Selektiv spiseforstyrrelse

Selektiv spiseforstyrrelse, også kalt unnvikende restriktiv spiseforstyrrelse, (engelsk: Avoidant restrictive food intake disorder (ARFID)) er en spiseforstyrrelse som innebærer at personen har et svært begrenset kostholds repertoar, fordi personen bevisst unngår bestemte typer matvarer.

Sykdommen debuterer ofte tidlig i barndommen ved at barnet unngår eller reduserer inntaket av visse matvarer og spiser gjerne ikke mer enn 10 ulike matvarer, ofte med samme konsistens, farge eller mat fra samme matvaregruppe. Tilstanden kan vedvare inn i ungdomstiden og voksenalder.

Selektiv spiseforstyrrelse kan føre til både vekttap, mangeltilstander, avhengighet av ernæring via sonde eller ernæringstilskudd samt betydelig nedsatt psykososial fungering på grunn av matvegring. De psykiske symptomene som er typisk for anoreksi og bulimi, som forstyrret kroppsbilde og stor frykt får å legge på seg er ikke til stede, samt at evt. vekttap og mangeltilstander ikke skyldes somatisk sykdom.

Det kan være ulike årsaker til at en rammes av lidelsen. Barn som er mer sensorisk overfølsom, kan være mer utsatt enn andre barn. Dette skyldes at de har lavere terskel for å reagere på små smaksforskjeller som gjør at matens smak og lukt blir sterkere. Man ser også at personer med autismespekterforstyrrelse og angstlidelser er i større risiko, samt personer med matvareallergi. Også traumatiske hendelser som å sette noe fast i halsen eller en sykdomsperiode med smerter i mage/tarm eller hals kan utvikle seg til en selektiv spiseforstyrrelse.

Ved mistanke om selektiv spiseforstyrrelse hos barn bør det henvises til spesialisthelsetjenesten, enten til legespesialist og/eller klinisk ernæringsfysiolog, et tverrfaglig spiseteam på barnesykehus eller BUP. De vil kunne gjøre en grundig kartlegging av barnets spiseutvikling, traumatiske hendelser som kan ha utløst tilstanden, eller om det er smerter og ubehag fra mage/tarm kanalen som kan opprettholde spisevansken. Det bør også utredes for autismeforstyrrelser og psykososiale forhold. Hos voksne kan behandlingen være kognitiv adferdsterapi eller eksponeringsterapi.

NESTE AKTIVITETER

5. juni 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. juni 2023
Stavanger
Åpen pårørendesamling
7. juni 2023
Trondheim
Pårørendeseminar og matgledekurs
8. juni 2023
Stavanger
40-årsjubileumsfeiring hos ROS Rogaland

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.