Aktivitet

Sted: Trondheim
Dato: 2. juni 2022
Til: 16. mai 2022

Sofaprat om kroppspress

Velkommen til markering av verdensdagen for spiseforstyrrelser! 

ROS Trøndelag har gleden av å invitere til gratis arrangement «sofaprat om kroppspress» i forbindelse med verdensdagen for spiseforstyrrelser 02.06.22.

Tid: Torsdag 02.06.22 kl 18.00-20.00.
Sted: Prinsen kino, kinosal 2.
Pris: Gratis. En kopp kaffe serveres ved inngang. Billett ikke nødvendig, førstemann til mølla gjelder (134 plasser tilgjengelig).

Med gode samarbeidspartnere som til sammen skal utgjøre et panel, skal tematikken «kroppspress» diskuteres denne kvelden. Hva er kroppspress? Hvor og hvorfor oppstår det? Hva kan dette føre til? Hvordan forebygge negative holdninger til kropp? – er noen spørsmål som vil bli tatt opp.

Kroppspress er dessverre høyst aktuelt for både barn, unge og voksne i dagens samfunn. Målet med denne kvelden er å øke kunnskapen om hvordan man kan møte kroppspresshysteriet, samt øke bevisstheten og engasjementet for hvordan vi sammen kan forebygge destruktive holdninger til kropp, spesielt overfor barn og unge. Dette er viktig i arbeidet med å forebygge at flere unge utvikler et anstrengt forhold til kropp og mat – og i verste fall alvorlig spiseproblematikk/spiseforstyrrelser.

ROS Trøndelag og våre tilbud vil også synliggjøres denne kvelden.

Med oss i panelet har vi:

Trine Tetlie Eik-Nes: Førsteamanuensis Trine Tetlie Eik-Nes har en doktorgrad i samfunnsmedisin og jobber med vekt, fedme, spiseforstyrret atferd og psykisk helse. Hun har jobbet med behandling av spiseforstyrrelser i 15 år og er spesielt opptatt av å utvikle behandlingstilbud for mennesker med overspisingslidelser. Eik-Nes er også prosjektleder for «Trygge Kropper Trygge Barn».

Hans Johan Lieng: Hans Johan Lieng har jobbet som lærer i videregående skole i Trondheim siden slutten av 80-tallet (Gerhard Schønings skole/Thora Storm vgs). Lieng har også vært heltids fylkestillitsvalgt (hovedtillitsvalgt og fylkesleder) i Utdanningsforbundet i 13 år, før han ble mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolen i Trøndelag fra 2019.

Erik Lefsaker: Erik Lefsaker jobber som faglig veileder ved Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep. Han har sykepleierutdanning og en mastergrad i utøvende musikk. Som sykepleier har han hovedsakelig jobbet innen rus og psykiatri, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Monja Lien Jakobsen: Monja Lien Jakobsen sitter som nestleder i styret i SiT og har nylig gått av som leder i NTNUI. Jakobsen har derfor et godt innblikk i hva som rører seg i studentmiljøet. Personlig har hun et brennende engasjement for idrett, aktivitet og psykisk helse.

Sara Shafighi: Sara Shafighi er panelets politiske representant og har ulike politiske verv i Trondheim kommune. Shafighi er blant annet bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, nestleder i Oppvekstkomiteen og leder av Mangfoldsrådet.Arrangementet gjennomføres med støtte fra «Frivillighetsmillionen» i Trondheim kommune.12. juni 24
Trondheim

NESTE AKTIVITETER

3. juni 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. juni 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
7. juni 2024
Bergen
Pårørendeseminar
12. juni 2024
Trondheim
Åpen pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.