Selvhjelpsprogram – overspisingsproblematikk

Aktuelt

Folkehelseinstituttet estimerer at rundt 3 % av Norges befolkning sliter med overspisningslidelse, noe som gjør lidelsen til den vanligste innen spiseforstyrrelser – ti ganger mer vanlig enn anoreksi.

På tross av dette finnes i dag svært få hjelpetilbud til denne gruppen.

Det er anslått at 20- 30 % av mennesker med BMI over 27 kan tilfredsstille kriterier for lidelsen – andelen øker med høyere BMI. Fordi mange med overspisning også sliter med overvekt/fedme vil det være mange som opplever å bli henvist til typiske livsstilsendringeprogram hvor vektreduksjon er hovedmålet med hjelpen. Har man en overspisning er mat en måte å mestre vanskelige tanker og følelser på, og vektreduksjonsprogram blir i så måte mer symptomlettebehandling og vil sjelden fungere – i verste fall forsterke lidelsen.

I ROS tilbyr vi et veiledet selvhjelpsprogram med navnet «Få bukt med overspisning». Programmet er utviklet av den anerkjente psykiateren og spesialist på spiseforstyrrelser, Christopher Fairburn, og er laget med utgangspunkt i kognitiv terapi. Programmet har vist lovende resultater på personer med overspisning i England.

Lurer du på om du kanskje kan slite med overspisning og/eller om dette programmet kan være noe for deg?

Det er to hovedfaktorer som kjennetegner overspisning;

  1. En opplevelse av å spise for mye. Dette kan være subjektivt eller objektivt. Noen kan føle at de har spist for mye uten av de egentlig har det når man ser på hva som er normalt å spise under samme omstendigheter. Andre opplever overspisning i en mer objektiv forstand – man har reelle overspisningsepisoder hvor man inntar langt større mengder mat enn man ellers ville gjort under samme omstendigheter.
  2. En opplevelse av å miste kontroll. Mange knytter overspisningsepisodene til kontrolltap. Man opplever å miste kontroll – mange beskriver en slags «transetilstand» hvor man nesten ikke kjenner seg selv igjen.

Det som også kjennetegner overspisningsepisoden, for mange, er maten man inntar. Mange med overspisning prøver på en eller annen måte å slanke seg. Mange har derfor strenge regler i forhold til hva man karakteriserer som «ja»- mat og «nei»- mai, «sunt» og «usunt» osv. En typisk overspisningsepisode innebærer ofte stort inntak av det man i utgangspunktet hadde bestemt seg for å ikke spise – den typiske «nei»- maten.

Hva kjennetegner selve overspisningsepisoden?

Det er flere kjennetegn ved selv overspisningsepisoden. Det varierer hvor mange man kan kjenne seg igjen i; noen kjenner seg kanskje kun igjen i en – andre i flere.

  • Følelser. Sterk skam og skyld, sinne, frustrasjon, maktesløshet, selvforakt er eksempler på følelser mange har beskrevet etter en overspisningsepisode.
  • Spisetempo. Mange opplever å spise fortere enn normalt.
  • Uro. Generell uro og rastløshet under måltidet.
  • En opplevelse av å endre bevissthet. Mange beskriver en slags «transetilstand», som nevnt ovenfor.
  • Hemmelighold. Mange overspiser i det skjulte – på nattestid, når man er alene..
  • Tap av kontroll. En av kjernesymptomene på en overspisningsepisode er følelsen av å miste kontroll.

Kan selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspisning» være noe for deg?

Tar tanker rundt kropp, mat og vekt stor plass i livet ditt? Har du gjentatte ganger prøvd å slanke deg? Opplever du regelmessige episoder med overspisning? Du trenger ikke ha en kjent spiseforstyrrelse for å få hjelp hos oss. Hvis du kjenner deg igjen i det som er beskrevet ovenfor er det kanskje på tide å be om hjelp. Vi tilbyr veiledning ved våre lokale sentre i  Oslo, Vestland, Trøndelag og Rogaland. I tillegg er det mulig å få digital veiledning via vårt nasjonale senter.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale;

Les mer om overspisingslidelse

Les intervju med rådgiver i «Få bukt med overspising»

 

Flere nyheter

Årsmøte 2022

  ROS sitt årsmøte vil holdes 09.06.2022 kl. 16:00-19:00. Årsmøtet holdes...

Ny rapport: Verdien av forebygging

Forebygging av spiseforstyrrelser er en av ROS sine viktigste oppgaver.

Behov for økte ressurser

«Hvordan blir jeg syk nok til at noen begynner å bry...
ROS Troms og Finnmark

ROS åpner i Troms og Finnmark

I dag, 18. oktober, åpner vi endelig dørene for ROS sitt...
^

NESTE AKTIVITETER

30. mai 2022
Oslo
Live podcast med Uforstyrra
2. juni 2022
Tromsø
Lavterskel gateløp
2. juni 2022
Bergen
Pårørendegruppe
2. juni 2022
Bergen
Lavterskel gateløp

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.