ROS spør Venstre

Hva tenker du og ditt parti om psykisk helse i skolen? Hvordan ser dere på status i dag og hva ønsker dere å forandre på?

Venstre mener at alle barn skal få alderstilpasset oppæring om kropp, grenser, følelser og seksualitet allerede fra barnehagealder og videre i skolen. Venstre vil ha mer mental trening i både kroppsøving og flere andre fag i skolen og fikk nettopp flertall for dette på Stortinget. Vi sørget også for at det ble bevilget nesten 20 millioner ekstra over statsbudsjettet i år til psykisk helsearbeid i skolen . Det hjelper ikke at ungdommene kan løpe 3000m, hvis de ikke kan noe om å mestre følelser, sette sunne grenser og takle nederlag. Vi må bygge mental kapital blant barn og ungdom. Barnehagen og skolen er de viktigste arenaene der barna oppholder seg flest timer i oppveksten, og da må også psykisk helse være en selvfølgelig del av utdanningen. I tillegg til at det må være en tilgjengelig skolehelsetjeneste. Venstre vil sørge for at opptrappingen på skolehelsetjenesten fortsetter også i neste periode. Vi har allerede sørget for at  det er ansatt 648 flere helsesøstre i denne perioden, vi har gitt mer penger til helsestasjonene og styrket tilskuddsordningen til oppfølging av barn og foreldre med psykiske lidelser og rusproblemer. Vi har også sikret flertall for at det kommer en psykisk helsestrategi med særlig fokus på barn og unge, og som regjeringen har lovet skal følges opp av en massiv satsing på psykisk helse blant barn og unge gjennom en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Dette kommer vi til å følge opp på Stortinget.
 

Hva mener du og ditt parti er de viktigste satsningsområdene for å forebygge psykiske vansker, og hvordan vil dere i praksis jobbe for dette?

Vi vet det er svært lønnsomt å investere i tidig innsats. Psykiske lidelser koster samfunnet 185 mrd. kroner hvert år i følge Helsedirektoratet. Derfor maser vi i Venstre om at vi må omdisponere ressurser. Bruke mer ressurser på forebygging og tidlig innsats, fremfor å vente til folk blir alvorlig syke. Mange psykiske vansker kan heldigvis forebygges og mange kan få god behandling om vi klarer å hjelpe tidlig nok. Klarer vi å sikre god omsorg for mor i svangerskapet, og omsorgen til barnet/familien de første årene, da har vi produsert mye god psykisk helse, og lagt til rette for robuste barn som kan takle mange av livets belastninger. Høykvalitets barnehager er viktig, og en helsestasjon med tid og ressurser til å følge opp. Livsbelastninger vil alle møte gjennom livet, og derfor må vi sette hver enkelt i stand til å takle dem. Det er viktig å gjøre alt vi kan for å forhindre vold, seksuelle overgrep og annen omsorgssvikt, som er en viktig årsak til psykiske lidelser. Vi må også ha en inkluderende skole, der vi gjør alt vi kan for å hindre mobbing og utenforskap.


På hvilken måte ser dere på ROS som en bidragsyter når det gjelder forebygging av psykisk sykdom? Hva vil dere evt gjøre for å styrke vårt arbeid?

Venstre synes det er flott med organisasjoner som bidrar til et rausere og mer kunnskapsrikt samfunn. Det er flott at ROS fokusere på de bakenforliggende årsakene til spiseforstyrrelser og ikke bare på symptomer som mat, kropp og vekt. Bare ved å få frem god kunnskap om spiseforstyrrelser kan vi vi klare å hjelpe skikkelig. Vi vil alltid arbeide for at frivillige organisasjoner har gode rammevilkår og vi vil trappe opp tilskuddene . Venstre vil også forenkle registreringsordninger og krav til frivillige organisasjoner og lag, og vi vil trappe opp momskompensasjonsordningen til 100%.Camilla Hille
Politisk rådgiver Venstres stortingsgruppe
Helse- og omsorgskomiteen

NESTE AKTIVITETER

4. desember 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
4. desember 2023
Bergen
Temakveld: Mat og relasjoner
7. desember 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
8. januar 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.