Samling 6 – Implementere

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, har 24 studenter fra ulike yrkesgrupper det siste halvåret jobbet med å finne nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

Over 250 informanter har latt seg intervjue. Innsamlet data og innsikt er analysert og syntetisert av studentene. I tverrfaglige team har de definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s (point of view), utviklet prototyper og testet på ekte brukere. Studentene har omdefinert sine problemstillinger, idégenerert, justert og forbedret. I tillegg har de i fellesskap kastet seg ut i det ukjente, ved å utfordre seg selv og andre. Vi er stolte!

Creative Confidence og refleksjon

De fleste mennesker er født kreative. Som barn leker vi, tegner kruseduller og kaller dem enhjørninger, vi er nysgjerrige og stiller rare spørsmål. Over tid, på grunn av sosialisering og formell utdannelse, kveler vi sakte men sikkert disse impulsene. Vi blir mer analytisk og forsiktig.

Altfor ofte antar man at kreativitet og innovasjon er domenet til de “kreative typene”, og glemmer at alle mennesker har evnen i seg. Den må bare gjennoppdages. Hele dag 1 ble dedikert til formålet; å bryte utfordringer ned i små trinn for deretter å bygge selvtillit ved å øve. Studentene ble nok en gang utfordret, og hoppet velvillig inn i det ukjente ved by på seg selv gjennom flerstemt sang, Line dance og Doodling, dagen før «Demo Day». Høye skuldre og spenninger ble byttet ut med læring og refleksjon gjennom lek, latter og sang.

EN AV TI: Presentasjon av funn og prototyper

Spiseforstyrrelser er et voksende problem. En studie fra Olso Universitetssykehus viser at én av ti elever på videregående lider av spiseforstyrrelser. I et halvt år har 24 studenter jobbet med problemstillingen. På dag 2 var det duket for høytidelig presentasjon av alt arbeidet som har blitt gjort gjennom innovasjonsprogrammet. Fire team la fram sin innsikt, sine funn og prototyper til en spent sal på Bod24.

En fullsatt sal er klar for å høre om teamenes prototyper.

Team Familie og venner: Den første løsningen «Tør å spør», er en kampanje og merkevare som oppfordrer folk til å tørre å stille spørsmål når de er bekymret for, eller oppdager endringer hos noen de er glad i. Kampanjen inkluderer plakater i offentlige rom, en nettside med veiledning samt ressurser for å håndtere bekymringer. Tilleggseffekter som armbånd, bærenett og t-skjorter skal bidra til synlighet samt samtaler rundt tema. Målet er å øke bevisstheten, kunnskapen og støtten rundt behovet av å ta tak i bekymringer, og spørre når man er i tvil. Et enkelt spørsmål kan være nøkkelen til et menneske som strever.

Et enkelt spørsmål kan være nøkkelen til et menneske som strever.

Team System: Den andre prototypen, «Rammeverksted», er et tilgjengelig undervisningsopplegg som kan gi innhold til timene i livsmestring og folkehelse. Løsningen er designet for å øke kunnskap og bevissthet om kropp og følelser blant grunnskoleelever. Gjennom tilpassede undervisningsmetoder og materialer søker prototypen å skape sunn kroppskultur blant unge, som igjen kan bidra til forebygging av spiseforstyrrelser i tidlig alder. Undervisningsopplegget inneholder en taktil komponent og tilpasses ulike klassetrinn og aldersgrupper. «Rammeverksted» kan brukes i helklasse, individuelt eller i mindre grupper. En veileder er også tilgjengelig for fasilitatorer med praktiske instruksjoner og oppfølgingsmuligheter. Samarbeid med fagpersoner innen pedagogikk, psykologi og kunstterapi sikrer utviklingen av relevant pedagogisk innhold.

«Rammeverksted» kan brukes i klasser, individuelt eller i mindre grupper.

Team Idrett: Den tredje løsningen #helemeg, er en kampanje og nettside som har som mål å rette oppmerksomhet på barn og unges mentale helse, spesifikt innen breddeidrett. Gjennom korte videosnutter snakker kjente idrettsprofiler om temaer barn og unge kjenner seg igjen i. Nettsiden fungerer som en plattform hvor toppidrettsutøvere besvarer spørsmål fra barn og ungdom. I tillegg kan man finne nyttige videoer fra fagpersoner, treningsøvelser, verktøy for trenere og utøvere, samt informasjon om hjelpeorganisasjoner innen områder som selvfølelse, spiseproblematikk og tunge tanker. Hovedmålet er å skape bevissthet og engasjement. Generelt må idretten bli bedre til å se hele mennesket og fremme både fysisk og mental helse.

Idretten bli bedre til å se hele mennesket og fremme både fysisk og mental helse.

Team Pårørende: Den siste løsningen er holdningskampanjen #InnsidenUt. Målet er å skape bevissthet rundt konsekvensene av kommentarer, og oppfordre til en mer konstruktiv dialog med barn og unge om kropp og følelser. Konseptet fokuserer på positiv endring og å være nysgjerrig og undrende når et barn ønsker å endre sitt ytre. Årsaken til ytre tegn ligger ofte på innsiden. Innsikten viser at mange barn blir negativt påvirket av far, derfor er fars rolle løftet fram i løsningen. Hoveduttrykket er en film som kan vises i ulike kanaler, som TV-reklamer under sportsarrangementer eller i sosiale medier. Kampanjen har som forventet virkning å nå inn til målgruppen og bidra til bevisstgjøring rundt foreldres kommentarer om egen kropp og mat, samtidig som den gir en positiv oppfordring til å være nysgjerrig og undrende i samtaler med barn og unge.

Innsikten viser at vi må tidlig inn med informasjon, tidligere enn vi ofte tror.

Gjennom prosessen har studentene testet prototypene sine og fått verdifulle tilbakemeldinger fra brukergruppen og andre interessenter. Tilbakemeldingene har vært avgjørende for å forbedre prototypene og justere dem, basert på brukernes reelle behov og utfordringer. Design Thinking har vært studentenes veiviser og drivkraften til empatisk tilnærming, kreativ stimulans, læring og iterasjon. Resultatet er fire løsninger som legger vekt på trygg kommunikasjon rundt kropp og mat, som bidrar til effektiv forebygging av spiseforstyrrelser blant barn og unge. Tidlig innsats er stikkordet, maten er bare et symptom.Takk!

Reisen har nådd sin ende, samtidig har den akkurat startet. Vi gleder oss til å følge de ulike løsningene videre og krysser fingre for at flere av dem er levedyktige. Vi er også spente på hvordan metodikken vil forankres hos den enkelte, og om Design Thinking vil skape ringvirkninger i andre organisasjoner.

Takk for innsatsen til alle studentene som har engasjert seg og stått på for EN AV TI. Det er en stor glede endelig å kunne kalle det uteksaminerte kullet for vaskeekte Design Tenkere! Og et stor takk til alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet.

Innovasjonsprosjektet EN AV TI gir oss håp og inspirasjon for framtiden!

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Det ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

●      Innovasjonsprogrammet EN AV TI gjennomføres våren 2023

●      Omfanget av programmet er 80 timers opplæring i Design Thinking, fordelt over seks samlinger

●      Deltagerne sitter igjen med formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator

●      Arrangeres av These Ways

●      Fagprogram av Federico Lozano, fra Pracademy

●      Prosjekteier, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

●      Finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam, Tryg og SR-Bank

No data was found

NESTE AKTIVITETER

26. september 2023
Trondheim
Temakveld: Selvet og spiseforstyrrelser
27. september 2023
Trondheim
Pårørendeseminar: «Det friske i det syke»
2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.