Spørsmål & svar

Hvordan bør man håndtere ekstrem sult i tilfriskning fra spiseforstyrrelser?
Dato: 25.januar 2024

Jente/kvinne, 

24 år

Hvordan bør man håndtere ekstrem sult i tilfrisking fra spiseforstyrrelser? Bør man (hvis man klarer) legge bort alle regler og respondere på all sult? Selv om sult-og metthet er litt på styr? Er det mulig å gå for fort opp i vekt?

ROS svarer

Hei,
Og takk for at du tar kontakt. Det er mange som lurer på akkurat dette. ROS har ikke en konkret fremgangsmåte for å håndtere ekstrem sultfølelse i tilfriskningsprosessen, da dette er noe som blir håndtert ulikt også i behandling. Jeg ønsker likevel å dele noen tanker rundt dette ut ifra våre erfaringer, og håper at det kan være til hjelp.

Det å kjenne på ekstrem sult, er en veldig vanlig del av tilfriskning. Dette er noe vi har erfaring med at ofte vil avta og oppleves mildere etter litt tid. Dersom kroppens signaler om sult/metthet ikke har blitt lyttet til over lang tid som følge av spiseforstyrrelsen, så kan det være utfordrende for mange å bli kjent med de kroppslige signalene på nytt.

Mange har også gjerne ikke spist jevnlig eller til de er mett, og/eller overspist, på lang tid, og i en fase hvor regelmessige måltider og flere matvarer blir innført igjen så trenger kroppen og hodet tid til å forstå disse kroppslige signalene på nytt.
Hvordan man skal håndtere dette, vil være lurt å forhøre seg med en behandler, dersom man fortsatt får oppfølging. Da kan man fortelle hvordan dette utspiller seg individuelt, og kan med det få veiledning og støtte i slike perioder.

Du nevner dette med å kvitte seg med regler. Det kan være fint å introdusere de matvarene som tidligere kan ha vært vanskelig, og forsøke å ha minst mulig regler knyttet mat. Dette kan skje på mange måter. For noen kan det være lurt å ha en gradvis tilnærming til dette, mens andre kan motiveres av raskere endringer. Dette kan man få hjelp til i behandling og finne gode måter å gjeninnføre mat på som passer for en selv. Dette kan da bidra til et mindre anstrengt forhold til mat.

Dersom man er avsluttet i behandling, og opplever å stå mer i dette alene, vil det være lurt å oppsøke mer støtte hvis dette oppleves som ekstra utfordrende.  Men de fleste som får slike opplevelser, sier at det avtar etter hvert. Det kan for mange hjelpe å vite at man ikke er alene om å oppleve dette, og ha åpenhet rundt dette vil også bidra til at man kan få den hjelpen og støtten man har behov for.

Om du ønsker å prate mer med en rådgiver i ROS om dette, kan du ta kontakt med oss på chat, eller lese mer om hva våre individuelle samtaler går ut på her. 
Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.