ROS ungdomspanel

Uncategorized

Gjennom stiftelsen DAM, har ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser fått støtte til å etablere et eget ungdomspanel. Prosjektet starter våren 2020.

Ungdomspanelet skal representere den unge stemmen og arbeide for å skape økt engasjement for forebyggende og helsefremmende tiltak som omhandler ungdoms psykiske helse. Innhold og budskap skal åpne opp for generelle og dagligdagse problemstillinger som dagens ungdom møter på, og som kan relateres til problematikk knyttet til kropp og mat. Innholdet skal på den måten kunne treffe bredt, og være relevant og aktuelt for ungdommer flest.

Ungdomspanelet vil i stor grad selv avgjøre hvilket budskap som formidles, og gjennom hvilke kanaler dette gjøres. De vil komme med egne innspill til interessepolitisk arbeid og ha reell medvirkning i alle ledd. Med forbehold om andre innspill fra ungdommene, ser vi for oss at panelet vil ha ansvar for innhold på følgende arenaer:

  • Youtube: Ungdomsrådet skal ha ansvar for å produsere innhold til en egen ROS Youtube-kanal. Her vil de kunne lage sendinger som bl.a. vil bestå av reportasjer fra ulike nyheter og arrangementer, intervjuer med kjente og relevante personer, informasjonsvideoer relatert til psykisk helse-problematikk mm. Vi ser også for oss at det kan lages ulike temauker der det settes fokus på f.eks. selvfølelse, skam, grenser, kroppspress ol.
  • Snapchat: ROS bruker ikke Snapchat per i dag – både grunnet manglende kapasitet, men også grunnet manglende kompetanse på hvordan mediet anvendes av ungdom. Dette er noe ungdomsrådet vil ha større kjennskap til, og de vil derfor ha ansvar for å evt. skape innhold til denne kanalen.
  • Instagram: ROS har per i dag en aktiv Instagramkonto med over 3000 følgere. Denne favner om en svært bred målgruppe der vi snakker til «alle», og der ungdom er vanskelig å nå. Ungdomspanelet vil kunne ha en separat konto spesifikt rettet mot yngre følgere der de selv bidrar til utvikling av innhold.
  • Være synlig, aktiv og tilgjengelig på relevante arenaer: Ungdomsrådet skal være synlig og tilstede i bybildet ved aktuelle arrangementer innen kultur, idrett og andre steder der målgruppen oppholder seg, bl.a. ved å stå på stand, dele ut informasjonsmateriell osv. Ungdomsrådet skal også være talerør for vår unge målgruppe gjennom å være aktiv i media, f.eks. gjennom å skrive kronikker, debattinnlegg, ol.
  • Arrangere prisutdeling: Ungdomsrådet skal årlig arrangere en prisutdeling for å hedre en kjent person, bedrift eller lignende som på en god måte har frontet problematikken eller vært et godt forbilde for målgruppen. Ungdomsrådet vil ha overordnet ansvar for å nominere personer, organisere, planlegge og avvikle arrangementet.

Panelet vil møtes ca en gang per måned, sammen med to representanter fra ROS.

Kontaktpersoner:
Nina Hvidsten, nina@nettros.no
Marte Vigeland: marte@nettros.no

Infomatetriell

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete...

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.