Når systemene svikter

Aktuelt
Engasjerte paneldeltagere i samtale om hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge.

25.08.2023


Under Arendalsuka satte vi EN AV TI på agendaen gjennom en panelsamtale med tittelen «Når systemene svikter: Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge?». Arrangementet ble gjennomført i samarbeid mellom ROS, These Ways, Idrettsklynge Vest, Alrek helseklynge og Bergen Næringsråd, med god hjelp fra Switch.

Det har gått to måneder siden prototypene fra EN AV TI ble presentert for første gang på Bod 24 i Bergen, og tiden var moden for en større diskusjon om mulighetsrommet for radikal innovasjon i Norge.

Hele samtalen kan du i se opptak her.

Vårt utgangspunkt var at systemene må tilpasse seg og samarbeide om vi skal klare å finne en løsning på det samfunnsproblemet som spiseforstyrrelser nå har blitt. Utviklingen er en varslet krise, men verken helsevesen, kommuner eller samfunnet for øvrig har vært i stand til å gjøre noe med den. Hvordan vi kan skru om på store systemer og samhandle bedre på tvers av sektorer for å ivareta behovene til en av de aller mest sårbare gruppene i samfunnet?

I panelet satt Monica Mæland fra Bergen Næringsråd, fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland, Adelie Dorseuil fra Helsedirektoratet og DigiUng, viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Randi-Luise Møgster, avdelingsdirektør for Partnerskap for radikal innovasjon i KS, Monica Fossnes Pettersson, og prosjektleder for EN AV TI i ROS, Marianne Clementine Håheim.

Innledningsvis delte Marianne sin egenerfaringshistorie, med fokus på hvor lite som har endret seg når det gjelder kompetanse om og forståelse for spiseforstyrrelser siden hun ble syk for 20 år siden. Videre fikk deltagerne en presentasjon av innovasjonsprogrammet og prototypene ved Monica Hannestad, prosjektleder for EN AV TI i These Ways.

Panelsamtalen som fulgte ble stødig ledet av Monica og Pål Hafstad Thorsen, som er daglig leder i Idrettsklynge Vest og var deltager i EN AV TI. Det var en interessant og fruktbar samtale hvor vi fikk flere positive signaler når det gjelder muligheter for videreføring av innsikt og prototyper fra prosjektet.

Marianne Clementine Håheim, Adelie Dorseuil og Monica Petterson i panelsamtale under Arendalsuka.

Monica Mæland sa at Bergen Næringsråd kan sette problematikken på agendaen, og få sine folk som jobber med gründerskap og innovasjon til å jobbe med dette. Næringsrådet har en ekspertgruppe på helse som kan ta opp hva vi kan gjøre med samfunnsproblemet spiseforstyrrelser, og hvordan vi kan jobbe sammen. Hun slo også fast at denne debatten bør være i Pollen på Arendalsuka neste år, noe vi støtter helhjertet!

Fra Helse Bergens side sa Randi-Luise Møgster at helseforetaket kan bidra med å åpne dører: «Vi må være litt djerve og modige i forhold til dette med samarbeid med private og ideelle og ikke minst brukere med erfaringskompetanse og frivillighet. Og så må vi være modige ledere som tør å gå utenfor komfortsone, historikk og det vi tror er siloer – er ikke sikkert de faktisk er det. Vi må strekke oss litt utenfor det som tradisjonelt har vært et helseforetak sin avgrensing eller innbilte avgrensing.»

Monica Fossnes Pettersson fra KS trakk fram to ting: Fortsette å jobbe for at vi får innovasjons- og forskningsvirkemidler som støtter opp under større initiativ som kan bidra til radikale innovasjoner og implementering av disse, og se videre på kunnskapsgrunnlaget fra EN AV TI, og om dette kan kobles på for eksempel prosjektet «Fra ung ungdom til ung voksen».

Adelie Dorseuil påpekte at DigiUng allerede samarbeider med ROS gjennom chat-nettverket, og at de har frontet hvor viktig det er med frivillig kapasitet når det gjelder å møte barn og unge som strever:

«En av de største utfordringene er at når barn og unge er mentalt til stede for å tenke på problemer og bearbeide de mentalt, er det på ettermiddag og kveld når de er ferdig med skole, middag og fritidsaktiviteter, og da er de offentlige tjenestene stengt». Videre nevnte hun oppdraget Helsedirektoratet har fått på forebygging av spiseforstyrrelser, som starter i oktober. Her skal det jobbes på alle nivåer, med et tverrfaglig team som skal ha et bredt perspektiv på alle som strever med mat. Her blir det sikkert mange muligheter for samarbeid.

Jon Askeland viste til regional plan for innovasjon og forskning for Vestland, og åpnet for at en søknad om å gå inn i EN AV TI vil bli positivt behandlet av fylket. Dette blant annet på grunn av fylkets ansvar som opplæringsaktør. Han poengterte at vi ikke kan vente på at alt skal skje der fremme, men må huske på det som kan gjøres her og nå, for eksempel å øke idrettsledernes kunnskap om hva de kan se etter når det gjelder spiseforstyrrelser.

Fra ROS sin side hadde Marianne Clementine Håheim hovedfokus på hvor viktig det er å ta helsefrivilligheten og lavterskeltilbud som bruker erfaringskompetanse som ressurs, på alvor. Vi har både kompetanse og kapasitet, og ønsker mer enn noe annet å bidra til å avhjelpe dagens alvorlige situasjon gjennom å inngå i forpliktende samarbeid på tvers av sektorer og nivåer.Flere nyheter

Valg 2023

Hva mener de politiske partiene om spiseforstyrrelser?

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i...

ROS X Norske Hemmeligheter

Sammen med Norske Hemmeligheter inviterte vi personer til å dele sine...

Tre nye ROS-prosjekter!

Med støtte fra Stiftelsen DAM har ROS fått tre nye utviklingsprosjekter.

Kutt i tilskuddsordninger

Protestbrev vedrørende kutt til rådginvingstjenester.

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.