags mønster? Eller har du hatt et slikt tilfelle? Uansett hva som er tilfellet hos deg, ønsker jeg å si noe om et slikt spisemønster og hva som kan kjennetegne en spiseforstyrrelse.

Overspisingsepisoder kjennetegner punktene under:

  • Vanskelige tanker og følelser døyves med mat, enten ved å kontrollere matinntaket, eller ved å miste kontrollen og overspise.
  • Man spiser større mengder enn man vanligvis ville gjort i lignende situasjoner
  • Stor uro rundt måltidet
  • Man spiser gjerne i skjul
  • Vonde følelser i etterkant
  • Tap av kontroll

Mange som har slike overspisingsepisoder, kan føle mye på skam i ettertid. Dette kan medføre at noen i et forsøk på å gjøre opp for stort matinntak, forsøker å spise mindre i ettertid. Da kan noen gå lenger perioder uten mat, gjerne i et forsøk på å få bort den vonde skam- og skyldfølelsen.

Etter perioder med lite mat og lite sultfølelse, er det ikke uvanlig at kroppen skrur opp sultfølelsen. Da har gjerne kroppen gått på underskudd og har dermed stort behov for mat igjen. Dette er en overlevelsesmekanisme som jobber hardt for at man skal skru opp matinntaket for at man skal overleve. Denne sultfølelsen er ofte veldig sterk, og nærmeste umulig å motstå. Dette kan medføre nye episoder med overspising.

Og slik kan man komme i et vanskelig mønster, hvor det å overspise trigger til å underspise, som igjen kan trigge til overspising igjen. Dette er det vanskelig å løsrive seg fra på egen hånd. Dette kan etter hvert ta så stor plass i tankene og følelsene, at det begrenser en i hverdagen. Mange forteller at de isolerer seg mer, trekker seg mer unna situasjoner som innebærer matsituasjoner og kan dermed kjenner mye på ensomhet også.

Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i noe av dette? En spiseproblematikk kommer ofte til uttrykk forskjellig hos den enkelte, og kan også endre seg gjennom perioder. Men felles for dem som kjenner at det har blitt problematisk, er at tanker om mat kropp og vekt, tar så stor plass at det går utover hverdagen og livskvaliteten. For noen, kan det skje gradvis, og det kan dermed ikke være så lett å se selv at det er et problem.

I noen tilfeller, kan det å snakke med noen tidlig, bidra til å snu slike mønstre. Men i andre tilfeller, vil det være behov for veiledning og støtte over tid for å få det bedre. Det viktigste vil uansett være å ikke gå alene med dette, og søke støtte hos noen du er trygg på. Om du ønsker å snakke mer med en rådgiver i ROS om dette, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt og skrive med oss på vår chat.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

4. mars 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
7. mars 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
13. mars 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe
4. april 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.