Styret

ROS ledes av landsstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyretbestår av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. Øivind Enger Styreleder...
https://nettros.no/styret/

Søk Stiftelsen DAM via ROS

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse,...
https://nettros.no/om-ros/sok-dam/

Vårt rådgivningstilbud

Vårt rådgivningstilbud er gratis og tilgjengelig for alle, enten om du akkurat har begynt å kjenne at forholdet til mat og kropp...
https://nettros.no/om-ros/radgivningstilbud/

Presse

Vi i ROS vil gjerne være en kilde til mer og bredere informasjon om spiseforstyrrelser og svarer gjerne på henvendelser fra media. Kontakt vår...
https://nettros.no/om-ros/presse/

Historikk

ROS ble startet som Anoreksia/Bulimia foreningen (ABF) i 1983. Siden oppstarten har organisasjonen jobbet med å gi råd, støtte og hjelp til...
https://nettros.no/om-ros/historikk/

Hvem er vi

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp...
https://nettros.no/om-ros/

NESTE AKTIVITETER

26. mars 2023
Digitalt
Endags stilleretreat (via ZOOM)
28. mars 2023
Tromsø
Åpen pårørendegruppe
28. mars 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling
29. mars 2023
Trondheim
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.