Spørsmål & svar

Jeg syns det er vanskelig å slutte å spy opp maten. Hvordan slutter man?
Dato: 15.november 2023

Jente/kvinne, 

17 år

Jeg syns det er vanskelig å slutte å spy opp maten. Hvordan slutter man?

ROS svarer

Hei,

Så fint at du tar kontakt med oss for å søke råd om dette.

Du lurer på om hvordan du kan slutte å kaste opp, det er utrolig leit å høre at du strever med det.
Siden du ikke forteller mer om hvordan du har det, og hvor lenge du har hatt det slik, er det vanskelig for meg å gi mer personlig råd, tilpasset til din situasjon, men jeg skal forsøke å svare så godt jeg kan.

Jeg tenker at det kan være veldig individuelt for alle, hva som kan hjelpe når en sliter med oppkast. Akkurat som det er veldig individuelt for alle hva som gjorde at en utviklet et spiseproblem. Jeg vet ikke om det er slik for deg, men noen av de som kaster opp sliter med bulimi, det kan komme til utrykk på mange ulike måter.
Det som er ofte til felles, for de fleste som sliter med spiseproblemer, er at maten har blitt en mestringsstrategi når en ikke får nok hjelp og støtte med noe som er veldig utfordrende.

For mange kan det å utvikle et vanskelig forhold til mat, henge sammen med en krevende livssituasjon ellers. Det kan være alt fra store endringer i livet, utfordrende relasjoner eller belastende livssituasjon. Mange som opplever store endringer, uforutsigbarhet i hverdagen eller utrygghet, får ofte et behov for å ta kontroll på andre områder i livet, og for noen kan dette behovet for kontroll, gå utover forholdet til mat og kropp.

Jeg vet ikke om det er slik for deg, men mange som sliter med spiseproblemer sier at overspisingsepisodene og oppkast hjelper dem å roe ned, distrahere seg når de kjenner på ubehagelige følelser, men samtidig skaper det enda mer uro, skam og dårlig samvittighet i etterkant. Det er utrolig vondt og tungt å ha det slik, og det er veldig viktig å snakke med noen om hvordan du har det, for å få hjelp med dette.

For veldig mange det å bli bevisst det, at det er en sammenheng mellom vanskelig livssituasjon og spiseforstyrrelse, er ofte en viktig start for å komme seg ut av anstrengt forhold til mat. Det å få innsikt og forståelse for egne tanke- og følelsesmønstre kan hjelpe oss å handle annerledes og innse at vi trenger mer hjelp og støtte.

For mange er det nødvendig å se nærmere på livssituasjonen og vurdere om det er noe som opprettholder spiseforstyrrelsen. Er det en relasjon som påvirker deg negativ? For travel hverdag og behov for å prioritere hviletid og egne interesser fremfor prestasjon på skole? Noen innser at det er fortiden som ikke er bearbeidet, vanskelige minner går utover livskvaliteten og forholdet til mat og kropp. Det betyr ofte at en har behov for profesjonell hjelp og behandling.

For de fleste er det veldig viktig å jobbe med gode rutiner og trygge rammer i tillegg – regelmessige måltider og det å spise nok mat. Det finnes en sammenheng mellom overspising og restriktiv spising for disse to atferdsformene ofte forsterker hverandre. Restriksjonene eller for lang tid mellom måltidene skaper et økende psykisk og fysisk press om å spise, som kan føre til overspising og trigge oppkast etterpå.

Det blir ofte vanskelig å bli kvitt spiseproblemet uten å endre ting som opprettholder det, og jeg prøvde å gi noen eksempler av slike opprettholdende faktorer. Det kan hende at du kjenner deg igjen i noe av dette.

Det er viktig å nevne at det er utrolig slitsomt og ensomt å streve med spiseproblemer og spiseforstyrrelser, og de fleste trenger hjelp og behandling for å få det bedre. Jeg vil derfor oppmuntre deg til å snakke med noen om hvordan du har det og oppsøke hjelp. En kan snakke for eksempel med helsesykepleieren på skolen, en god venn, familie, helsestasjon for ungdom eller med oss i ROS.

Det kan være mye å ta innover seg. Dersom du ønsker å prate mer med en rådgiver i ROS om dette, kan du skrive med oss på vår anonyme chat.

Håper dette svaret kan være til hjelp for deg.
Med vennlig hilsen, rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.