Spørsmål & svar

Hva skjer i kroppen når du spiser mer en dag? Endrer vekten seg da?
Dato: 2.november 2023

Jente/kvinne, 

19 år

Hva skjer i kroppen når du spiser mer en dag? Endrer vekten din seg på grunn av den ene dagen med overspising?

ROS svarer

Hei,

takk for at du tar kontakt. Du lurer på hva som skjer i kroppen dersom man spiser mer en dag. Først vil jeg bare si at det er både vanlig og helt uproblematisk å spise litt mer noen dager. Det er ingen som spiser nøyaktig den mengden mat kroppen trenger til enhver tid. Noen dager spiser vi litt mer, andre dager litt mindre. Kroppen vår har en unik evne til å regulere seg selv, dette gjør den blant annet gjennom å sende oss signaler om metthet og sult. Så lenge vi har fokus på å lytte til kroppens signaler og forsøker å dekke de behovene den har, så holder den seg relativt stabil. Det er også helt naturlig at vekten svinger et par kilo. Dette er først og fremst pga. endringer i kroppens vannbalanse. Kroppen til en 19 åring kan fortsatt være i utvikling, slik at vektendringer kan også være helt naturlig del av at kroppen fortsatt endrer seg. Dersom man har spist for lite en periode og/eller har lav vekt, så kan det hende at det er helt nødvendig for kroppen å spise mer og gå opp i vekt.

 

Du nevner overspising. Så jeg får lyst å si litt mer om dette. Enkeltstående episoder av overspising kan være helt uproblematisk, men for mange som tar kontakt med ROS kan overspising både skje ofte og oppleves som både problematisk og vanskelig. Felles for de fleste som plages med overspising er at man spiser for å regulere følelser. Dette kan være alle typer følelser, men overspisingen for mange skjer oftest når man er alene og kjenner på følelser som er vanskelige. Mange beskriver også en opplevelse av å miste kontroll, og en påfølgende skyldfølelse/skam i etterkant av overspisingen. De fleste som sliter med overspising har gjerne også et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt. Hvorvidt noe er problematisk avhenger aller mest av hvordan dette plager deg, hvor stor plass tanker omkring mat, kropp og vekt tar, og hvordan du har det.

Dersom du kjenner deg igjen i noe av dette, så vil jeg oppfordre deg til å snakke med noen om det. Det kan være en venn, familie, helsesykepleier, lege eller en rådgiver i ROS. Eller kanskje vår anonyme chat kan være et fint sted å starte?

 

Med vennlig hilsen klinisk ernæringsfysiolog/rådgiver i ROS.

 

ROS

NESTE AKTIVITETER

25. mai 2024
Trondheim
Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon
29. mai 2024
Trondheim
Pårørendeseminar
3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.