Reddende støtte fra Kavlifondet

Aktuelt
Irene Kingswick fra ROS og Guro Sundsby fra Kavlifondet

Guro Sundsby fra Kavlifondet og Irene Kingswick fra ROS

29.08.2022


Det var med en enorm lettelse og glede ROS mottok budskapet fra Kavlifondet om at de vil støtte ROS sitt rådgivningstilbud med kr 3 000 000.

Antall henvendelser til ROS øker hvert eneste år, og i 2021 besvarte vi totalt nærmere 14 000 henvendelser. Henvendelsene har blitt mer alvorlige, og brukerne stadig yngre. Siden før pandemien har antall henvendelser fra barn og unge økt med 105 %.

Som følge av denne eksplosive økningen, har ROS i dag ventelister ved de fleste av våre lokale sentre. Grunnet manglende satsning fra Regjeringen har vi samtidig stått i fare for å måtte permittere flere av våre rådgivere. Det smerter oss at vi ikke klarer å fylle vår rolle som et lavterskeltilbud, der man skal få hjelp når man trenger det. Der vi helst skulle oppbemannet, risikerer vi å måtte nedskalere. Samtidig vet vi at mange av våre brukere ikke har andre tilbud å gå til.

Det var derfor med en enorm lettelse og glede vi mottok budskapet fra Kavlifondet om at de vil støtte ROS sitt rådgivningstilbud med kr 3 000 000. Denne støtten redder oss per nå fra å måtte kutte i tilbudet.

– Kavlifondet er glade for at vi kan bidra til at ROS kan opprettholde sitt lavterskeltilbud til barn, unge og deres pårørende også i tiden som kommer, sier tildelingsansvarlig for Norge i Kavlifondet, Guro Sundsby.

Omfanget av spiseforstyrrelser blant barn og unge i Norge har økt med 62 prosent i perioden 2019-2021, og i 2021 kostet sykdommen samfunnet 26 000 000 000 kroner.

Samtidig viser en ny rapport fra Menon Economics at det ikke finnes noen forbyggende tiltak rettet mot spiseforstyrrelser i offentlig regi. Rapporten viser også at samfunnet kan spare 5,5 millioner kroner dersom man klarer å forbygge ett eneste tilfelle av alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge. Ikke minst vil det spare enkeltindivider og deres familier for store lidelser.

For ROS er det uforståelig at regjeringen ikke satser på Norges største lavterskeltilbud innen spiseforstyrrelser, som gjennom 40 år har bygget opp en unik spisskompetanse basert på kombinasjonen av faglig og erfaringsbasert kunnskap.

– Det er sjokkerende at det offentlige ikke tar ansvar i den situasjonen vi befinner oss i, sier generalsekretær ROS, Irene Kingswick. – Det at Kavlifondet nå sikrer et fortsatt tilbud til barn og unge, er vi uendelig takknemlige for, men egentlig er det uhørt at det er private stiftelser som skal ta dette ansvaret.

– Samtidig må vi forholde oss til at midlene fra Kavlifondet er en engangsstøtte. Vi håper at Regjeringen vil følge opp sine lovnader gjennom Hurdalsplattformen, som sier at frivillige og ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift, og bevilger tilstrekkelige driftsmidler til ROS i statsbudsjettet for 2023, sier Kingswick.

Flere nyheter

Kutt i tilskuddsordninger

Protestbrev vedrørende kutt til rådginvingstjenester.

ROS fyller 40 år

I 2023 markeres ROS sitt 40-årsjubileum! Bli med på vårt jubileumsseminar...

Toxic – sesong 2

Denne våren kommer sesong to av Toxic, en dramaserie om spiseforstyrrelser...

Støtte fra Grieg Foundation

Det var med stor glede vi mottok budskapet om at Grieg...

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.