Spørsmål & svar

Er det normalt når du har en spiseforstyrrelse, at du bare overspiser alt du ser foran deg?
Dato: 2.januar 2024

Jente/kvinne, 

15 år

Hei, er det normalt når du har en spisefortyrrelse, at det er noen få uker du bare overspiser og spiser alt du ser foran deg? Jeg har anaroxia men denne uken har jeg spist alt for mye, sånn overspising. Også føler jeg skyldighet etterpå. Er dette normalt?

ROS svarer

Hei,

Og takk for at du tar kontakt og skriver til oss. Jeg får et inntrykk av at du har fått diagnosen anoreksi og dermed også behandling? Det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse, vil ofte innebære perioder hvor man opplever det du beskriver her. Jeg ønsker å kommentere litt det du skriver og håper at det kan være til hjelp for deg. Mange har behov for bekreftelse på at det de opplever er normalt i en tilfriskning, og at man føler seg mindre alene om det som kjennes ekstra utfordrende.

Når kroppen har vært i underskudd på næring over lengre tid, slik man opplever ved anoreksi, vil kroppen trenge tilvenning til mer næring for at kroppen skal stabilisere seg. I slike perioder hvor man gir kroppen mer mat, kan slikt da skje. Kanskje man har kjent lite på sult da kroppen ikke fikk tilstrekkelig med næring. Som en del av behandlingen, vil det å øke matinntaket, også ha en effekt på sultfølelsen. Mange vil da fortelle om perioder hvor sultfølelsen ble veldig sterk, og at dette førte til at man spiste mer. Og i forhold til det man gjerne var vant til å spise tidligere, kan det oppleves som store mengder. Det kan også være reelt store mengder, og det er også helt normalt. Etter hvert som kroppen får en friskere vekt, vil denne sterke sulten også roe seg ned.

Mange kan oppleve en slik fase i behandling som ekstra vanskelig, fordi mange opplever å miste litt kontroll. Det kan være ubehagelig, men det er viktig å gi mer og mer slipp på kontrollen. For mange, kan det å sette ord på dette med familie og behandler, være til stor hjelp. Da kan man få mer støtte og trygging i hva som skjer. Det å spise regelmessig i slike perioder, er viktig for at kroppen skal finne tilbake til en god rytme.

Om du ønsker å snakke mer med en rådgiver i ROS, når du lurer på noe, eller har behov for å sette ord på det du kjenner er utfordrende i perioder, er du alltid hjertelig velkommen til å skrive med oss på vår anonyme chat. 

Håper at svaret kan være til hjelp. Ønsker deg alt godt i tilfriskning og veien videre.

Med vennlig hilsen rådgiver i ROS

ROS

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.