Spiseforstyrrelser er noe man kan bli helt frisk fra. Samtidig er det vanskelig å vite hvordan man skal ta tak i lidelsen og hvordan man skal ta kampen.

Å bli frisk er ikke noe man skal måtte gjøre på egenhånd. Mange trenger behandling, men ikke alle har et behandlingtilbud.

Rådgivningstilbudet vi har i ROS kaller vi gjerne veiledet selvhjelp. Ved ROS  får man veiledning av en som har egenerfaring, yrkeserfaring og/eller utdanning innen spiseforstyrrelser. Veilederen har bred erfaring innen, og kunnskap om tilfriskningsprosesser. Dersom du ønsker det, kan du jobbe med den samme personen over tid

Hvem passer dette for?

Dette passer for alle som ønsker å jobbe aktivt med sin prosess og få hjelp til å ta tak i spiseforstyrrelsen sin. Vårt tilbud kan passe både for de som har vært i behandling, og for de som ikke har vært i noen form for behandling.

For noen vil dette tilbudet være det man trenger. Mange har allerede har vært i behandling og ønsker mer oppfølging i siste fase av tilfriskning, eller man ønsker og trenger en annen måte å jobbe, noe nytt.

For andre kan det være aktuelt mens man venter i behandlingskø. Å jobbe med spiseforstyrrelsen mens man står mellom tilbud, gir både symtomlette i ventetiden og det medfører ofte at man trenger kortere tid i behandlingsapparatet før man er frisk.

I tillegg er det mange som ikke har et advekat behandlingstilbud der de er.
Da kan dette være et  skritt på veien i riktig retning. Sammen med veileder vil man da både jobbe med spiseforstyrrelsen i hverdagen og samtidig samtale rundt hvilken andre tilbud, bl.a ulik behandlig, som kan være aktuell.

Veiledet selvhjelp er ikke behandling, men bygger på en kombinasjon av erfaringer med å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse og ulike terapautiske tilnærminger.

Opplegget bygger på brukerperspektiv og prosessen styres ut fra den berørte sitt ståsted, behov og ressurser.

Ved våre sentre i Hordaland, Oslo og Rogaland kan du komme til individuelle samtaler og bli fulgt opp derfra. Bor du andre steder i landet kan du kontakte oss via telefon eller e-post.

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
2. september 2024
Digitalt
Kurs: Mindful Eating

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.