Spørsmål & svar

Jeg klarer ikke å spise foran folk
Dato: 2.januar 2024

Jente/kvinne, 

21 år

Jeg klarer ikke spise foran flere folk, sånn 2-4 går greit men mer enn det da går det ikke. Og klarer ikke spise på restauranter og sånt bare Peppes pizza. Syns det er skummelt å prøve ny mat. Og jeg syns det er skummelt å drikke foran folk, må alltid se om noen ser på meg når jeg skal drikke. Og i familiebesøk må jeg alltid se om noen ser på meg før jeg klarer å spise og drikke. Hva betyr dette??

ROS svarer

Hei,

Takk for at du tar kontakt med oss. Det høres ikke noe godt ut å ha det slik som du har det. Det virker som om du har litt usikkerhet rundt dette med mat, og at du har vanskelige tanker og følelser rundt dette med sosial spising.

Det er ikke så lett for meg for meg å si noe om hva dette betyr, og hvorfor du har det slik.  Det blir bare gjetting fra min side, men jeg får tanker om at du gjerne er engstelig for at andre observerer deg når du spiser? Kan dette ha sammenheng med at du har et anstrengt forhold til mat fra før?

Du sier ikke noe om hvor vidt du har vanskelige tanker i forhold til mat og kropp, men i og med at du kontakter ROS, vil jeg tro at det kan være noe her?

Når du synes det er vanskelig å spise sammen med andre, vil gjerne den umiddelbare løsningen være å forsøke å unngå alle slike situasjoner der du tror du vil kunne kjenne på ubehag. Dette vil så kunne forsterke det enda mer. Det kan være lurt å utforske dette nærmere, så du ikke lager ytterligere begrensninger for deg selv.

Det er fint at du er bevisst på at dette er blitt et problem for deg. Her er noen spørsmål du kan stille deg selv, for å reflektere litt rundt hvorfor det kan ha blitt slik du beskriver:

  • Er du redd for hva andre tenker og tror om deg når du spiser/drikker?
  • Har du hatt det slik lenge, eller er det noe som har blitt ett problem siste tiden?
  • Har du hatt noen negative erfaringer knyttet til det å spise foran andre tidligere?
  • Har noen kommentert eller sagt noe som har fått deg til å bli ekstra oppmerksom rundt hvordan du spiser/drikker?
  • Hva er det du er redd for at skal skje når andre ser deg spise/drikke?

Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor du opplever spising foran andre vanskelig, men håper at du gjøre deg opp noen tanker. Nå vet ikke jeg om du har snakket med noen andre om dette? Det kan være lurt å ta dette opp med noen du kan snakke fortrolig med.

Om du ønsker å snakke mer med en rådgiver i ROS, kan du ta kontakt med oss på vår anonyme chat  ROS CHAT

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.