Vårt rådgivningstilbud

Vårt rådgivningstilbud er gratis og tilgjengelig for alle, enten om du akkurat har begynt å kjenne at forholdet til mat og kropp har blitt vanskelig, om du har en spiseforstyrrelse, om du er pårørende, eller om du møter problematikken i din arbeidshverdag.

Våre rådgivere består av både ansatte og frivillige som har bred og variert erfaring, med kombinasjon av faglig kunnskap og kunnskap basert på egenerfaring/pårørendeerfaring.

Vi tilbyr rådgivning via chat, telefon, e-post og individuelle samtaler ved lokale sentre i VestlandOsloTrøndelag og Rogaland. For deg som ikke bor i nærheten av være lokale sentre, kan vi tilby digitale individuelle samtaler ved vårt nasjonale senter. Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss og vi tilstreber ingen/kort ventetid.

Du kan kontakte oss om et enkelt spørsmål, eller du kan ha kontakt med oss over tid. Da kaller vi gjerne tilbudet vårt for veiledet selvhjelp. ROS er ikke et behandlingstilbud.

Veiledet selvhjelp

Spiseforstyrrelser er noe man kan bli helt frisk fra. Samtidig er det vanskelig å vite hvordan man skal ta tak i lidelsen og hvordan man skal ta kampen. Å bli frisk er ikke noe man skal måtte gjøre på egenhånd. Mange trenger behandling, men ikke alle har et behandlingstilbud.

Vårt tilbud om veiledet selvhjelp passer for alle som ønsker å jobbe aktivt med sin prosess og få hjelp til å ta tak i sine utfordringer knyttet til mat, kropp og følelser. Dersom du ønsker det, kan du jobbe med den samme personen over tid.

Noen har enda ikke fått en spiseforstyrrelse, men kjenner at forholdet til mat og kropp har blitt vanskelig. Andre har allerede vært i behandling og ønsker mer oppfølging i siste fase av tilfriskning. For noen kan vårt tilbud være aktuelt mens man venter i behandlingskø. Vi kan også være et supplement til ordinær behandling.

Å jobbe med spiseforstyrrelsen mens man står mellom tilbud, gir både symptomlette i ventetiden og det medfører ofte at man trenger kortere tid i behandlingsapparatet før man er frisk. I tillegg er det mange som ikke har et advekat behandlingstilbud der de er. Da kan dette være et  skritt på veien i riktig retning. Sammen med veileder vil man da både jobbe med spiseforstyrrelsen i hverdagen og samtidig samtale rundt hvilke andre tilbud, eventuelt ulik behandling, som kan være aktuell.

Veiledet selvhjelp bygger på brukerperspektivet og prosessen styres ut fra den berørte sitt ståsted, behov og ressurser.

Kontaktinformasjon og åpningstider

NESTE AKTIVITETER

6. juni 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling
7. juni 2023
Trondheim
Pårørendeseminar og matgledekurs
8. juni 2023
Stavanger
40-årsjubileumsfeiring hos ROS Rogaland
9. juni 2023
Bergen
Pårørendeseminar

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.